Home » 2012 » May

Monthly Archives: May 2012

Recent Posts

Burse Ocazionale – Sem.II an universitar 2011/2012

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studentii Universitatii din Oradea, cursuri de zi, an universitar 2011-2012 (H.S. 5/26.03.2012, Anexa 4) se acorda:

 • 10 burse de ajutor social ocazional pentru imbracaminte, cuantumul acestei burse fiind de 250 lei
 • 13 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obtinute la manifestari stiintifice, cultural-artistice sau sportive, cuantumul acestei burse fiind de 450 lei , aferente semestrului II, an universitar 2011-2012.

Termenul de depunere al dosarului este 15.06.2012 – la SECRETARIATUL PRORECTORULUI RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL SERVICIILOR STUDENTESTI SI A SERVICIILOR SOCIALE ALE UNIVERSITaTII DIN ORADEA, str. Universitatii , nr.1 – Rectorat, etajul III (obligatoriu complectate anexele 1 si 3)

1. Pot aplica pentru prima categorie de bursa studentii considerati cazuri sociale dovedite cu acte justificative:

 • declaratie de venituri care va fi completata individual, pe propria raspundere, de catre student (Anexa 1);
 • adeverinta de student;
 • adeverinta de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate in ultimele 3 luni anterioare lunii in care se depune solicitarea pentru bursa sociala;
 • adeverinta de venit, de la locul de munca al parintilor sau sustinatorilor legali, care au calitatea de salariati, cu veniturile nete lunare realizate in ultimele 3 luni anterioare lunii in care se depune solicitarea pentru bursa sociala;
 • cupoane de pensii realizate in ultimele 3 luni anterioare lunii in care se depune solicitarea pentru bursa sociala;
 • cupoane indemnizatie somaj, indemnizatie de cresterea copilului, etc;
 • adeverinta de venit de la finante;
 • adeverinta de la Primaria pe raza careia are domiciliul privind veniturile nete obtinute din activitati agricole;
 • declaratie notariala a parintilor si a studentului in cazul in care familia nu realizeaza nici un venit in tara sau strainatate;
 • adeverinta de la centrul de plasament;
 • copie dupa certificatul/certificatele de deces ale parintilor;
 • copie sentinta de divort;
 • adeverinta medicala de la medicul specialist vizata de medicul universitatii;
 • adeverinta de elev/student al/ale fratilor/surorilor aflati in grija parintilor, copii certficate de nastere pentru prescolari;

Orice act care justifica situatia sociala a studentului.

2. Pentru a doua categorie documentele justificative sunt:

 • cerere tip (Anexa 3)
 • diploma/certificat de prezentare/sustinere a unei lucrari stiintifice la o manifestare nationala/internationala;
 • articol/studiu publicat intr-o revista stiintifica;
 • diploma/certificat de prezentare la o expozitie de pictura/sculptura, arta grafica etc;
 • diploma/certificat de prezentare/obtinere a unui premiu la o manifestare culturala, artistica sau sportiva;
 • adeverinta de participare in echipe de cercetare/ programe/contracte nationale/internationale;
 • adeverinta de student.

Numarul de burse este pe Universitate, nu pe Facultate.

Descarcati Anexa 1 si Anexa 3 de aici [Fisier MS Word]

Formulare tip pentru Examenele de finalizare a studiilor 2012

Calendarul concursului de admitere, sesiunea IULIE 2012

Erata la disciplina CHIMIE ORGANICA din testele grila pentru admiterea 2012

Simulare Admitere 2012 – 02.06.2012

Candidaturi pentru funcţia de Decan

Candidaturi depuse pentru funcţia de Decan

Adaptarea Calendarului alegerilor la UNIVERSITATEA DIN ORADEA conform graficului de desfasurare a concursurilor publice pentru selectarea decanilor

 • 09.05.2012 – Publicarea pe pagina web a universităţii a ghidului de selectare prin concurs public a decanilor la Universitatea din Oradea
 • 10.05 – 14.05.2012 – Depunerea candidaturilor
 • 15.05 – 29.05.2012 – Publicarea planului managerial şi a CV – urilor candidaţilor pe site UO
 • 30.05 – 31.05.2012 – Avizarea candidaturilor de către Consiliul facultăţii
 • 18.06 – 20.06.2012 – Desfăşurarea concursurilor de ocupare a funcţiei de decan
 • 20.06.2012 – Anunţarea rezultatelor concursurilor pe site-ul Universităţii din Oradea
 • 21.06.2012 – Depunere contestaţii la registratura Universităţii din Oradea
 • 21.06 – 22.06.2012 – Soluţionare contestaţii
 • 25.06.2012 – Şedinţă Senat pentru validarea concursurilor de ocupare a funcţiei de decan
 • 26.06 – 29.06.2012 – Numire prodecani în urma consultării Consiliului facultăţii

Propuneri pentru Comisiile de Examen de Licenţă şi de Disertaţie Sesiunile septembrie 2012 şi februarie 2013


Download ca PDF

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare (valabilă începând cu anul univ. 2011/2012) la nivelul FMF Oradea


Download ca PDF

Metodologia Privind Organizarea şi Desfăşurarea Examenelor de Finalizare a Studiilor Universitare valabilă începând cu anul univ. 2011/2012 la nivelul Universitatii din Oradea


Download ca PDF

Procedura privind elaborarea lucrarii de finalizare a studiilor


Download ca PDF