Home » 2012 » July

Monthly Archives: July 2012

Recent Posts

Admitere iulie 2012 – Anunt privind confirmarea ocuparii locurilor de candidatii declarati admisi

30 iulie – 02 august 2012 – se face confirmarea înscrierii candidaţilor admişi la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie, nr.10, între orele 9,00-16,00

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

  1. achitarea taxei de înmatriculare la caseria universităţii ( în cuantum de 100 RON) şi depunerea chitanţei la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie ;
  2. doar pentru studenţii cu taxă, plata a minim 50% din tranşa I a taxei de şcolarizare, la caseria universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei la secretariatul facultăţii. Restul din tranşa I va fi achitată până în data de 15 octombrie 2012;
  3. se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2012;
  4. completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii.

Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original la confirmarea locului din vina exclusivă a candidatului admis duce la pierderea locului finanţat de la buget.

Candidaţii declaraţi admişi care nu confirmă înscrierea, vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv. După expirarea acestui termen, facultatea va reface listele de admitere şi le vor aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare.

Admitere iulie 2012 – Anunt contestatii

Admitere iulie 2012 – Programarea candidatilor pe sali


Download ca fisiere PDF

Oportunitate studenți master – Stagii de practica in cooperarea internationala in biomedicina, ANCS

Stagii de practica in cooperarea internationala in biomedicina

Autoritatea Națională pentru Cercetare Ştiinţifică oferă trei stagii de practică, pe o durată de trei luni, 4 ore/zi, în etica în cercetarea științifică. Programul se adresează studenților la master în domeniile: filosofie, drept, sociologie sau relații internaționale. Se oferă instruire în domeniul legislației privind etica în cercetarea științifică, dar și în activitatea de promovare a normelor de bună conduită în activitatea științifică.

Stagii de practică în cooperare internaţională in domeniul cercetatii biomedicale

ANCS ofera și 3 stagii de practică în cooperarea internaţională în cercetarea biotehnologică pentru studenţii la master în domeniile relaţii internaţionale, farmacie, biologie, biotehnologie, chimie alimentară, medicină umană sau medicină veterinară. Pentru aceste stagii se va oferi instruire în scrierea de proiecte europene, în activitatea de promovare a iniţiativelor internaţionale şi participarea la proiectele europene în derulare.

La sfârșitul stagiului se vor oferi adeverinţe privind practica efectuată.

Pe perioada celor 3 luni stagiarii vor desfăşura activităţi de creare a materialelor promoţionale: CD-uri, broşuri prezentari tematice etc. De asemenea, studenții vor participa la evenimente de promovare organizate de ANCS.

Persoanele interesate sunt rugate să depună până pe data de 20 august 2012, la adresa ioana.ispas@ancs.ro , un CV, o scrisoare de intenţie şi un eseu privind etica în cercetarea științifică în context internațional sau dupa caz un eseu privind sursele de finantare in cercetarea biomedicala internationala.

Important Annoucement – Admission Test

The Entrance Exam for English Medicine Programme will take place on the 27th Of July 2012, at 14.00 o,clock (the candidates have the obligation to be in the rooms at 1300 o,clock having with them the contest badge (Id), valid original Id/Passport, black/dark blue marker and pencil)

Anunț Admitere 2012 – susținere teste grilă

Candidaţii înscrişi la programele de studii: MEDICINĂ şi MEDICINĂ DENTARĂ vor suţine TESTUL GRILĂ, vineri 27 iulie 2012, ora 9.00 (candidaţii au obligaţia să fie prezenţi în săli la ora 800 având legitimaţia de concurs, cartea de identitate/paşaport şi pix/carioca/marker albastru sau negru şi creion).

Candidaţii înscrişi la programele de studii: MEDICINĂ – cu predare în limba engleză, FARMACIE, ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE şi RECUPERARE, RADIOLOGIE şi IMAGISTICĂ şi TEHNICĂ DENTARĂ vor suţine TESTUL GRILĂ, vineri 27 iulie 2012, ora 14.00 (candidaţii au obligaţia să fie prezenţi în săli la ora 1300 având legitimaţia de concurs, cartea de identitate/paşaport şi pix/carioca/marker albastru sau negru şi creion).

Liste finale studenți beneficiari si locatii pentru Tabere 2012


Download ca fisier PDF

Intalnirea beneficiarilor locurilor de Tabara 2012 pentru alegerea locatiei

Lista studentilor care beneficiaza de locuri in Tabere 2012

Posibilitati de cazare Stana de Vale