Home » 2012 (Page 2)

Yearly Archives: 2012

Recent Posts

Sesiuni de Comunicari Stiintifice Studentesti UCB Tg Jiu

Liga Studentilor din Universitatea “Constantin Brâncusi” Târgu-Jiu organizeaza in perioada 16-18 Noiembrie 2012 Sesiunile de Comunicari Stiintifice Studentesti din Targu Jiu pe diverse domenii precum:

Sesiunea “ECOSTUDENT

1. Management, Marketing , Administrarea Afacerilor
2. Contabilitate şi Informatica de Gestiune, Finanţe și Bănci

Sesiunea “ENGINEERING SCIENTIARUM

3. Inginerie Energetica
4. Inginerie Industriala
5. Protectia Mediului
6. Inginerie Economica
7. Mecanica
8. Automatica si Stiinte Aplicate

Sesiunea “LEGE SAPERE AUDE!

9. Drept Public
10. Drept Pricat
11. Drept International

Sesiunea “SENTENTIA

12. Relatii Internationale si Studii Europene
13. Administratie Publica
14. Istorie
15. Sociologie

Sesiunea “MENS SANA IN CORPORE SANO

16. Educatie fizica si Sportiva
17. Kinetoterapie si Motricitate Speciala
18. Asistenta Medicala Generala
19. Litere

 

Studentii sau masteranzii care doresc sa se inscrie, o pot face pana la data 30.09.2012, completand formularul sesiunii dorite intrand pe site-ul http://www.lsucb.ro/ ->Proiecte -> Sesiuni de Comunicari -> (alege-ti sesiunea la care participati) -> Inscrie-te (descarca-ti formularul de inscriere).

 • 10 Noiembrie 2012- Data limita pentru trimiterea lucrarilor
 • 17 Noiembrie 2012- Sustinerea lucrarilor

Inscierea la sesiunile de comunicari si trimiterea lucrarilor se va face la adresa de mail: sesiuni@lsucb.ro

Mentionam ca organizatorii asigura urmatoarele: cazare, masa, petrecere, publicarea articolelor intr-un volum colectiv. 

Dvs nu trebuie sa va platiti decat transportul si o taxa de inscriere (se va plati in ziua conferintei) in valoare de 35 de lei!

Pentru mai multe informaţii puteţi accesa site-ul: www.lsucb.ro . De asemenea puteţi trimite întrebările dumneavoastră  la adresa de e-mail:mihaela_ciorei@yahoo.com sau sa ii contactati pe:

Mihaela Ciorei  0761. 685. 915.

Flavius Mărcău 0766. 665. 670.

 

Vă mulţumim!

V-am atasat Invitatiile la Sesiunile de Comunicari pe fiecare Specialitate in parte.

Burse oferite de Guvernul Romaniei 2012-2013

Anunț subvenție cazare 2012-2013

În conformitate cu OUG nr. 73/2004 studenţii din învăţământul universitar de stat, cursuri de zi, pe locuri finanţate de la bugetul de stat,  care locuiesc în alte spaţii decât căminele Universităţii din Oradea, pot primii o subvenţie lunară individuală de sprijin pentru cazare în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru cazare.

Studenţii care solicită acest tip de subvenţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Să nu aibă domiciliul sau reşedinţa în Oradea;
 • Să provină din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim brut pe economie (700 lei);
 • Să aibă vârsta de până la 29 ani;
 • Optează pentru subvenţie şi nu au primit (sau solicitat) un loc de cazare în căminele studenţeşti.

Prezentarea de către student a unor declaraţii de venit false, cu scopul de a beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

Subvenţia individuală de sprijin pentru cazare nu se acordă pe perioadele de vacanţă.

CONŢINUTUL  DOSARULUI:

 • copie Carte de Identitate;
 • adeverinţă de la facultate din care să reiasă că este student la cursuri de zi, pe loc finanţat de la bugetul de stat;
 • adeverinţă de venit propriu;
 • adeverinţă de venit a părinţilor sau susţinătorilor legali;
 • copie de pe contractul de închiriere vizat de Administraţia Finanţelor Publice.

Dosarul  se depune la Universitatea din Oradea (str.Universităţii nr.1), secretariatul prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale pănă la data de: 05.11.2012.

Bursa “Lions – Toma George Tobosaru” Editia I – Concurs de dosare 1 octombrie 2012 -15 noiembrie 2012

Continuand parteneriatul dintre Lions Club Oradea „22” şi stomatolog Toma George Toboşaru (1978 -2012), LCO 22 şi Asociaţia Toma George Toboşaru au initiat un proiect de sustinere a studentilor stomatologi voluntari. În acest sens, urmanad traditia acordarii burselor „Lions- In folosul comunităţii” aflata la a IV-a ediţie, pe de-o parte şi dorind sa celebreze munca şi activitatea lui Toma George Toboşaru, pe de alta parte, se lansează Bursa „Lions-Toma George Toboşaru” editia I, care va fi acordată studentilor la Medicina dentară din cadrul Facultăţii de Medicină din Universitatea Oradea.

Pentru anul universitar 2012-2013, se va acorda o Bursă lunară în cuantum de 300 lei,  în urma unui Concurs de dosare, în vederea sprijinirii formării în comunitatea noastră a specialiştilor in stomatologie (medicina dentara) – voluntari în folosul comunităţii, urmând deviza Lions We serve! şi deviza Asociaţiei Toboşaru Toma George Împărţim sănătate şi fericire !.

Parteneriatul Lions – Fundatia Toma Tobosaru vine astfel în sprijinul comunităţii bihorene:

 1. Bursa se acordă studenţilor la stomatologie de la Universitatea din Oradea.
 2. Bursa promovează voluntariatul şi implicarea socială în viaţa comunităţii, promovand totodata ideile de voluntariat ale stomatolog Toma George Toboşaru (1978-2012)

Concursul de dosare va urma un demers riguros şi transparent pentru a impune un etalon de atitudine.

Condidatura Bursa TGT

Candidaţii trebuie să completeze în Word acest dosar, să trimită să trimită varianta digitală la adresele burse@lions22oradea.ro  şi bursa2012@asociatiatgt.ro  pana cel tarziu la data de 7 noiembrie 2012, apoi, dupa eventuala completare a dosarului la cererea noastra, sa trimita  prin poştă, cu confirmare de primire, dosarul original cu toate anexele doveditoare la adresa: Asociatia Toma George Tobosaru, Oradea, str. Vasile Alecsandri, Nr 6, Ap 20/A pâna în data de 15 noiembrie 2012 data poştei.

Documente dosar Bursa TGT

Zilele Medicale Oradene 2012 – 19.11-24.11.2012, Oradea

Organizator: Centrul de Cercetari in Medicina de Inalta Performanta / Facultatea de Medicina si Farmacie, Universitatea din Oradea

Mai multe informatii vor fi postate in zilele care urmeaza.

SRML 2012: “Al 19-lea Congres National de Medicina de Laborator” 31.10-03.11.2012, Bucuresti

Organizator: Societatea Romana de Medicina de Laborator

Informatii despre inregistrare , taxe si date importante gasiti pe site-ul http://www.srmlcongres.ro/

Congres “DENTA ORĂDEANĂ 2012” – 18.10.2012 – 20.10.2012, ORADEA

Organizator: Facultatea de Medicina si Farmacie, Universitatea din Oradea 

Caietul de rezumate al congresului

Programul evenimentului

JOI 18.10.2012

10.00 – 10.30 – Deschiderea oficială.

10.30 – 12.30 – Prof. Dr.Alexandru Bucur –

12.30 – 12.45 – Coffee break.

12.45 – 13.45 Conf. Dr. Ligia Vaida   – “Asistarea ortodontico – chirurgicală a anomaliilor caninului”

13.45 – 15.30 Pauză de masă.

15.30 – 17.30 –  Prof. Dr. Gen. Mihai Augustin  – “Implantologia orală – prezent şi viitor”

17.30 – 17.45 – Coffee break.

17.45 –18.45 – Conf. Dr. Adriana Pirte,  Conf. Dr. Ioan Ţig –  “Cunoaşterea morfologiei canalelor radiculare – condiţie esenţială  pentru un tratament endodontic correct”

VINERI, 19.10.2012

9.30 – 10.30 – Conf. Dr. Petru Lajosi – “Afecţiunile mucoasei bucale”

10.30 – 10.40 – pauză.

10.40 – 11.40 – Conf. Dr. Mircea Suciu – ”Posibilităţi şi limite în protezarea compozită”

11.40 – 12.00 Coffee break.

12.00 – 13.00 – Prof. Dr. Sorin Popşor  – “Principii ocluzale neuromusculare în reabilitarea implanto-protetică”

13.00 – 14.30 Pauză de masă.

14.30 – 16.30 – Prof. Dr. Radu Câmpian  – “Aspecte particulare ale ofertei şi cererii de servicii stomatologice în România”

16.30 – 16.45 Coffee break.

16.45 – 17.45  –  Şef Lucrări Dr. Ramona Amina  Popovici  – “Profilaxia factorilor de risc în anomaliile dento-maxilare”

17.45 – 18.00 – pauză.

18.00 – 19.00  –  Şef Lucrări Dr. Dan Bonta  – “Protocoale de dezinfecţie şi sterilizare în cabinetul de medicină dentară”

SÂMBĂTĂ, 20.10.2012

9.00 – 10.00 – Şef Lucrări Dr. Diana Pelea  – “Saliva – implicare în patologia carioasă şi boala parodontală”

10.00 – 10.10 – pauză.

10.10 – 11.10 – Şef Lucrări Dr. Diana Pelea – ”Metode clasice şi moderne de eficientizare a antibioterapiei în patologia infecţioasă”

11.10 –11.30 Coffee break.

11.30 – 13.30 – Prof. Dr. Sever Popa – ”Aspecte clinice ale etiopatogenezei ocluzale traumatice. Iatrogenia în Protetica ”

13.30 – 14.30 – pauză

14.30 – 20.00 – Sesiune de comunicări ştiinţifice.

SÂMBĂTĂ, 20.10.2012

Cu începere de la ora 9.00 – Asist. Univ. Dr. Cristian Porumb – Hands-on „Şlefuirea şi amprentarea pentru coroanele integral ceramice”.

Orar masterat semestrul I 2012/2013

Download fisier PDF

Situația burselor neridicate la data de 30.09.2012

Download ca PDF

Burse sociale pentru semestrul I 2012/2013

Pentru  obţinerea  burselor  sociale,  studenţii  trebuie să depună  o   cerere   şi  actele  justificative  privind  situaţia   socială,  până în  data  de 22 octombrie 2012  , la secretariatul facultăţii.

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul de zi, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit.

Documente justificative pentru obţinerea bursei sociale:

 • Declaraţie de venituri care va fi completată individual, pe propria răspundere, de către student (Anexa 1);
 • Adeveriţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • Adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială (pensie de vechime, pensie de urmaş, pensie de boală etc.) ;
 • Cupoane indemnizaţie,  şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.
 • Adeverinţă de venit de la finanţe;
 • Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;
 • Declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
 • Adeverinţă de la centrul de plasament
 • Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;
 • Copie sentinţă de divorţ;
 • Adeverinţă medicală de la medic specialist, vizată de medicul universităţii;
 • Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor/copii certificate de naştere pentru preşcolari;
 • Orice act care justifică situaţia socială a studentului.         

Informaţii suplimentare puteţi găsi in REGULAMENTUL de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, cursuri de zi (studii de licenţă, studii de masterat) an universitar 2012/2013 

Termen 22.10.2012 – orele 1200

Vor depune dosarele cu actele justificative la SECRETARIATUL  FACULTĂŢII de  MEDICINĂ  şi  FARMACIE .

După acest termen NU se mai primeşte nici un dosar la secretariatul facultăţii.

Formularul tip pentru cererea de acordare a bursei sociale și anexele aferente cererii pot fi descărcate de aici.