Home » 2013

Yearly Archives: 2013

Recent Posts

NanoFar, European Doctorate in nanomedicine and pharmaceutical innovation – Opening of the call for applications

image001 The NanoFar Consortium, implementing the European Doctorate in nanomedicine and pharmaceutical innovation, part of the Erasmus Mundus Joint octorate programme, is glad to announce the opening of the NanoFar call for applications for the 2014-2017 edition
This call will be open until the 31st of January 2014.

The attached document presents the call and our programme.

More information on www.erasmusmundus-nanofar.eu/how-to-apply/general-and-specific-criterias

Application form available on www.erasmusmundus-nanofar.eu/how-to-apply/application-form

For any question: contact@erasmusmundus-nanofar.eu

NanoFar Consortium is composed of the universities of Angers and Nantes (France), the University of Liège, the Université catholique de Louvain (Belgium), the Universidade de Santiago de Compostela (Spain), and the University of Nottingham (United Kingdom).

Admitere 2014 Studii universitare de licență

!!! NOU !!!

Liste prezenta sali in vederea desfasurarii concursului de Admitere – sesiunea septembrie 2014 – IMPORTANT: Candidatii trebuie sa fie prezenti in sala de examen la ora 8.00

Desfăşurarea concursului de admitere

 • Testul de limba engleză – ELIMINATORIU pentru programul de studiu MEDICINĂ LIMBA ENGLEZĂ va avea loc în data de 19 septembrie 2014, orele 900 în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie;
 • Interviul, la alegere între: Biologie sau Chimie organică, probă susținută în fața comisiei de admitere pentru programul de studiu MEDICINĂ LIMBA ENGLEZĂ va avea loc în data de 20 septembrie 2014, orele 1230 în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie;
 • Testul grilă pentru programele de studii: MEDICINĂ, MEDICINĂ DENTARĂ, FARMACIE, ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE, RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ, TEHNICĂ DENTARĂ va avea loc în data de 20 septembrie 2014, orele 900, candidații se vor prezenta în sala la ora 8

Candidații vor fi admiși în ordinea descrescătoare a mediilor, numai după confirmarea locului prin achitarea taxei de înmatriculare și a taxei de școlarizare (prima tranșă).

Admiterea la studii universitare de licență Sesiunea septembrie 2014

A) Număr locuri studii de licență:

Nr. crt Domeniul de licență Programul de studiu (Specializare) Nr. LocuriCU TAXĂ
1 Sănătate Medicină în limba engleză 12

B) Număr locuri cu taxă destinat școlarizării cetățenilor europeni și din state terțe, conform OUG 49/2014:

Nr. crt Domeniul de licență Programul de studiu (Specializare) Nr. locuriCU TAXĂ
1 Sănătate Medicină 9
2 Medicină Dentară 1
3 Farmacie 4
4 Asistență Medicală Generală 5
5 Balneo-fiziokinetoterapie și Recuperare 4
6 Radiologie și Imagistică 2
7 Tehnică Dentară 3

 

Calendarul concursului

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2014:

 • 1518 septembrie 2014 – înscrierea candidaţilor;
 • 20 septembrie 2014 – susţinerea probelor de concurs;
 • 21 septembrie 2014 – afişarea rezultatelor;
 • 22 – 24 septembrie 2014 – confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;
 • 25 septembrie 2014 – predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după semnare, la sediul facultăţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie, nr.10, între orele 900-1600

 

Taxe 

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON
 • Taxa de înmatriculare – 100 RON
 • Taxa procesare dosar pentru studenţi străini – 150 Euro
 • Taxele se plătesc la Caseria Universității din Oradea, str. Universității nr.1

 

Confirmarea locului

Toți candidații trebuie să plătească la Caseria Universității (str. Universității nr.1) taxa de înmatriculare 100 RON + prima tranșă din taxa anuală de școlarizare.

Pentru confirmarea locului chitanța(ele) plătite trebuie aduse la secretariatul facultății.

***

REZULTATE FINALE ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2014

 

REZULTATE ADMITERE 2014 – SESIUNEA IULIE

REZULTATE CONTESTATII

MODALITATI DE PLATA A TAXELOR – VA RUGAM SA VA ASIGURATI CA SUMA DEPUSA ACOPERA COMISIOANELE BANCARE SI SA DEPUNETI FOAIA DE VARSAMANT LA SECRETARIATUL FACULTATII, PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI

Plătitorii de taxe achită taxele până la termenul limită stabilit, având la dispoziţie modalităţile:

 • plata taxelor în numerar, la Biroul Taxe, din incinta corpului I al Universităţii din Oradea, sau în alte locaţii stabilite de Biroul Financiar;
 • plata taxelor prin virament bancar, în contul R059TREZ07620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea;
 • plata taxelor prin mandat poştal, în contul R059TREZ0762 0F330500XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea;
 • plata taxelor se poate efectua în numerar, la sucursalele Băncii Transilvania (se va preciza numele instituţiei UO sau contul: 0160100717205).

Pentru ultimele trei modalităţi de plată (prin virament bancar, prin mandat poştal sau numerar la la sucursalele Băncii Transilvania), plătitorii de taxe trebuie să precizeze obligatoriu următoarele date:

 • Universitatea din Oradea
 • Numele şi prenumele
 • Codul numeric personal,
 • Facultatea,
 • Programul de studiu, –
 • Anul de studiu/an universitar,
 • Forma de învăţământ,
 • Categoria taxei/Tip taxă,
 • Suma în RON sau EURO în funcţie de prevederile legale.

 

 

A N U N Ț  – CONTESTAȚII ADMITERE IULIE 2014

Cererea pentru contestație se va depune la registratura Facultății de Medicină și Farmacie, până la data de 29 iulie, ora 1500, NUMAI după achitarea taxei de contestație (150 lei) la serviciul TAXE -Universitatea din Oradea,str. Universității nr. 1

A N U N Ț  

Pentru confirmarea locului, începând cu data de 30.07.2014, toți candidații declarații admiși la examenul de admitere iulie 2014, sunt obligați să plăteasca taxa de înmatriculare (100 lei) la serviciul TAXE -Universitatea din Oradea, str. Universității nr. 1.

Pentru candidații declarați admiși la TAXĂ, sunt obligați să plătească taxa de înmatriculare (100 lei) + prima tranșă din taxa de școlarizare.

Programul de studiu Taxa de școlarizare / an univ. 2014/2015
Medicină        6800 lei / an
Medicină în limba engleză 20000 lei / an
Medicină Dentară 6800 lei / an
Farmacie 6800 lei / an
Asistență medicală generală,Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare, Radiologie și imagisticăTehnică Dentară 3000 lei / an

 

RASPUNSURILE CORECTE la testul grila pentru:

A N U N Ţ

Candidaţii înscrişi la programele de studii: MEDICINĂ şi FARMACIE vor susţine TESTUL GRILĂ, luni 28 iulie 2014, ora 900 (candidaţii au obligaţia să fie prezenţi în săli la ora 800 având legitimaţia de concurs, cartea de identitate/paşaport şi pix/carioca/marker albastru sau negru şi creion).

A N U N Ţ

Candidaţii înscrişi la programele de studii:   MEDICINĂ DENTARĂ, ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE şi RECUPERARE, RADIOLOGIE şi IMAGISTICĂ şi TEHNICĂ DENTARĂ vor susţine TESTUL GRILĂ, luni 28 iulie 2014, ora 1400 (candidaţii au obligaţia să fie prezenţi în săli la ora 1300 având legitimaţia de concurs, cartea de identitate/paşaport şi pix/carioca/marker albastru sau negru şi creion).

Liste candidați Admitere – sesiunea iulie 2014 – repartizarea pe săli

ANUNŢ  – Testul de limba engleză pentru candidaţii înscrişi la admitere sesiunea iulie 2014, pentru specializarea Medicină-lb. engleză va avea loc în data de 27 iulie 2014la ora 9 00la Facultatea de Medicină şi Farmacie, P-ța 1 Decembrie, nr 10.

ANNOUNCEMENT –  English language test for the candidates enrolled for English Medicine Programme for July 2014 session will take place on the 27th Of July 2014 , at 900 o’clock at the Faculty of Medicine and Pharmacy, P-ta 1 Decembrie, no 10.

ANUNȚ – Facultatea de Medicină și Farmacie alocă câte un loc la fiecare program de studiu pentru candidații de etnie rromă.

 

ANUNŢ

Datorită numărului mare de solicitări din partea candidaţilor care opteaza pentru înscrierea la Facultatea de Medicină şi Farmacie, conducerea facultăţii a aprobat suplimentarea numărului de simulări, după cum urmează:

 • 12 iulie 2014 de la ora 10,00 locaţia: Aula Facultăţii de Medicină şi Farmacie, Piaţa 1 Decembrie nr. 10, etaj I.
 • 19 iulie 2014 de la ora 10,00 locaţia: Aula Facultăţii de Medicină şi Farmacie, Piaţa 1 Decembrie nr. 10, etaj I.

Inscrierile pentru susţinerea examenului de simulare se fac la sediul facultăţii (Oradea, Str. Piaţa 1 Decembrie nr. 10, etaj I) în ziua simulării începând cu orele 9,00, /axa pentru examen fiind de 100 lei. La înscriere, candidatul are nevoie de Cartea de Identitate.

DATE SIMULARE EXAMEN DE ADMITERE 2014

Facultatea de Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii din Oradea, organizează simulare a examanului de admitere în sprijinul candidaţilor pentru admiterea 2014 după următorul program:

 • 12.04.2014 de la ora 10.00 locaţia: Aula Facultătii de Medicină şi Farmacie, Piaţa 1 Decembrie nr. 10, etaj I.
 • 03.05.2014 de la ora 10.00 locaţia: Aula Facultătii de Medicină şi Farmacie, Piaţa 1 Decembrie nr. 10, etaj I.
 • 17.05.2014 de la ora 10.00 locaţia: Aula Facultătii de Medicină şi Farmacie, Piaţa 1 Decembrie nr. 10, etaj I.

Inscrierile pentru susţinerea examenului de simulare se fac la sediul facultăţii (Oradea, Str. Piaţa 1 Decembrie nr. 10, etaj I) în ziua simulării începând cu orele 9, faxa pentru examen fiind de 100 lei. La înscriere, candidatul are nevoie de Cartea de Identitate.

Taxe de scolarizare valabile in anul universitar 2014/2015 – Aprobate prin H.S. U.O.  nr. 41/ 26.05.2014 (Anexa 11)

Criterii de admitere si Cifra de scolarizare Admitere 2014 – studii universitare de licenta

Calendarul admiterii 2014 – studii universitare de licenta

Înscrierea la concursul de admitere 2014 – studii universitare de licenta

Desfăşurarea concursului de admitere 2014 – studii universitare de licenta

Scutiri de taxe – Admitere 2014 – studii universitare de licenta

Metodologia de admitere 2014 – FMF Oradea

Metodologia de admitere 2014 U.O. aprobata de Senatul UO la 03.03.2014

Tematica pentru Admiterea 2014 – Studii universitare de licență – Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea din Oradea

Saptamana Filmului Latino-American

Conferinta  Relatiile bilaterale dintre Argentina si Romania; sustinuta luni, 2 decembrie 2013, orele 15, in Biblioteca Universitatii, de Excelenta Sa Claudio Perez Paladino, Ambasadorul Argentinei in Romania, va deschide manifestarea culturala Saptamana Filmului Latino-American.

Astfel, in fiecare zi din saptamana 2 – 7 decembrie 2013, va rula in Sala de Conferinte a Bibliotecii Universitatii din Oradea cate un film din statele latino-americane. Intrarea este libera.

PROGRAMUL MANIFESTARII

Luni, 2 decembrie, ora 17:

DOS HERMANOS (Doi Frati), Argentina 2010, drama, durata: 105 minute.
Regizor Daniel Burman, Protagonisti: Antonio Gasalla, Graciela Borges

Marti, 3 decembrie, ora 16:

EL ESTUDIANTE (Studentul), Mexic, 2009, drama; durata: 95 minute;
regizor: Roberto Girault, Protagonisti: Jorge Lavat, Norma Lazareno

SE EU FOSSE VOCE 2 (Daca as fi tu 2), Brazilia 2008, comedie, durata: 96 minute.
Regizor Daniel Filho. Protagonisti: Cassio Gabus Mendes, Vivianne Pasmanter

Miercuri, 4 decembrie, ora 16:

LA MUJER DE IVÁN (Sotia lui Ivan), Chile 2011, drama, durata: 90 minute.
Regizor: Francisca Silva. Protagonisti: Marcelo Alonso, Maria de los Angeles Garcia

MANUELA SAENZ, Venezuela, 2000, fictiune, durata: 97 de minute.
Regizor: Diego Risquez. Protagonisti: Beatiz Baldes, Mariana Alvarez.

Joi, 5 decembrie, ora 16:

HELLO HEMINGWAY, Cuba, 1990, drama, durata: 90 de minute.
Regizor: Fernando Perez. Protagonisti: Laura de la Uz, Raul Paz

Vineri, 6 decembrie ora 17:

WHISKY, Uruguay 2004, comedie/ drama, durata: 95 de minute.
Regizori: Pablo Stoll si Juan Pablo Rebella. Protagonisti: Andres Pazos, Mirella Pascual, Jorge Balani.

Sambata, 7 decembrie, ora  11:

PANTALEON Y LAS VISITADORAS (Pantaleon si vizitatoarele), Peru, comedie/drama, durata: 137 de minute,
Regizor: Francisco Jose Lombardi. Protagonisti: Angie Cepeda, Salvador del Solar

Tabel rezolutii cereri scutire/reducere taxa de scolarizare pentru an univ 2013-2014

Sejur revelion “Gaudeamus”

niversitatea din Oradea organizează în perioada 28.12.2013  – 02.01.2014 sejur de revelion la cabana „Gaudeamus” din  Stâna de Vale. Costul unui sejur este de 425 lei/persoană  (cu masa de revelion inclusă). Solicitările se pot depune la secretariat  prorector MRMP, cabinet D301, până în data de 06.12.2013.

Informaţii la cabinet D301, telefon interior 130.

Bursa Toma George Tobosaru 2013

Continuand parteneriatul dintre Lions Club Oradea „22” şi stomatolog Toma George Toboşaru (1978 -2012), LCO 22 şi Asociaţia Toma George Toboşaru au initiat un proiect de sustinere a studentilor stomatologi voluntari. În acest sens, urmanad traditia acordarii burselor „Lions- In folosul comunităţii” aflata la a IV-a ediţie, pe de-o parte şi dorind sa celebreze munca şi activitatea lui Toma George Toboşaru, pe de alta parte, se lansează Bursa „Lions-Toma George Toboşaru” editia II, care va fi acordată studentilor la Medicina dentară din cadrul Facultăţii de Medicină din Universitatea Oradea.

Pentru anul universitar 2013-2014, se va acorda o Bursă lunară în cuantum de 300 lei,  în urma unui Concurs de dosare, în vederea sprijinirii formării în comunitatea noastră a specialiştilor in stomatologie (medicina dentara) – voluntari în folosul comunităţii, urmând deviza Lions We serve! şi deviza Asociaţiei Toboşaru Toma George Împărţim sănătate şi fericire !.

Parteneriatul Lions – Fundatia Toma Tobosaru vine astfel în sprijinul comunităţii bihorene:

1. Bursa se acordă studenţilor la stomatologie de la Universitatea din Oradea.

2. Bursa promovează voluntariatul şi implicarea socială în viaţa comunităţii, promovand totodata ideile de voluntariat ale stomatolog Toma George Toboşaru (1978-2012)

Concursul de dosare va urma un demers riguros şi transparent pentru a impune un etalon de atitudine.

 Click aici pentru a descarca Dosarul de candidatura

Zilele FMF Oradea 2013, Editia XXII

splash_zilelefmforadea_2013

NOU Volumul Conferintei

Locația: Facultatea de Medicinǎ și Farmacie

Organizatori:

 • Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicinǎ și Farmacie Oradea
 • Centrul de Cercetǎri ȋn Medicina de Inaltǎ Performanțǎ
 • Asociația Studenților Medicişti Oradea (ASMO)
 • Asociaţia Studenţilor Farmacişti din Oradea (ASFO)
 • Asociaţia Studenţilor Stomatologi din Oradea (ASSO)
 • Association of International Medical Students of Oradea (AIMSO)

Eveniment creditat: 18 credite – Colegiul Medicilor, 24 credite Colegiul Farmacistilor; 6 credite – Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, in momentul in care se vor transmite creditele si de la celelalte ordine (Biologi, biochimisti) vom completa informatia

Parteneri eveniment:

Direcţia de Sănătate Publică BihorFundaţia pentru Sănătate BihorAsociaţia “Search and Rescue Team in Special Situations” SARTISSServiciul de Ambulanţa Judeţeană Bihor

Colegiul Medicilor Bihor – filiala Bihor

Colegiul Medicilor Dentişti – filiala Bihor

Colegiul Judeţean al Farmaciştilor Bihor

Ordinul biochimistilor, biologilor şi chimistilor în sistemul sanitar- filiala Bihor

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali – filiala Bihor

Centrul de Transfuzie Sanguină Oradea “South Eastern Europe Health Network”

Reţeaua de Sănătate pe Europa de Sud-Est

Primăria Municipiului Oradea Fundaţia Comunitară Oradea

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor

Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Bihor
Direcţia de Sănătate Publică BihorAsociatia Romana de PsihologieComunitara Schon Klinik – Furth, Germania

Johannesbad Rehakliniken – Bad Fussing, Germania Praxis fur Gynakologe/Onkologie -Munchen

Klinik fur Plastische Chirurgie – Berlin Orthopadische Praxis in 85051 Ingolstadt, Germania

Urologische/Onkologische Praxis in Landshut, Germania

 

Parteneri media

DIGI 24

TTV

Radio Maria

 

Comitet de organizare:

Bodog FlorinHolger BlenkPallag Anamaria

Marc Felicia

Romanul Constantin

Bumbu Gheorghe

Vicaş Laura

Bungău Simona

Pirte Adriana

Vaida Ligia

Burta Olivia Ligia

Carp Gheorghe

Ritli Ladislau

Pop Ovidiu

Sandor Mircea

Unita Lucian

Lazăr Liviu

Pantiş Carmen

Maruşca Patricia

Pelea Diana

Fărcaş Dorina MariaBumbu AdrianCsepento Carmen

Bonta Dan

Porumb Anca

Bănică Florin

Marian Eleonora

Sava Cristian

Daina Lucia

Suciu Ramona

Nemeth Sebastian

Borza Ciprian

Foldes Adalbert

Daniela Petrişor

Daniela Rahotă

Zoia Bitea

Hadrian Borcea

Bokenyi Mariana

Busuiog Iuliana

Studenti:Nicolae CătălinBurta Horaţiu

Bancsik Carol jr.

Bancsik Carol

Duca Mădălina

Burta Roxana

Heredea Sebastian

Staniş Bianca

Neagu Corina

Barbiş Daniel

Ghiurău Adrian

Cihodaru Rafaela

Vesa Alexandra

Bandea Cornelia

Făcăleţ Anamaria

Filip Lucian

Dringo Alexandru

Mohammad Khashroom

Emil Gaborean

Murvai Gelu

Cretu Noemi

Virginia Cretu

Miriam Bonaciu

Radu Ardelean

Andreea Baciu

Madalina Narcisa Bota

Adelin Buraga

Andrei Boros

Silaghi Vlad

Andreea Tocai

Teodora Secara

Amin-Florin

El-Kharoubi

 

Comitet Program Științific

Bodog FlorinMarc FeliciaBumbu Gheorghe

Popa Amorin

Lazăr Liviu

Cevei Mariana

Pop Simona

Cioară Felicia

Nistor-Csepento Carmen

Vicas Lucia

Jurcă Tunde

Bungău Simona

Burta Olivia Ligia

Fărcaș Maria Dorina

Brisc Ciprian

Iovan Radu

Frâțilă Ovidiu

Vaida Hadrian

Pop Călin

Mihalache Gabriel

Sărac Floare

Pelea Diana

Corbu Silviu

Drăgan Ana MariaFarago MonicaSălăjan Adriana

Babeş Katalin

Popescu Ioachim Mircea

Zaha Dana

Daina Lucia

Georgescu Laura

Bembea Marius

Jurcă Claudia

Astrid Kruckhans

Claus Schulte -Uebbing

Pamela Schaffer

Klaus Plogmeier

Stefan Schneider

Klaus Rothenberger

Burta Ovidiu

Pelea Diana

Gabriel Mihalache

Dejeu Paula

 

Sponsor:

tehnoplus medical

Participare/Taxe:

 

1.     Cadre didactice (medici, farmaciști, biologi, biochimiști..) angajate la Universitatea Oradea –  50.0 de lei

 • taxa acoperǎ diploma (emise de forurile de creditare) și caietul de rezumate
 • cadrele care se vor implica ȋn organizarea și derularea sesiunilor (lector) vor fi nominalizate ȋn Comitetul de Organizare Activitate Stiințificǎ

2.     Studenții – participare gratuitǎ

 • studenții vor beneficia de diplomǎ ȋn format electronic, dacǎ vor putea dovedi (pe baza cardului personalizat) cǎ au audiat cel puțin 12 ore din programul manifestǎrii) responsabili monitorizare prezențǎ: studenţii din comitetul de organizare
 • studenții care participǎ activ (cu prezentǎri) la sesiunile dedicate studenților, vor beneficia de diplomǎ suplimentarã (de participare activǎ)

3.     Medici, farmaciști, biologi, biochimiști …. din rețea, sau din alte instituţii de învãţãmânt – 100.0 de lei

 • taxa acoperǎ diploma și caietul de rezumate

4.     Rezidenți, masteranzi din orice specialitate – 40.0 lei

 • taxa acoperǎ diploma și caietul de rezumate

5.     Asistentii medicali – 50.0 de lei

 • taxa acoperǎ diploma și caietul de rezumate

6.     Seara socialǎ – 50.0 de lei (accesul la seara socialǎ va avea loc pe baza talonului personalizat)

 

 

Elsevier Training ScienceDirect şi Scopus – 22 noiembrie 2013

Vă invităm în data de 22 noiembrie 2013, la 0ra 13:00, în Sala de Conferinţe a Bibliotecii Universităţii din Oradea, la trainingul pentru ScienceDirect  şi  Scopus.

În cadrul trainingului se vor prezenta noutăţi din cele două platforme, modalităţi de regăsire, personalizare şi analiză a căutărilor folosind cele două platforme dar şi despre Open Access  şi implicaţiile acestei modalităţi de publicare. O altă platformă care va fi pusă în discuţie este Mendeley. E un reference manager gratuit, intrat nou în familia Elsevier.

Dacă aveţi şi alte sugestii/aşteptări de la acest training vă rog să îmi spuneţi. Voi face toate modificările necesare astfel încât acest eveniment să răspundă nevoilor comunităţii Universităţii din Oradea şi să nu fie doar o prezentare de produs.

Sesiunea de Q&A va fi dedicată întrebărilor dumneavoastră.

Dacă doriţi să se discute despre un anumit subiect în detaliu vă rog să îmi comunicaţi prin e-mail la c.huidiu@gmail.com

Pentru a putea adapta trainingul în funcţie de nevoile dumneavoastră vă rugăm să vă înregistraţi folosind linkul de mai jos:

https://docs.google.com/forms/d/13XufkySOse9IkTBkeJ2E8S2uWcBCgivTe52M9T9VwwE/viewform

Dacă întâmpinaţi dificultăţi la înregistrarea online vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.

Vă mulţumesc şi aştept cu mult interes să vă cunosc,

Cu stimă,

Cristina Huidiu

Freelance Trainer Elsevier B.V. în România

Resurse gratuite informare in luna noiembrie 2013 de la OVID

OVID si E-nformation va ofera gratuit in luna noiembrie cateva resurse in scopul de a crea mai multa conștientizare pentru produsele OVID.  Utilizatorii se pot înregistra pe OvidSP și primesc user și parolă, care este valabil pentru o luna curentă.
La incheierea perioadei de acces gratuit vom primi de la OVID un raport cu privire la aceste înregistrări care provin din România.
Accesul gratuit este oferit pentru:
2 reviste:
1 baza de date:
1 carte:

Mai multe surse de informare, abonamente de reviste, baze de date internationale disponibile online, gasiti pe site-ul Universitatii din Oradea https://www.uoradea.ro/Surse+de+Informare ATENTIE: in cazul unor baze de date, accesul se poate face doar de pe calculatoarele aflate in cadrul Universitatii din Oradea

Anunt emitere carduri burse prin Piraeus Bank

Piraeus Bank