Home » 2013 » January

Monthly Archives: January 2013

Recent Posts

Call for Papers – Research and Science Today Journal – In atentia studentilor, masteranzilor si doctoranzilor

Revista *RESEARCH AND SCIENCE TODAY *este o publicaţie fondată în anul 2011 de către Liga Studenţilor din Universitatea „Constantin Brâncuşi” în colaborare cu Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Targu-Jiu. Revista este dedicată studenţilor la nivel de licenţă, masterat şi doctorat ai facultăţilor din ţară şi din străinătate. Ne dorim să oferim participanţilor posibilitatea de a-şi prezenta activităţile/lucrările lor ştiinţifice în următoarele domenii: Ştiinţe Sociale, Ştiinţe Economice, Ştiinţe Juridice, Ştiinţe umane, Ştiinţele educaţiei, Inginerie, Medicină şi Sport Această revistă oferă studenţilor posibilitatea de a-şi crea şi/ sau de a-șiperfecţiona abilităţile de a scrie lucrări ştiinţifice. Astfel, fiecare apariţie (două apariţii pe an) va conţine un număr preponderent de lucrări scrise de către studenţii, masteranzii şi doctoranzii facultăţilor din ţară ori/şi din străinătate.

Termenul limită pentru trimiterea materialelor este *1 martie 2013.

Revista este publicata la o editură recunoscută CNCS si este indexata BDI in SSRN (Social Science Research Network); Google Academica; Indexcopernicus; EBSCO; Ulrichs`s; Scipio; Genamics . Proquest (va fi listata in cel mai scurt timp), Doaj, MPRA (Munich Personal RePEc Archive, iar ca urmare este listata si in IDEAS, Econpaper, NEP, Socionet), HeinOnline (va fi listata in cel mai scurt timp)

Pentru mai multe detalii vizitati site-ul http://www.lsucb.ro/rst
**
**
CONTACT:
Director de revista:
– *Mărcău Flavius-Cristian*,
** Telefon: +40766665670
E – mail:_flaviusmarcau@yahoo.com

Marcau Flavius-Cristian
Phd. Candidate, International Relations and European Studies,
Babes-Bolyai University
Director of  RESEARCH AND SCIENCE TODAY journal
http://www.lsucb.ro/RST
Contact: Tel: +40766665670
Mail: flaviusmarcau@yahoo.com

Informare interviu Burse de studii pentru semestrul II la Klinikum Ingolstadt, Germania

În data de 08.02.2013, ora 16.00, în sala de consiliu a Facultăţii de Medicină şi Farmacie Oradea va avea loc interviul pentru accesarea burselor de studii pentru semestrul 2 la Klinikum Ingolstadt, Germania.
Bursele de studii pentru semestrul 2 sunt adresate studenţilor de la MG IV şi MG V, atât studenţilor care nu au mai beneficiat de acest tip de bursă până în acest moment cât şi studenţilor care au mai fost cu bursă de studii la Klinikum Ingolstadt.
Interviul se va ţine în faţa unei comisii coordonate de Prof. Babur Aydeniz (şef de program din partea Klinikum Ingolstadt, şef de secţie Ginecologie – Klinikum Ingolstadt) şi Conf. Dr. Florian Bodog (decan al FMF Oradea).
Lista documentelor care trebuiesc pregătite pentru dosarul de bursă pentru Klinikum Ingolstadt – link: (https://www.klinikum-ingolstadt.de/beruf-und-karriere/berufseinsteiger/studium/studenten-der-universitaet-oradea/):

 • Personalbogen – formular tip descarcat de pe linkul de mai sus
 • adeverinta de student– formular tip descarcat de pe linkul de mai sus
 • fotografie
 • copie pasaport
 • asigurare medicala
 • asigurare medicala internationala
 • scrisoare de intentie (limba engleză şi germană)
 • curriculum vitae (limba engleză şi germană)

Persoana de contact: Dr Ciprian Borza – 0723123500, drborza@yahoo.com

Programarea EXAMENELOR sesiunea ianuarie-februarie 2013

 

Descarca PDF Programarea examenelor sesiunea ianuarie-februarie 2013

Free Trial deschis la BMJ.com and BMJ Journals Collection

SC E-nformation SRL si BMJ (British Medical Journals) va ofera o perioada de acces gratuit pentru revistele medicale ale editurii.
Perioada de acces este 14 ianuarie – 13 februarie 2013.

BMJ.com este o revista medicala internationala, cu aparitie saptamanala, adresata medicilor. Furnizeaza o abordare inovatoare si inteligenta a principalelor probleme medicale si s-a consacrat ca parte integranta a industriei medicale inca de la infiintarea sa, acum 150 de ani. Pagina web a BMJ.com este actualizata zilnic, oferind accces pentru aproape un milion de utilizatori la cercetarea stiintifica originala si la o selectie de articole publicate anterior in revistele BMJ.
BMJ Journals Collection cuprinde 22 de titluri medicale importante din domeniile: specialitati clinice, sanatate publica si evidence-based medicine. Articole din revistele publicate de BMJ sunt autorizate si recenzate de experti de renume mondial din domeni, acopera toate domeniile medicale si contin cele mai recente progrese din practica clinica și de cercetare.
Accesati: http://journals.bmj.com/ 

Puteți accesa materialele promoționale (ghiduri de utilizare, buletine informative, template-uri, postere) pentru toate produsele BMJ aici:
http://group.bmj.com/group/subscriptions-and-sales/product-training-and-userguides/group/subscriptions-and-sales/product-training-and-userguides/promotional-tools

Mai multe informatii aici

 

Bursele ocazionale, semestrul I an universitar 2012/2013

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii Universităţii din Oradea, cursuri de zi (studii de licenţă şi masterat), an universitar 2012-2013 se acordă:

10 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte , cuantumul acestei burse fiind de 250 lei şi 10 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive, cuantumul acestei burse fiind de 450 lei , aferente semestrului I, an universitar 2012-2013.  Termenul de depunere al dosarului este 28.01.2013 – la SECRETARIATUL PRORECTORULUI RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE ŞI STUDENŢI, str. Universităţii, nr.1 – Rectorat, (obligatoriu completate anexele 1 şi 3)

1. Pot aplica pentru prima categorie de bursă studenţii consideraţi cazuri sociale  dovedite cu acte justificative:

 • cerere tip (anexa 3)
 •  adeverinţă de student;
 •  adeverinţă de la centrul de plasament dacă este cazul;
 •  adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali, care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 •  declaraţii de venit care vor fi completate individual, pe proprie răspundere, de către student (conform anexei 1);
 •  copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor dacă este cazul;
 •  adeverinţă medicală;
 •  adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor.

2. Pentru a doua categorie documentele justificative sunt:

 • cerere tip (anexa 3)
 • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 •  articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • adeverinţă de participare în echipe de cercetare/ programe/contracte naţionale/internaţionale;
 • adeverinţă de student.

Numărul de burse este pe Universitate, nu pe Facultate.

Anunt programare examene – In atentia sefilor de grupa

Programarea examenelor pe grupe se depune la secretariat până Marţi  15.01.2013, ora 1500, semnată de toţi profesorii şi menţionat asistentul la fiecare examen.