Home » 2014 » February

Monthly Archives: February 2014

Recent Posts

Anunt depunere dosar Bursa sociala 2013/2014, semestrul al II-lea

Pentru  obţinerea  burselor  sociale,  studenţii  trebuie să depună  o   cerere   şi  actele  justificative  privind  situaţia   socială,  până în  data  de  
18 martie 2014, la secretariatul facultăţii.

IMPORTANT:

Studenţii care solicită BURSE  SOCIALE, sem.II, 2013/2014
Termen 18.03.2014 – orele 12:00
Vor depune dosarele cu actele justificative la SECRETARIATUL  FACULTĂŢII de  MEDICINĂ  şi  FARMACIE .
După acest termen NU se mai primeşte nici un dosar la secretariatul facultăţii

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul de zi, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit.

Documente justificative pentru obţinerea bursei sociale:
Declaraţie de venituri care va fi completată individual, pe propria răspundere, de către student (Anexa 1);
– Adeveriţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
– Adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
– Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială (pensie de vechime, pensie de urmaş, pensie de boală etc.);
– Cupoane indemnizaţie,  şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.
– Adeverinţă de venit de la finanţe;
– Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;
– Declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
– Adeverinţă de la centrul de plasament
– Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;
– Copie sentinţă de divorţ;
– Adeverinţă medicală de la medic specialist, vizată de medicul universităţii;
– Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor/copii certificate de naştere pentru preşcolari;
– Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

Informaţii suplimentare puteţi găsii pe site-ul facultăţii, unde este postat : REGULAMENTUL de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, cursuri de zi (studii de licenţă, studii de masterat) an universitar 2013/2014

De aici puteti descarca Cerea tip si Anexa referitoare la declaratia de venituri.

Anunt reducere OTL 2013/2014, semestrul al II-lea

Ce cererile la secretara de specialitate pe bază de tabel nominal, până în data de 18.03.2014, orele 13.00.

După data de 18.03.2014 nu se mai primeşte nici o cerere.

NU pot depune cerere de reducere OTL, studenții care au împlint vârsta de 26 ani!

Formularul de cerere poate fi descărcat de aici

Comunicat ANOSR – Studentii sunt in cautarea celor mai tari profesori din Romania

Gala Profesorului Bologna 2014 Marii profesori care ne inspira

Studentii din Romania sunt invitati in perioada 17 Februarie – 23 Martie sa isi nominalizeze profesorii preferati la Gala Profesorului Bologna care se va desfasura anul acesta in perioada 9-11 Mai, la Bucuresti si care este organizata de Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR).  Nominalizarile pot fi facute accesand platforma www.profitari.ro !

Ii premiem pe ,,Marii profesori care ne inspira”

Gala Profesorului Bologna, desfasurata sub sloganul ,,Marii profesori care ne inspira” si ajunsa deja la cea de-a VII-a editie, este singura initiativa din Romania menita sa omagieze si sa rasplateasca performanta didactica a profesorilor, punand in lumina acei profesori care reusesc sa inspire si sa starneasca interes prin metode de predare adaptate la nevoile si interesele studentului de azi, reprezentand modele de buna practica in ceea ce priveste adaptarea la reformele aduse de Procesul Bologna. Dincolo de activitatea de cercetare si rezultatele profesionale ale profesorilor, gala isi propune sa rasplateasca calitatea de dascal si indrumator a profesorului universitar roman, calitate care in general este uitata in acordarea distinctiilor si premiilor dedicate cadrelor didactice. Titlul de ,,Profesor Bologna” este cu atat mai semnificativ cu cat acesta vine exclusiv din partea studentilor – cei care sunt cei mai indreptatiti sa recunoasca si sa aprecieze perfomanta didactica a profesorilor lor.

Scopul principal al Galei Profesorului Bologna este imbunatatirea sistemului de invatamant superior din Romania” prin premierea si promovarea acelor profesori care formeaza generatii, reprezinta adevarate valori si sunt modele pentru studenti iar baza activitatii lor o constituie ,,invatamantul centrat pe student”. 

Cine sunt ,,profii tari”?

Profesorul Bologna sau ,,Proful tare” este orice dascal care depaseste granitele disciplinei pe care o preda si gaseste cai inedite pentru a se apropia de studenti. Este cel care le castiga prezenta, respectul si atentia prin creativitatea metodelor de predare, prin jovialitatea si usurinta cu care se lasa inteles, prin darul oratoriei si rabdare. Mai presus de orice, ,,proful tare” constientizeaza responsabilitatea pe care si-a asumat-o si inspira incredere, motivand studentii sa devina adevarati profesionisti in domeniul pe care il aleg.

Pe parcursul tuturor editiilor au fost premiati peste 350 de cadre didactice si s-a creat astfel o adevarata comunitate a profesorilor Bologna. Pentru aceasta editie, o parte a profesorilor din comunitate au scris editoriale despre invatamantul centrat pe student ce pot fi accesate pe platforma proiectului.

Studentii isi pot nominaliza profesorii in perioada 17 Februarie – 23 Martie urmand ca pana in data de 4 Aprilie profesorii sa fie evaluati de catre comisii alcatuite din studenti evaluatori special pregatiti in acest sens, iar decernarea titlurilor de ,,Profesor Bologna” va avea loc in cadrul unei gale festive.

Pentru mai multe detalii, va stau la dispozitie:

Cristi Popescu –Vicepresedinte Educational   Brindusa LUNGU– Vicepresedinte PR ANOSR

Tel: +40754 676 460                                        Tel: +40751 422 171

 E-mail: cristi@anosr.ro                                    E-mail: brindusa@anosr.ro

Programari Restante si Mariri NOTE 17-22 februarie 2014

Liste beneficiari Burse ocazionale – semestrul I, 2013/2014

Burse ocazionale pentru rezultate deosebite

Burse ocazionale pentru imbracaminte

Examen Licență – Februarie 2014

Perioada de înscriere a absolvenţilor şi depunerea lucrărilor de licenţă:  27.01.2014 – 07.02.2014,  la secretariatul facultăţii (se pot înscrie doar absolvenţii care sunt integralişti).

Examenul de licenţă, sesiunea februarie 2014, se organizează în perioada 21.02.2014 – 22.02.2014, conform Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare, aprobată de Senatul universităţii:

  • Proba 1 – Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate, scris – 21.02.2014, ora 11, Aula Facultatii de Medicina si Farmacie, Universitatea din Oradea (pentru candidaţii care participă pentru prima oară la examenul de licenţă şi candidaţii care nu au promovat această probă în sesiunea anterioară); Programul de studii FARMACIE  va susține și proba practică;
  • Proba 2 – Susţinerea lucrării de licenţă (pentru candidaţii care participă pentru prima oară la examenul de licenţă şi candidaţii care nu au susţinut această probă în sesiunea anterioară) – 22.02.2014, după un program care va fi comunicat ulterior.

Absolvenţii care se înscriu la examen pentru a doua oară vor prezenta la înscriere chitanţa de achitare a taxei de licenţă.

Disciplinele la care se susţin examenele, tematicile şi bibliografia sunt identice cu cele din sesiunea de licenţă septembrie 2013.