Home » 2014 » May

Monthly Archives: May 2014

Recent Posts

Rezultate selectie Burse de studiu ERASMUS pentru studenți 2014-2015

 1. NASSIRA MASRI –Instanbul Medipol University 1 semestru
 2. MASCAȘ GEORGIANA MIRELA – Debreceni Egyetem 1 semestru
 3. SANDRA REBECA DAMARIS – Debreceni Egyetem 1 semestru
 4. OSAB YOUSUF – Debreceni Egyetem 1 an
 5. ZAYNAB ABDIRISAK HIRSI – Debreceni Egyetem 1 an
 6. ABDIRAHMAN HAMSA – Debreceni Egyetem 1 semestru
 7. ABDULLAHI ABDIRISAK HIRSI – Debreceni Egyetem 1 semestru

Tabel cu studentii care au depus cereri pentru programul Tabere studentesti in perioada vacantei de vara 2014

Examen disertatie – termene si dosar inscriere

Dosarul pentru înscriere și Lucrarea de disertație se va depune la Secretariat până data de 09 iulie 2014

Formulare necesare pentru dosarul de inscriere la examenul de disertatie se gasesc aici.

Anunt Important sustinere Examen disertatie – iulie 2014

ANUNT pentru studenții de la MASTERAT

PREZENTAREA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE va avea loc în data de 17 iulie 2014, orele 9:00 la Facultatea de Medicină și Farmacie

 

Mai multe detalii gasiti aici

Admitere 2014 – studii universitare de masterat

NOU Rezultate Admitere Master – sesiunea septembrie 2014

Admiterea la studii universitare de masterat

 1. Managementul afecțiunilor aparatului locomotor

Total 50 locuri din care 6 locuri la buget / 2 ani – 120 credite

 1. Managementul Serviciilor de Sănătate                  

Total 50 locuri din care 5 locuri la buget / 2 ani – 120 credite

Criterii de admitere:

Media examenului de absolvire a studiilor de licență

Departajare în caz de medii egale: nota obținută la proba examenul de licență proba 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate

Calendarul concursului

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2014:

1518 septembrie 2014 – înscrierea candidaţilor;

21 septembrie 2014 – afişarea rezultatelor;

22 – 24 septembrie 2014 – confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;

25 septembrie 2014 – predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după semnare, la sediul facultăţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie, nr.10, între orele 900-1600

 

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • – orfanii de ambii părinţi;
 • – cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • – cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea (cel puțin unul dintre părinți);
 • – cei care au părinţi cadre didactice în activitate (în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, art. 277 ).

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de admitere          vor prezenta unul din următoarele documente:

 • – copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • – adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • – adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate a susţinătorilor legali;
 • – adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate a susţinătorilor legali;

Taxele se achită la Caseria Universității, str. Universității nr.1 

Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON

Taxa de înmatriculare – 100 RON

Taxa anuală de școlarizare – 2600 RON/ an ( se plătește în 3 tranșe).

Pentru cei ce plătesc integral taxa de școlarizare, se acordă o reducere de 5%.


Înscrierea la concursul de admitere

La programele de studii de MASTERAT din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie se pot înscrie absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență din domeniul Sănătate și domenii înrudite.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

a) Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de o adeverință doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) + suplimentul la Diplomă (Foaie matricolă) sau pentru absolvenții promoției 2014, adeverința în original care menționează faptul că nu a fost eliberată diploma de licență, durata de valabilitate și media anilor de studii, (cu taxă sau Buget / an de studiu) și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.

b) Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate)

c) Certificatul de naştere în copie legalizată ;

d) Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;

e) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

f) 2 fotografii tip buletin de identitate ;

g) Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;

h) Chitanţă de achitare a taxei de înscriere (150 lei achitată la Caseria Universității din Oradea, str. Universității nr.1)

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

 

OBS! Toți cadidații care au studiat 5 sau 6 ani de studiu OBLIGATORIU trebuie să aducă o adeverință cum au studiat cei 5 sau 6 ani (Taxă sau Buget) și perioada în care a beneficiat de bursă /an universitar/ an de studiu.

În situația în care nu se aduce adeverința doveditoare nu se poate opta pentru locurile fără taxă (Bugetate)

Confirmarea locului

Candidaţii reuşiţi la examenul de admitere care nu-şi vor confirma înscrierea în termenul prevăzut, îşi pierd locul ocupat prin concurs.

Pentru confirmarea locului:

Toți candidații trebuie să plătească la Caseria Universității taxa de înmatriculare 100 RON

Candidații admiși la forma cu taxă, vor plăti la Caseria Universității 100 RON taxa de   înmatriculare + prima tranșă din taxa anuală de școlarizare.

Pentru confirmarea locului chitanța(ele) plătite trebuie aduse la secretariatul facultății.

Oferta Cazare la Cabana Gaudeamus – Stana de Vale

Afis-2014-A4-promovare--Gaudeamus

Taberele studentesti – vacanta de vara 2014

Facultatea de Medicină şi Farmacie a primit pentru vacanţa de vară 2014 un număr de 2 locuri – pentru cazuri sociale şi 16 locuri – pentru studenţii cu rezultate deosebite la învăţătură în anul precedent de şcolarizare, pentru programul „Tabere Studenţeşti”.

De aceste locuri pot beneficia:

Studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ de zi, ce sunt finanţaţi de la bugetul de stat, din ciclurile de licenţă şi masterat, integralişti (studenţi care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare), în vârstă de până la 35 de ani (în cazul studenţilor cazuri sociale ierarhizarea se face pe baza criteriilor sociale, criteriul de student-integralist nu se aplică):

a) Cazuri sociale – studenţi orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi şi cei care beneficiază de burse sociale;

b) Studenţii cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul precedent de şcolarizare (în pondere de minim 85%), cei care au avut activităţi în cadrul organizat al universităţilor, la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice şi sportive (în pondere de maxim 15%);

Studenţii care doresc ocuparea unui loc în „Tabere Studenţeşti” vor completa şi vor depune la secretariatul facultăţii o cerere tip (Anexa 4), în perioada 1216mai 2014. Cererile vor fi semnate de studenţi, vor fi însoţite de documentele justificative care atestă implicarea în activităţi extracurriculare şi vor primi un număr de înregistrare de la facultăţi (după această data NU se mai primeşte nici o cerere).

Cererile tip depuse de către studenţi vor fi completate cu informaţii aferente fiecărui student, semnate şi ştampilate de către secretariatul facultăţii.

Anexa 4 cererea tip se poate lua de la secretariat sau se poate descărca de aici.

Metodologia UO referitoare la Taberele Studentesti poate fi consultata aici.

Anunţ – studenţi continuare selectie burse Erasmus – locuri ramase disponibile

Actele necesare pentru obţinerea BURSELOR   ERASMUS:

 • C.V. Euro Pass cu poză tip paşaport
 • Scrisoare de intenţie către Facultatea de Medicină şi Farmacie cu opţiunea dorită
 • Copie carte identitate ( I.D. studenţi străini)
 • Dovadă integralist
 • Atestat competenţă lingvistică(*)
 • Declarație pe proprie răspundere în care să specifice că nu a beneficiat de același tip de grant Erasmus

(*) Sunt necesare în momentul plecării

Dosarele se vor depune până la data de 15 mai 2014, ora 12 la Secretariat Stomatologie (D-şoara Liliana Drugaş)

Selecţia va avea loc joi 15.05.2014, ora 1300, la catedra Anatomie.

Aici gasiti lista locurilor ramase disponibile.

Targul Locurilor de Munca (TLM) pentru studenti si absolventi, Editia 2014

Târgul Locurilor de Muncă pentru studenţi şi absolvenţi se va desfăşura în data de 14 mai 2014, între orele 10.00-18.00, în campus, pe platoul din fața Bibliotecii Universității din Oradea (str. Universităţii, nr. 1) şi se adresează tuturor studenţilor şi absolvenţilor Universităţii din Oradea. La eveniment au fost invitate să-şi prezinte oferta de locuri de muncă specifică absolvenţilor şi studenţilor noştri, toate firmele din regiune.

 

Targul-Locurilor-de-Munca-2014-TLM-725x1024

The Annual International Conference of the Romanian Society of Biochemistry and Molecular Biology&Workshop “Viral hepatitis -from cell culture to clinic”

June 5th – 7th, 2014
Felix Spa, Bihor County, Romania

The Annual International Conference of Romanian Society of Biochemistry and Molecular Biology (RSBBM) & Workshop “Viral hepatitis -from cell culture to clinic” is a joint summit organized by:

 • Romanian Society of Biochemistry and Molecular Biology (RSBMB),
 • University of Oradea, Faculty of Environmental Protection,
 • University of Oradea, Faculty of Medicine and Farmacy,
 • Details aboutUniversity of Oradea and conference location in Băile Felix at: https://www.uoradea.ro/ and http://www.bailefelix.net/

Topics

 1. Biomarkers of Oxidative Stress and Antioxidants
 2. Protein Structure and Interactions
 3. Bio-and Nanotechnology
 4. Clinical Biochemistry and Molecular Medicine
 5. Advanced Methods in Biochemistry and Molecular Biology
 6. Plant and Food Metabolomics

Important Dates

 • 28th March 2014, registration submission(send registration form to e-mail:vicas.simona@yahoo.com);
 • 7th April 2014, abstract submission•(send abstract to e-mail:vicas.simona@yahoo.com);
 • 14th April , abstract acceptance confirmation e-mail;
 • 21th April 2014, payment of registration fees.

CONFERENCE PROGRAMME
preliminary

5th June

 • 9.30-10.00 -Registration
 • 10.00-10.15-Opening ceremony
 • 10.15-11.00 Plenary lecture and Oral presentations (SRBBM)
 • 11.00-11.30 –Coffee break11.30-13.00 Plenary lecture and Oral presentations (SRBBM)
 • 13.00-14.00 –Lunch
 • 14.00-16.30 –Workshop”Viral hepatitis -from cell culture to clinic”
 • 16.30 -18.00 Poster Viewing&Sponsor exhibition
 • 18.00 Galla Dinner Welcome

6th June

 • 9.30-13.00 -Plenary lecture and Oral presentations (SRBBM)
 • 13.00-14.00 –Lunch
 • 14.00-15.00 –Poster Session&Sponsor exhibition
 • 15.00-Closing meeting& Best poster award
 • 17.00 –Swimming pool

4th or 7th June

 • 10.00-17.00-Trip to Bear Cave (optional)

Publications

All invited lectures, oral presentations and posters will be published as abstracts in Romanian Journal of Biochemistry, Suppl. (http://journal.biochim.ro/index.php).
Prize for best poster presentations will also be awarded.

Registration fees

 • 100 RON -undergraduates, PhD students members of the RSBMB presenting works as first author 200 RON -senior members of the RSBMB
 • 300 RON -non-members of the RSBMB
 • 100 RON -accompanying persons
 • Excursion (optional) –50 RON/person

Contact

 • Associate Prof. Simona Vicas, PhD, +40 745 259 235 e-mail:vicas.simona@yahoo.com;
 • Prof. Mariana Muresan, MD, PhD:+40 722 338 396;
 • Lecturer Angela Antonescu, MD, PhD+40 722 219 984;