Home » 2014 » June

Monthly Archives: June 2014

Recent Posts

The 11th International Biophilia Rehabilitation Conference 12-13 September 2014 – Call for papers by 10 July 2014


Download PDF

Programarea restantelor sesiunea iulie 2014 – 30.06.2014-05.07.2014

Taxe de scolarizare valabile in anul universitar 2014/2015

Aprobate prin H.S. U.O.  nr. 41/ 26.05.2014 (Anexa 11)

Liste finale Beneficiari si Rezerve Tabere studentesti – vara 2014

Liste finale cu studenţii care beneficiază de locuri în “Tabere Studenţeşti” in perioada vacanţei de vară 2014   18 locuri

Liste finale cu studenţii Rezervă   la locuri “Tabere Studenţeşti” in perioada vacanţei de vară 2014 şi cu studenţii cazuri sociale

Eveniment – Din respect pentru mine, din respect pentru viaţă

10313077_653141021439126_3405795572571835123_n

Fundatia Comunitara Oradea – Evenimentul “Din respect pentru mine, din respect pentru viaţă” va conţine diferite workshopuri, sesiuni de prezentare, pauze şi activităţi de relaxare după cum urmează:

17.00 – 17.30 Înregistrarea participanților

17.30 – 17.35 Bine aţi venit la eveniment! – Mihaela Tatu

17.35 – 16.00 “Provocãrile” sarcinii – Lorenzina Cosma, Mirela Tira

16.00 – 18.15 Doula – consiliere şi confort în cursul naşterii – Olivia Ligia Burta, Monica Furo

18.15 – 18.30 Mãnânc eu, dar ne hrãnim “noi” – Zoia Bitea

18.30 – 18.45 Pauzǎ – apǎ platǎ/mineralǎ/limonadǎ cu mentǎ/ghimbir /patiserie sǎratǎ

între timp în hol se va desfãşura: “Într-o manierã atipicã, acoperamântul trupului, dã valoare şi simbol vieții” susținut de Studenții Departamentului de Arte Vizuale – Coordonator Olimpia Urdea

18.55 – 19.15 “Să redescoperim frumuseţea cu care am fost înzestrate” – Claudia Ignat

19.15 – 19.45 “O Mie de Flori pentru o viațã splendidã” Camerata MilleFiori – dirijor Tudor Ciupeiu

Anunt cazarea in caminele studentesti pentru an univ 2014/2015

In conformitate cu Regulamentul de cazare a studenţilor în căminele Universităţii din Oradea, studenţii pot depune cereri de cazare din luna iunie până la 01.09.2014 – studenţii care vor fi în anul II – III – IV – V -VI, an universitar 2014/2015 studii de licenţă şi master.

Studenţii care vor fi în anul I, an universitar 2014/2015, vor depune cererea de cazare în momentul confirmării locului ocupat.

Formularul de cerere de cazare se descarca de aici.

Cererea de cazare se depune la secretariatul facultăţii – după ce a fost înregistrată.

Burse ocazionale – Semestrul al II-lea

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii Universităţii din Oradea, cursuri de zi, an universitar 2013- 2014, aprobat în H.S. 34/28.10.2013 se acordă: – 25 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, cuantumul acestei burse fiind de 300 lei şi 20 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive, cuantumul acestei burse fiind de 450 lei , aferente semestrului II, an universitar 2013-2014.

Termenul de depunere al dosarului este 18.06.2014 – la SECRETARIATUL PRORECTORULUI RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL SERVICIILOR STUDENŢEŞTI SI A SERVICIILOR SOCIALE ALE UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA, str. Universităţii, nr.l -Rectorat, etajul III (obligatoriu complectate anexele 1 si 3)

1. Pot aplica pentru prima categorie de bursă studenţii consideraţi cazuri sociale dovedite cu acte justificative

 • cerere tip (conform Anexei 1);
 • adeverinţă de student;
 • adeverinţă de la centrul de plasament dacă este cazul;
 • adeverinţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu venituri nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care solicitarea pentru bursa socială;
 • adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali, care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • cupoane indemnizaţie şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc;
 • adeverinţă de venit de la finanţe;
 • adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;
 • declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
 • declaraţii de venit care vor fi completate individual, pe propria răspundere, de către student (conform Anexei 3) şi toţi membrii familiei (conform Anexei 4);
 • copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală de la medic specialist vizată de medicul universităţii;
 • copie sentinţa de divorţ;
 • adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor, copii certificate de naştere pentru preşcolari;
 • orice act care justifică situaţia socială a studentului.

2. Pentru a doua categorie documentele justificative sunt:

 • cerere tip (conform Anexei 2);
 • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 • articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • adeverinţă de participare în echipe de cercetare/ programe/contracte naţionale/internaţionale;
 • adeverinţă de student.

Numărul de burse este pe Universitate, nu pe Facultate.

Descarcati Formularele Anexe

Programarea examenelor iunie 2014 – studenti restantieri

Programarea examenelor semestrul II, an universitar 2013-2014 (09 iunie – 28 iunie 2014 ) – FMF Oradea

ATENTIE:

Structura anului universitar 2014/2015

Procedura recunoastere voluntariat