Home » 2014 » September

Monthly Archives: September 2014

Recent Posts

Orar semestrul I, 2014/2015

 

Lista de repartizare a studentilor pentru anul universitar 2014/2015 pentru BUGET /TAXA

ANUNȚ IMPORTANT pentru studenții din anul I – Farmacie

Studenții din anul I la programul de studiu Farmacie sunt așteptați miercuri 01.10.2014 orele 1000

în sala F1 (strada Nicolae Jiga nr. 29)

Inscrieri la Programul special de revalorizare a formării inițiale de Asistent Medical Generalist

Facultatea de Medicină și Farmacie face înscrieri la Programul special de revalorizare a formării inițiale de Asistent Medical Generalist,

conform Ordinului MEN nr. 4317 din 11.08.2014, Ordinului MS nr. 943 din 19.08.2014, pentru anul universitar 2014-2015

Perioada de depunere a dosarelor: 29 septembrie 2014 – 10 octombrie 2014

Perioada de confirmare a candidaților admiși: 13 – 14 octombrie 2014.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie nr.10, de luni până vineri, între orele 8,30 -15,30. Candidaţii admiși care nu-şi vor confirma înscrierea în termenul prevăzut, îşi pierd locul ocupat.

Pentru înscriere candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate)

b) Diploma de absolvire (în original) a Colegiului de Asistenți medicali generaliști + suplimentul la diplomă;

c) Certificatul de naştere în copie legalizată;

d) Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;

e) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

f) 2 fotografii tip buletin de identitate ;

g) Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;

h) Chitanţă de achitare a taxei de înscriere (150 RON – care se achită la Caseria Universității din Oradea, Str. Universității nr.1)

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

 

Pentru confirmarea locului, candidații vor plăti taxa de înmatriculare de 100 Ron + prima tranșă din taxa de școlarizare. Chitanțele se aduc la secretara de specializare.

Lista studentilor propusi spre exmatriculare la finele anului univ. 2013-2014

Download lista

Deschiderea anului universitar 2014-2015

Festivitatea va avea loc miercuri, 1 octombrie 2014, ora 15:00 in Campusul UO – Sala Polivalenta.

Informatii cazare 2014-2015

Cazarea studenţilor se va realiza în intervalul: 27.09.2014, ora 8.00 – 30.09.2014, ora 12.00 pentru titulari şi pentru rezerve în 30.09.2014 după ora 12.00.

Liste cazare studenti FMF 2014-2015

Anunt – Examen de LICENŢĂ sesiunea septembrie 2014

Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate : JOI, 11.09.2014

11 septembrie 2014 – Dimineaţa – orele 800 (prezenţa în sală)

  • Medicină (sala AULA), Farmacie (sala M1), Asistenţă Medicală Generală (sala M5), Radiologie şi Imagistică (sala M5), Tehnică Dentară (sala M5)

Absolvenţii vor fi prezenţi în sală la ora 800 urmând ca examenul să înceapă la ora 900

 

11 septembrie 2014 – După-masă – orele 1400 (prezenţa în sală)

  • Medicină limba engleză (sala M1), Medicină Dentară (sala AULA), Balneofiziokinetoterapie și Recuperare (sala M2)

Absolvenţii vor fi prezenţi în sală la ora 1400 urmând ca examenul să înceapă la ora 1500

 

Proba I Farmacie, proba practică și Proba II – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă se vor susține VINERI 12.09.2014 de la ora 800 după un program care va fi comunicat în timpul probei I

METODOLOGIA de examinare si notare a studentilor HS 43 din 21.07.2014 Anexa 3

PROCEDURA privind monitorizarea transferului studentilor HS 43 din 21.07.2014 Anexa 4