Home » 2014 » October

Monthly Archives: October 2014

Recent Posts

Anunt completare chestionare

Beneficiari reducere abonamente OTL

Anunt Abonamente OTL

Din luna NOIEMBRIE 2014, studenţii care se regăsesc pe lista de reducere OTL vor putea să-şi facă abonament (gratuit) la chioşcul „Casa de Cultură”.
Studenţii trebuie să aibă asupra lor la ridicarea abonamentului :

 • carnetul de student vizat pentru anul univ. 2014/2015;
 • xerox după cartea de identitate;
 • cartea de identitate în original.

Studenţii de la forma de învăţămînt „ZI” care NU se regăsesc pe lista cu gratuitate a transportului în comun afişată la facultate beneficiază de o reducere de 50 % conform H.C.L. 356 din 30.05.2013 – în baza carnetului de student.

Burse pentru studiu si cercetare in Germania

Aplicaţi acum pentru anul universitar 2015/2016!

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst/Serviciul German de Schimb Academic) oferă burse pentru şcoli de vară (cursuri de limbă, limbaj de specialitate, cultură şi civilizaţie), studii de master şi stagii de cercetare în cadrul universităţilor din Germania, pentru anul universitar 2015/2016. DAAD finanţează inclusiv programe cu predare în limba engleză.

Termenele limită de depunere a dosarelor sunt:

 • 31 octombrie 2014: burse de masterat pentru artişti. În cadrul acestui program pot aplica absolvenţi din următoarele domenii: arhitectură, artă, muzică, actorie, film şi design.
 • 15 noiembrie 2014: burse de masterat şi stagii de cercetare, destinate absolvenţilor din domeniul economic, masteranzilor, doctoranzilor şi cercetătorilor din cadrul universităţilor din România.
 • 17 noiembrie 2014: burse de masterat destinate absolvenţilor tuturor disciplinelor (excl. domeniile artistice şi economic)
 • 30 noiembrie 2014: burse pentru cursuri universitare de vară în Germania, destinate studenţilor şi masteranzilor, care doresc să îşi aprofundeze cunoştinţele de limbă, de limbaj de specialitate şi civilizaţie germană.

Informaţii detaliate privind condiţiile de aplicare, actele necesare şi cuantumul bursei pot fi consultate pe site-ul www.daad.ro.

DAAD este cea mai mare organizaţie la nivel mondial care sprijină cooperarea internaţională în domeniul academic. Obiectivele sale principale constau în organizarea şi finanţarea schimbului de studenţi şi cercetători, informarea în întreaga lume despre Germania ca loc de studiu şi cercetare, intermedierea de cadre didactice universitare şi încurajarea procesului de internaţionalizare a instituţiilor de învăţământ superior germane.

În fiecare an DAAD finanţează stagiile în Germania a peste 600 de studenţi şi cercetători români, în cadrul unor programe individuale de bursă şi al proiectelor de cooperare instituţională. De asemenea, anual sunt susţinuţi financiar peste 200 de cetăţeni germani, care doresc să studieze, să predea sau să cerceteze în România. În plus DAAD sprijină numeroase proiecte de cooperare academică româno-germană. Volumul finanţării acordate României anual se situează în jurul a 3 milioane EUR.

Pentru întrebări suplimentare privind comunicatul de presă:

Dieter Muller mueller@daad.ro 021 – 310.15.40

Detalii si aici

Locuri de munca pentru tineri

Locuri de munca pentru tineri

Invitati Vizita prof.dr. David I Levy

Afis dr levy final

Orar educatie fizica 2014/2015 – semestrul I

ORAR Educatie fizica F.M.F

Reducere abonamente OTL

Cererile de  acordare reducere 50% pentru abonamente OTL (semestrul I al anului universitar 2014 – 2015) se depun la şeful de grupă.

 Şeful de grupă va depune toate cererile la secretara de specialitate pe bază de tabel nominal, până în data de 20.10.2014, orele 1300.

După data de 20.10.2014 nu se mai primeşte nici o cerere.

Formularul de cerere poate fi descărcat de pe site-ul facultăţii, adresa : www.fmforadea.ro  – click aici

Burse sociale

Pentru  obţinerea  burselor  sociale,  studenţii  trebuie să depună  o   cerere   şi  actele  justificative  privind  situaţia   socială,  până în  data  de 20 octombrie 2014, la secretariatul facultăţii.

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul de zi, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit.

Documente justificative pentru obţinerea bursei sociale:

 • – Declaraţie de venituri care va fi completată individual, pe propria răspundere, de către student (Anexa 1);
 • Adeveriţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • Adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială (pensie de vechime, pensie de urmaş, pensie de boală etc.) ;
 • Cupoane indemnizaţie,  şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.
 • Adeverinţă de venit de la finanţe;
 • Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;
 • Declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
 • Adeverinţă de la centrul de plasament
 • Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;
 • Copie sentinţă de divorţ;
 • Adeverinţă medicală de la medic specialist, vizată de medicul universităţii;
 • Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor/copii certificate de naştere pentru preşcolari;
 • Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

            Informaţii suplimentare puteţi găsii pe site-ul facultăţii, unde este postat : REGULAMENTUL de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, cursuri de zi (studii de licenţă, studii de masterat)

Cerere tip Bursa sociala

Bursa de performanta

Studenţii care doresc să solicite BURSE  DE  PERFORMANŢĂ , vor depune dosarul la secretariatul prorectorului cu probleme sociale şi studenţi, până la data de 21.10.2014.

Conform H.S. 34 din 28.10.2013, Anexa 10 – Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, cursuri de zi, an universitar 2014/2015 (disponibil şi pe site-ul facultăţii : www.fmforadea.ro  condiţiile acordării acestui tip de bursă sunt:

 1. Acest tip de bursă se acordă începând cu anul II de studii, pentru un an universitar (în nr. de 15 burse pe universitate) ( 21) din fonduri proprii.
 2. Documente justificative pentru obţinerea bursei de performanţă:
 • dosar;
 • cerere tip (Anexa 3);
 • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 • articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • adeverinţă de la secretariatul facultăţii în care să se comunice mediile obţinute pe ultimele două semestre;
 • adeverinţă de student.
 1. Criterii pentru acordarea bursei de performanţă :
 • Performanţe ştiinţifice ;
 • Performanţe cultural-artistice ;
 • Performanţe sportive pentru studenţii membri ai Clubului Sportiv al Universităţii din Oradea.
 • Media ponderată trebuie să fie 10 pe două semestre consecutive.

Criteriile pentru acordarea bursei de performanţă – baremuri se găsesc în Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea din Oradea, 2013/2014, Art. 24

Cerere tip acordare burse de performanta