Home » 2014 » November

Monthly Archives: November 2014

Recent Posts

Anunt Burse Roma Education Fund România – Roma Oktatási Alap Ungaria

Roma Education Fund România împreună cu partenerul Roma Oktatási Alap Ungaria anunţă deschiderea procedurii de aplicare pentru bursă de studiu, în cadrul proiectului „Creșterea accesului tinerilor romi la învățământul superior” adresat unui număr de 170 studenți anul I de facultate. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform contractului de finanţare POSDRU/156/1.2/G/141790.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea accesului la învățământul superior pentru tinerii de etnie romă și diminuarea riscului lor de abandon universitar în perioada primilor ani de studii, prin oferirea unui număr de 170 de burse de studiu studenților romi înmatriculați în anul I si II de facultate, precum și prin implementarea unei scheme de mentorat pentru studenții romi înmatriculați în primul an de facultate.

Pentru a fi eligibili să aplice pentru bursă, aplicanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii obligatorii:

 • Să se declare public ca fiind de etnie romă;
 • Să fie înmatriculați în primul an de facultate cu frecvența la zi (respectiv pentru maxim 4 ani în modelul de studiu integrat şi pentru maxim 3 ani în cadrul sistemului Bologna)*, la o universitate acreditată de stat în România, în anul academic 2014-2015.


Termenul de înregistrare a aplicațiilor online este 30 noiembrie 2014.
Instructiunile de aplicare sunt disponibile pe site-ul Roma Education Fund Romania
http://romaeducationfund.ro/projects/cresterea-accesului-tinerilor-romi-la-invatamantul-superior-2/
si pe site-ul Roma Education Fund Ungaria
http://www.romaeducationfund.hu/romaniaesf#point_one
Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la:
021 2000 606
021 2000 618

e-mail proiect_141790@romaeducationfund.org
Persoane de contact
: Maria Ursu – Manager proiect, Mihaela Iancu – Coordonator mentori, Lavinia Ciuta – Expert operațional implementare

Conferinţa Naţională ASPOR 2014 – Osteoporoză şi Fragilitate – o nouă abordare

Asociaţia pentru Prevenirea Osteoporozei din România
Colegiul Medicilor Bihor

Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie
Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

 Vă invită să participaţi în 4-5 decembrie 2014

 în ORADEA,AULA MAGNA A FACULTĂȚII DE MEDICINĂ

 la

Conferinţa Naţională ASPOR 2014

cu tema

 “Osteoporoză şi Fragilitate-o nouă abordare

    

 

Manifestarea este creditată de Colegiul Medicilor din România în cadrul Programului de Educaţie Medicală Continuă

Invitat de onoare: Prof.Dr. Cătălina Poiană, Șefa disciplinei de endocrinologie C.I. Parhon UMF Carol Davila,București

 

Taxa de înscriere

 • Medici specialiști65 lei
 • rezidenți -20 lei

Înscriere

 1. pe loc în 4 decembrie începînd cu ora 12 la secretariatul conferinței
 2. in contul ASPOR: BCR Tg-Mures RO13RNCB0188034969480001 cu  precizarepentru conferinta ASPOR 4-5 decembrie 2014

”ZILELE FMF ORADEA” 2014, Ediția XXIII

“ZILELE FMF ORADEA” 2014, ediția XXIII

 11 decembrie – cursuri preconferințã

12-13 decembrie 2014 – conferințã

 

Programul zilele FMF Oradea 2014 – Inainte de a deschide documentele PDF atasate va rugam apasati CTRL + F5 succesiv pentru a fi siguri ca vizualizati ultima varianta a fisierelor. 

Caiet electronic – Rezumate – Abstracts E-book – ZILELE FMF ORADEA Editia XXIII – Decembrie 2014

Colegiul Medicilor din Romania: 21 credite EMC (atasat)
Colegiul Farmacistilor – filiala Oradea: 18 credite EMC

Organizatori:

 • Facultatea de Medicinǎ și Farmacie Oradea, Universitatea din Oradea
 • Centrul de Cercetǎri ȋn Medicina de Inaltǎ Performanțǎ
 • Asociația Studenților Medicişti Oradea (ASMO)
 • Asociaţia Studenţilor Farmacişti din Oradea (ASFO)
 • Asociaţia Studenţilor Stomatologi din Oradea (ASSO)
 • Association of International Medical Students of Oradea (AIMSO)

Parteneri eveniment:

 • Fundația pentru Sǎnǎtate Bihor
 • Colegiul Medicilor Bihor – filiala Bihor
 • Colegiul Medicilor Dentiști – filiala Bihor
 • Colegiul Județean al Farmacistilor Bihor
 • Ordinul biochimistilor, biologilor și chimiştilor ȋn sistemul sanitar – filiala Bihor
 • Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali – filiala Bihor
 • Direcția de Sǎnǎtate Publicǎ Bihor
 • Centrul de Transfuzie Sanguinǎ Oradea
 • Primǎria Municipiului Oradea
 • Hospice Emanuel

Parteneri media

 • DIGI 24
 • TTV
 •  Radio Maria

Indicatii privind scrierea si trimiterea rezumatelor

 

Taxa de participare:

 1. Cadre didactice (medici, farmacișți, biologi, biochimiști..) angajate la Universitatea Oradea:
 • Preparator, asistent universitar: 50 de lei
 • Şef de lucrãri: 60 lei
 • Conferențiar: 70 lei
 • Profesor universitar: 80 lei
 • taxa acoperǎ diploma (EMC) și caietul de rezumate (format electronic, ISBN) – punctaj în EAC Premii /Diplome nationale in domeniu: Diplome de absolvire a unor cursuri postuniversitare, inclusiv creditate cu EMC/EFC
 • cadrele didactice care se vor implica ȋn organizarea și derularea sesiunilor, vor fi nominalizate ȋn Comitetul Stiințific – punctaj în EAC 13. Organizator de manifestări ştiinţifice internaţionale sau naţionale (şcoli de vară) Preşedintele comitetului de organizare (Chairpersone la manifestări ştiinţifice recunoscute). b. Membru în comitetul de organizare 2. c. Coordonator lucrări ştiinţifice studenţi prezentate la manifestări ştiinţifice
 • cadrele didactice care participǎ activ (cu prezentǎri) la sesiuni, vor beneficia și de diplomǎ de participare – punctaj în EAC – 6.Lucrări ştiinţifice publicate la conferinţe naţionale / internaţionale*11 cu comitet de program: În rezumat la manifestări ştiinţifice cu ISBN sau ISSNprezentate (confirmate prin certificat de participare)
 • cadrele didactice care prin atragerea de fonduri (sponsorizãri ale evenimentului) vor participa la “modernizarea tehnologiei didactice” vor puncta în EAC 5. Modernizarea tehnologiei didactice. b. dotări cu aparatură, echipamente, materiale, material curricular auxiliar, prin contracte de cercetare obţinute fără competiţie si venituri proprii.
 • cadrele cu program didactic în perioada derulãrii evenimentului, au obligativitatea recuperãrii activitãții

 

 1. Studenții – participare gratuitǎ
 • studenții vor beneficia de diplomǎ ȋn format electronic, dacǎ vor putea dovedi (pe baza unui card personalizat) cǎ au audiat cel puțin 12 ore din programul manifestǎrii) responsabili monitorizare prezențǎ şi emitere diplomã electronicã: studenți voluntari
 • studenții care participǎ activ (cu prezentǎri) la sesiunea studenților, vor beneficia de diplomǎ de participare activǎ și caietul de rezumate (format electronic, ISBN) responsabili monitorizare: studenți voluntari
 • studenții implicați în derularea evenimentului (departament: tehnic, hosting) vor benefia de certificate de organizatori şi de prestare de activitate de voluntariat – responsabili monitorizare: comitetul organizatoric al evenimentului

 

 1. Medici, farmaciști, biologi, biochimiști din rețea – 100 de lei
 • taxa acoperǎ diploma și caietul de rezumate (format electronic, ISBN)

 

 1. Rezidenți din orice specialitate – 50 lei
 • taxa acoperǎ diploma și caietul de rezumate (format electronic, ISBN)

 

 1. Asistenți medicali – 50 de lei
 • taxa acoperǎ diploma și caietul de rezumate (format electronic, ISBN)

 

Plata se va efectua:

 • la secretarul fiecãrui departament (în cazul angajaților FMF Oradea) chitanța va fi emisã de cãtre Centrul de Cercetãri în Medicina de Inaltã Performanțã
 • în contul Centrului de Cercetãri în Medicina de Inaltã Performanțã: Unicredit Tiriac Bank RO76BACX0000000456628001 cu mențiunea “contribuție Zilele FMF Oradea 2014” şi cu trimiterea OBLIGATORIE a copiei scanate a ordinului de platã la adresa de mail: zilelefmforadeainregistrare2014@yahoo.com, sau
 • la desk-top-ul conferinței (pânã la ceremonia de deschidere a evenimentului) chitanța va fi emisã de cãtre Centrul de Cercetãri în Medicina de Inaltã Performanțã

 

Repartizarea studentilor la disciplina Educatie fizica, pe grupe si cadre didactice, pentru anul univ.2014/2015

Repartizarea studentilor la disciplina Educatie fizica, pe grupe si cadre didactice, pentru anul univ.2014/2015

Bursa Tanarului Cercetator

Vă informăm că, în cadrul Programului Resurse Umane din Planul Național de Cercetare și Inovare 2007-2014, a fost lansată cea de a doua competiție pentru ”Bursa Tânărului Cercetător”. Acest instrument de finanțare permite susținerea absolvenților de liceu promoția 2014 cu rezultate excelente obținute în ultimii doi ani la olimpiade internaționale sau competiții internaționale/globale de inovare (premii I, II, III/ medalii de aur, argint, bronz sau forme de premiere echivalente), înmatriculați într-o universitate din România în anul universitar 2014/2015.

Informații prezentate detaliat sunt disponibile pe pagina de web a UEFISCDI la adresa:

http://uefiscdi.gov.ro/articole/3837/Bursa-Tanarului-Cercetator-Competitie-2014.html

Lista studentilor care beneficiaza de BURSE pe luna OCTOMBRIE 2014

Lista studentilor care beneficiaza de BURSE pe luna OCTOMBRIE 2014

SUBVENŢIE INDIVIDUALĂ DE SPRIJIN PENTRU CAZARE 2014/2015

În conformitate cu OUG nr. 73/2004 studenţii din învăţământul universitar de stat, cursuri de zi, pe locuri finanţate de la bugetul de stat,  care locuiesc în alte spaţii decât căminele Universităţii din Oradea, pot primii o subvenţie lunară individuală de sprijin pentru cazare în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru cazare.

Studenţii care solicită acest tip de subvenţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Să nu aibă domiciliul sau reşedinţa în Oradea;
 •  Să provină din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim brut pe economie;
 •  Să aibă vârsta de până la 29 ani;
 •  Optează pentru subvenţie şi nu au primit (sau solicitat) un loc de cazare în căminele studenţeşti.

Prezentarea de către student a unor declaraţii de venit false, cu scopul de a beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

Subvenţia individuală de sprijin pentru cazare nu se acordă pe perioadele de vacanţă.

 

CONŢINUTUL  DOSARULUI:

 •  copie Carte de Identitate;
 •  adeverinţă de la facultate din care să reiasă că este student la cursuri de zi, pe loc finanţat de la bugetul de stat;
 •  adeverinţă de venit propriu;
 •  adeverinţă de venit a părinţilor sau susţinătorilor legali;
 •  copie de pe contractul de închiriere vizat de Administraţia Finanţelor Publice.

 

Dosarul  se depune la Universitatea din Oradea (str.Universităţii nr.1), secretariatul prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale pănă la data de: 10.11.2014.

SCHOLARSHIPS GRANTED BY THE ROMANIAN GOVERNMENT IN THE ACADEMIC YEAR 2015 – 2016

Eligible candidates:

Foreign students from countries other than EU Member States, European Economic Area and the Swiss Confederation

Minimum average: 8.00 for previous years of study

Required documents:

 1. Original transcript of records for all years of studies except for preparatory year for those requesting to pursue 1st cycle studies.
 2. Copy of the licence diploma and diploma supplement, for the candidates who graduated in other generations and who are applying for postgraduate studies.
 3. Testimonial/ diploma supplement with the average for all years of studies and licence exam (for the students who graduated in 2014 and want to apply for specialization, master, PhD)
 4. For PhD applicants: CV, list of the scientific work, publications in the field of study, essays, and recommendations from at least 2 professors or specialists in the field of studies applied for.
 5. Copy of the birth certificate;
 6. Copy of the passport;
 7. Copy of the permit of residence in Romania;
 8. Copies of certificates attesting your participation to events in your field of study (e.g. congress, conference, symposium, debate, events organised by your faculty) and/or letters of recommendation (from at least two members of the academic staff).

 

DEADLINE FOR APPLICATION:

25 November 2014 – 12.00 o’clock

APPLICATIONS TO BE SUBMITTED TO INTERNATIONAL RELATIONS DEPARTMENT

Cursuri profesori asociati Germania

Lista cu studentii care beneficiaza de REDUCERE sau SCUTIRE a taxei de scolarizare pentru anul universitar 2014/2015