Home » 2015 » March

Monthly Archives: March 2015

Recent Posts

ANUNȚ OTL

Studenţii care se regăsesc pe lista de reducere OTL vor putea să-şi facă abonament (gratuit) la chioşcul „Casa de Cultură”.
Studenţii trebuie să aibă asupra lor la ridicarea abonamentului :

 • carnetul de student vizat pentru anul univ. 2014/2015;
 • xerox după cartea de identitate;
 • cartea de identitate în original.

Studenţii de la forma de învăţămînt „ZI” care NU se regăsesc pe lista cu gratuitate a transportului în comun afişată la facultate beneficiază de o reducere de 50 % conform H.C.L. 356 din 30.05.2013 – în baza carnetului de student.

 

TABEL NOMINAL CUPRINZÂND STUDENŢII CARE BENEFICIAZĂ DE REDUCERE PENTRU TRANSPORT O.T.L.  Semestrul II, an universitar 2014/2015 – LUNILE: APRILIE, MAI, IUNIE ȘI IULIE 2015

Actele necesare pentru obţinerea BURSELOR ERASMUS

Actele necesare pentru obţinerea BURSELOR ERASMUS:

 • C.V. Euro Pass cu poză tip paşaport
 • Scrisoare de intenţie către Facultatea de Medicină şi Farmacie cu opţiunea dorită
 • Copie carte identitate ( I.D. studenţi străini)
 • Dovadă integralist
 • Atestat competenţă lingvistică(*)
 • Declarație pe proprie răspundere în care să specifice că nu a beneficiat de același tip de grant Erasmus

(*) Sunt necesare în momentul plecării
Dosarele se vor depune până la data de 07 aprilie 2015, ora 12 la Facultatea de Medicina si Farmacie –Secretariat Stomatologie si medici rezidenti (D-şoara Liliana Drugaş)
Interviul si selecţia vor avea loc marti 07.04.2015, ora 14.00, la catedra Anatomie.
Date suplimentare cu ofertele de burse Erasmus se pot gasi pe site-ul Universitatii din Oradea, accesand butonul Relatii internationale.
Relatii Internationale » Programe » Erasmus Plus » Erasmus Plus – Mobilități » Erasmus Plus – Mobilități – Acorduri
Comisia Burse Erasmus FMF

Curs Postuniversitar ELEMENTE DE BAZA IN DIAGNOSTICUL HEMATOLOGIC

Departamentul de Stiinte Preclinice, Facultatea de Medicina si Farmacie, Universitatea din Oradea

Titulari curs:

 • Conf.Univ Dr. Burta Ligia-Olivia,
 • Conf. Univ. Dr Micle Otilia,
 • Prof. Univ. Dr. Muresan Mariana

Perioda/locatia: 16-18 aprilie 2015, FMF/Universitatea din Oradea

Taxa participare: 100.0 lei, pana la data de 15.04.2015, in contul Centrului de Cercetari in Medicina de Inalta Performanta, CIF  26597450 Cont Unicredit Tiriac bank, Oradea, RO76BACX0000000456628001  – “contributie dg hematologic” la debutul cursului, participantii vor completa tabelul cu datele personale, necesare pentru eliberarea diplomelor de participare.

Aici gasiti pentru descarcare: Programul cursului si  Creditarea de la OBBCSSR.

Informare Credite Colegiul Medicilor din Romania

Bursieri semestrul al II-lea 2014/2015

Lista bursurilor poate fi descarcata de aici.

Anunt Zilele Medicale Băile Felix 28-30 Mai 2015

Vă invităm să participați la Conferința cu tema: ”ACTUALITĂŢI ÎN REABILITAREA MEDICALĂ”din cadrul celei de a a XVI- a Ediţii a „ZilelorMedicale – Băile Felix”, organizat sub egida AsociațieiSpitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix, Spitalul Clinic deRecuperare Medicală Băile Felix, Facultatea de Medicina si Farmacie,Universitatea Oradea

S-a căutat ca temele să fie cât mai interesante pentru toate categoriileprofesionale, implicate în medicina de reabilitare, fiind parte a unui programde instruire complex, condiție de bază în asigurarea unui act medical de calitate în attachment găsiți programul de desfășurare, formularul de înscriere,condițiile și modalitatea de a achita taxa de participare.

Cu speranta că efortul nostru va fi răsplătit prin participarea dvs la aceastămanifestare, vă asigurăm de interesul nostru continuu, de a dezvolta și promovaactivitatea academica a instituției noastre

Cu deosebită stimă și considerație,

Comitetul de Organizare

Programul „EURO 200”

Studenții în vârsta de până la 26 ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie pot aplica pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare în anul 2015.

Dosarele se vor depune la secretariatul facultății până în 21 aprilie 2015

Atașat este afișat calendarul desfășurării acțiunii si formularul tip pentru cererea de acordare.

ACTELE NECESARE ÎN DOSARUL DE CANDIDATURĂ AL STUDENTULUI PENTRU OBȚINEREA AJUTORULUI FINANCIAR ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII DE CALCULATOARE ÎN ANUL 2015

 1. Cerere tip;
 2. Actul de identitate al studentului care aplică – copie;
 3. Certificate de naștere și/sau actele de identitate ale membrilor familiei – copie;
 4. Adeverințe de elev/student ale fraților;
 5. Actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii;
 6. Declarație pe propria răspundere cum că venitul lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevazut prin lege (sub 150 RON) și că familia dispune de diferența de bani pentru achiziționarea calculatorului.

NOTĂ: Nr. de înregistrare al cererii şi denumirea unităţii de învățământ se completează de către Comisia constituită la nivel de universitate prin Decizia nr. 108/16.03.2015 a Rectorului Universității din Oradea.

Invitation Asklepios-Med

Burse Klinikum Ingolstadt

Studenții care doresc să participe la selecția pentru bursele KLINIKUM INGOLSTADT, trebuie să depună la secretariatul facultății un CV și o scrisoare de intenție în limba germană listate

și semnate. CV-ul și scrisoarea de intenție vor fi trimise și în format electronic la adresa de e-mail: lsuta@uoradea.ro (secretar șef facultate).

Termenul de depunere al CV-ul și a scrisorii de intenție s-a prelungit până la data de: 27.04.2015 orele 14.00 

Interviul pentru obținerea acestor burse va avea loc în data de 08.05.2015. Ora și locația urmează să fie comunicate ulterior.

 

Studenții care doresc să participe la selecția pentru bursele KLINIKUM INGOLSTADT, trebuie să depună la secretariatul facultății un CV și o scrisoare de intenție în limba germană listate și semnate. CV-ul și scrisoarea de intenție vor fi trimise și în format electronic la adresa de e-mail: lsuta@uoradea.ro (secretar șef facultate).

Atât CV-ul cât și scrisoarea de intenție se vor depune până la data de: 23.03.2015 orele 14:00.

.

ANUNT reducere OTL sem II 2014/2015

Cererile de  acordare reducere 50% pentru abonamente OTL (semestrul II al anului universitar 2014 – 2015) se depun la şeful de grupă.

 Şeful de grupă va depune toate cererile la secretara de specialitate pe bază de tabel nominal, până în data de 20.03.2015, orele 1300.

După data de 20.03.2015 nu se mai primește nici o cerere.

Formularul de cerere poate fi descărcat de aici

ANUNT cereri burse sociale – acte justificative

Pentru  obținerea  burselor  sociale,  studenţii  trebuie să depună  o   cerere   şi  actele  justificative  privind  situaţia   socială,  până în  data  de 20 martie 2015, la secretariatul facultăţii.

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul de zi, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit.

Documente justificative pentru obţinerea bursei sociale:

 • – Declaraţie de venituri care va fi completată individual, pe propria răspundere, de către student (Anexa 1);
 • – Adeveriţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • – Adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • – Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială (pensie de vechime, pensie de urmaş, pensie de boală etc.) ;
 • – Cupoane indemnizaţie,  şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.
 • – Adeverinţă de venit de la finanţe;
 • – Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;
 • – Declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
 • – Adeverinţă de la centrul de plasament
 • – Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;
 • – Copie sentinţă de divorţ;
 • – Adeverinţă medicală de la medic specialist, vizată de medicul universităţii;
 • – Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor/copii certificate de naştere pentru preşcolari;
 • – Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

Informaţii suplimentare puteţi găsii pe site-ul facultăţii, unde este postat : REGULAMENTUL de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, cursuri de zi (studii de licenţă, studii de masterat)

( www.fmforadea.ro )