Home » 2015 » June

Monthly Archives: June 2015

Recent Posts

INNOVATIVE AND INTERACTIVE COURSE IN LUNG AND THORACIC ULTRASONOGRAPHYFIRST – Grant10-11 July 2015, Oradea

Prototype English modified +tfofam

Anunt pentru studenții de la MASTERAT – Prezentarea lucrării de disertație

1) MANAGEMENTUL AFECȚIUNILOR APARATULUI LOCOMOTOR
va avea loc în data de 15 iulie 2015, orele 9:00 la Facultatea de Medicină și Farmacie

2) MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SĂNĂTATE
va avea loc în data de 17 iulie 2015, orele 12:00 la Facultatea de Medicină și Farmacie

REPARTIZAREA STUDENŢILOR ÎN TABERE STUDENŢEŞTI – VARA 2015 – PE SERII şi PERIOADE

A N U N Ţ TABERE DE VARĂ 2015

În data de 22.06.2015, orele 09:00 va avea loc întâlnirea comisiei Facultăţii de Medicină şi Farmacie (în Sala de Consiliu) cu beneficiarii locurilor în tabere şi cu rezervele acestora care se regăsesc în procesele verbale de selecţie, pentru repartizarea locurilor.

Studenţii vor avea asupra lor obligatoriu Cartea de Identitate.

Prezenţa obligatorie!

ANUNŢ IMPORTANT ! BURSE OCAZIONALE Sem.II an universitar 2014/2015

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii Universităţii din Oradea, cursuri de zi, an universitar 2014– 2015, aprobat în H.S. 34/28.10.2013 se acordă:

25 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, cuantumul acestei burse fiind de 300 lei şi 20 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive, cuantumul acestei burse fiind de 450 lei , aferente semestrului II, an universitar 2014-2015.

Termenul de depunere al dosarului este 19.06.2015 – la SECRETARIATUL PRORECTORULUI RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL SERVICIILOR STUDENŢEŞTI ŞI A SERVICIILOR SOCIALE ALE UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA, str. Universităţii , nr.1 – Rectorat, etajul III.

1. Pot aplica pentru prima categorie de bursă studenţii consideraţi cazuri sociale dovedite cu acte justificative:

Cerere tip (conform Anexei 2);

– Declarație de venituri care va fi completată individual pe propria răspundere, de către student (conform Anexei 1)

Adeverinţă de student;

Adeverinţă de la centrul de plasament dacă este cazul;

Adeverința de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu venituri nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune cererea de bursa socială;

Adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali, care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;

– Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;

Cupoane indemnizație șomaj, indemnizație de creșterea copilului, etc;

Adeverință de venit de la finanțe;

Adeverință de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obținute din activități agricole;

Declarație notarială a părinților și a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în țară sau străinătate;

Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor dacă este cazul;

Adeverinţă medicală de la medic specialist vizată de medicul universității;

Copie sentința de divorț;

– Adeverință medicală de la medic specialist vizată de medicul universității;

Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor, copii certificate de naștere pentru preșcolari;

Orice act care justifică situația socială a studentului.

2. Pentru a doua categorie documentele justificative sunt:

– cerere tip (conform Anexei 3);

– diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;

– articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;

– diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;

– diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;

– adeverinţă de participare în echipe de cercetare/ programe/contracte naţionale/internaţionale;

– adeverinţă de student.

Numărul de burse este pe Universitate, nu pe Facultate.

 

A N U N Ț – BURSE ERASMUS cadre didactice

Actele necesare pentru obținerea Burselor Erasmus:

  • Fișa individuală;
  • CV – Euro Pass;
  • Copie carte identitate;
  • Agreement semnat de F.M.F. Oradea și instituția gazdă;
  • Cod IBAN.

Dosarele se vor depune până la data de    22.06.2015, ora 1600, la Facultatea de Medicină  și Farmacie Secretariat Medici rezidenți (d-ra Liliana Drugaş).

Selecția dosarelor va avea loc Marți 23.06.2015, ora1400 la disciplina Fiziopatologie.

Date suplimentare cu ofertele de burse Erasmus se pot găsi pe site-ul Universității din Oradea, accesand butonul: Relații internaționale.

Relații Internaționale >>Programe >>Erasmus Plus>> Erasmus Plus-Mobilitati >> Erasmus Plus -Mobilitati – Acorduri

Comisia Burse Erasmus F.M.F.

ANUNȚ – Suplimentare simulare Admitere 2015

Datorită numărului mare de solicitări din partea candidaților care optează pentru înscrierea la Facultatea de Medicină și Farmacie, conducerea facultății a aprobat suplimentarea numărului de simulări, după cum urmează:

  • 11 iulie 2015 de la ora 10,00 locația: Aula Facultății de Medicină și Farmacie, Piața 1 Decembrie nr. 10, etaj I.
  • 18 iulie 2015 de la ora 10,00 locația: Aula Facultății de Medicină și Farmacie, Piața 1 Decembrie nr. 10, etaj I.

Înscrierile pentru susținerea examenului de simulare se fac la sediul facultății (Oradea, Str. Piața 1 Decembrie nr. 10, etaj I) în ziua simulării începând cu orele 9,00, taxa pentru examen fiind de 100 lei. La înscriere, candidatul are nevoie de Cartea de Identitate.

Lista restantieri la plata taxa de scolarizare si la plata taxelor pentru refacerile de disciplina

Programarea examenelor – semestrul al II-lea – 2014/2015

Download