Home » 2015 » July

Monthly Archives: July 2015

Recent Posts

A N U N Ț – în atenția studenților plătitori de taxă de școlarizare

În conformitate cu Legea 70/2015 și cu Procedura de încasare și evidență a taxelor aferente procesului de învățământ aprobată prin H.S. nr. 50/26.01.2015 – încasarea taxelor sau ratelor mai mari de 5.000 lei se efectuează doar prin bancă:

– prin virament bancar, în contul:  RO59TREZ07620F330500XXXX  deschis la Trezoreria Municipiului Oradea;

– prin mandat poștal, în contul:  RO59TREZ07620F330500XXXX  deschis la Trezoreria Municipiului Oradea;

– în numerar la sucursalele Băncii Transilvania (se va preciza numele instituției UNIVERSITATEA din ORADEA);

– cu precizarea obligatorie a următoarelor date:

– Universitatea din Oradea

– Numele și prenumele

– Codul numeric personal

– Facultatea

– Programul de studiu

– Anul de studiu/an universitar

– Forma de învățământ

– Categoria taxei/Tip taxă

– Suma în RON sau EURO în funcție de prevederile legale

   În conformitate cu Procedura de încasare și evidență a taxelor aferente procesului de învățământ aprobată prin H.S. nr. 56/06.07.2015 -art. 4.4 – lit. f) Achitarea integrală a taxei de școlarizare în avans, până la 15 octombrie a anului universitar în curs, atrage după sine reducerea acesteia cu 5% din valoare – CU EXCEPȚIA TAXELOR ÎN VALUTĂ” – studenții care achită integral taxa de școlarizare (numai LEI) până la data de 15 octombrie 2015, vor achita valoarea taxei de școlarizare MINUS 5%.

La achitarea taxelor prin virament bancar, mandat poștal sau în numerar la Banca Transilvania, la suma care se achită se va adăuga comisionul bancar (acesta se achită în plus față de sumele datorate).

Anunt – Lista provizorie a candidatilor declarati admisi la Specializrea Medicina Dentara

Avand in vedere contestatiile depuse, pana la solutionarea acestora pozitia nr. 48 de pe Lista provizorie a candidatilor declarati admisi la Specializrea Medicina Dentara este anulata.

 

Presedinte comisie de admitere pe facultate:
Prof. univ. dr. Florian Bodog

Anunt Admitere 2015 – Anulare intrebare Medicina dentara

In urma analizei caietelor de concurs comisia de examen a decis acordarea din oficiu a punctajului pentru următoarea întrebare care se regăsește:

  • Număr chestionar 1  – Intrebarea 29
  • Număr chestionar 2  – Intrebarea 34
  • Număr chestionar 3  – Intrebarea 86
  • Număr chestionar 4  – Intrebarea 28
  • Număr chestionar 5  – Intrebarea 80

Anunturi – Contestatii Admitere Iulie 2015 si Confirmarea locului

A N U N Ț  – CONTESTAȚII  ADMITERE  IULIE  2015

Cererea pentru contestație se va depune la registratura Facultății de Medicină și Farmacie, în perioada 28.07.2015 – 29.07.2015, între orele: 900 – 1500, NUMAI după achitarea taxei de contestație (150 lei) la serviciul TAXE -Universitatea din Oradea, 

str. Universității nr. 1

A N U N Ț  – CONFIRMAREA LOCULUI 

Pentru confirmarea locului, perioada: 28 iulie-01 august 2015, între orele 900 – 1500 (sâmbătă între orele 900 – 1200,  toți candidații declarații admiși la examenul de admitere iulie 2015, sunt obligați să plătească taxa de înmatriculare (100 lei) la serviciul TAXE -Universitatea din Oradea, str. Universității nr. 1.

Pentru candidații declarați admiși la TAXĂ, sunt obligați să plătească  taxa de înmatriculare (100 lei)  +  prima tranșă din taxa de școlarizare.

Programul de studiu Taxa de școlarizare / an univ. 2015/2016
Medicină        6800 lei / an
Medicină în limba engleză 20000 lei / an
Medicină Dentară 6800 lei / an
Farmacie 6800 lei / an
Asistență medicală generală,

Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare,

Radiologie și imagistică

Tehnică Dentară

3000 lei / an

 

Rezultate corecte Grile Admitere 2015

Raspunsuri corecte – Grile Admitere 2015 – specializarea Medicina

Raspunsuri corecte – Grile Admitere 2015 – specializarea Medicina Dentara

Raspunsuri corecte – Grile Admitere 2015 – specializarea Farmacie

Raspunsuri corecte – Grile Admitere 2015 – specializarile AMG, BFK, RI, TD

Anunt – Anulare intrebare examen Admitere 2015 si Raspunsuri corecte – Specializarea Medicina

In urma analizei caietelor de concurs comisia de examen a decis acordarea din oficiu a punctajului pentru următoarea întrebare care se regăsește:

  • Număr chestionar 1  – intrebarea 16
  • Număr chestionar 3  – intrebarea 49
  • Număr chestionar 4  – intrebarea 5
  • Număr chestionar 5  – intrebarea 60

Raspunsuri corecte – Grile Admitere 2015 – specializarea Medicina

Liste sustinere examen Admitere 2015

1) Candidaţii înscrişi la programul de studii: MEDICINĂ vor susţine TESTUL GRILĂ, luni 27 iulie 2015, ora 830  (candidaţii au obligaţia să fie prezenţi în săli la ora 730 având legitimaţia de concurs, cartea de identitate/paşaport şi pix/carioca/marker albastru sau negru şi creion). (str. P-ța 1 Decembrie nr. 10 – Sediul Facultății de Medicină și Farmacie)

 2) Candidaţii înscrişi la programele de studii:   MEDICINĂ  DENTARĂ, ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE şi RECUPERARE, RADIOLOGIE şi IMAGISTICĂ şi  TEHNICĂ DENTARĂ vor susţine TESTUL GRILĂ, luni 27 iulie 2015, ora 1330  (candidaţii au obligaţia să fie prezenţi în săli la ora 1230 având legitimaţia de concurs, cartea de identitate/paşaport şi pix/carioca/marker albastru sau negru şi creion). (str. P-ța 1 Decembrie nr. 10 – Sediul Facultății de Medicină și Farmacie)

3) Candidaţii înscrişi la programul de studii: FARMACIE vor susţine TESTUL GRILĂ, luni 27 iulie 2015, ora 1400  (candidaţii au obligaţia să fie prezenţi în săli la ora 1300 având legitimaţia de concurs, cartea de identitate/paşaport şi pix/carioca/marker albastru sau negru şi creion). (str. Nicolae Jiga, nr. 29 – FARMACIE)

Liste candidati examen programul de studiu: Medicină 

Liste candidaţi examen programul de studiu: Medicină dentară

Liste candidaţi examen programul de studiu: Farmacie

Liste candidaţi examen programul de studiu:  Asistenţă  Medicală  Generală; Balneofiziokinetoterapie si Recuperare; Radiologie  Imagistică; Tehnică  Dentară

Procedura privind monitorizarea mobilitatii definitive a studentilor

PROCEDURA privind monitorizarea mobilitatii definitive a studentilor HG 56 din 06.07.2015 Anexa 26

Procedura privind fundamentarea, incasarea si evidenta taxelor aferente procesului de invatamant

PROCEDURA privind taxele H.S. 56 din 06.07.2015 Anexa 10

Rezultate finale BURSE KLINIKUM INGOLSTADT – Germania

Download