Home » 2015 » October

Monthly Archives: October 2015

Recent Posts

Oradea Doneaza Viata!

Bursa talentelor 2015

Prin programul Bursa Talentelor, Fundația Comunitară Oradea susţine tinerii înscrişi într-o formă de învăţământ cu idei de proiecte care aduc un plus de valoare în comunitatea bihoreană.

 10 burse şi 10.000 de euro caută 10 proiecte care să dinamizeze comunitatea bihoreană.

Hai şi tu să fii unul din cei 10 bihoreni care vor primi această bursă, dacă ești înscris într-o formă de învățământ, ai idei ȋndrăzneţe, eşti dinamic şi vrei un Bihor de nota 10!
Oferim suport financiar cât și consiliere în implementarea proiectelor.

Pentru întrebări şi detalii:
roxana.trifa@fundatiacomunitaraoradea.ro
telefon: 0771 358 776
www.fundatiacomunitaraoradea.ro

Ce mai aştepţi ? VINO ȘI IA BURSA!

Saptamana Filmului Latino-American

La propunerea Grupului de tari din America Latina si Caraibe (GRULAC), Universitatea din Oradea va gazdui în perioada 19 – 23 octombrie 2015, in
Sala de Conferinte a Bibliotecii, manifestarea culturala Saptamana Filmului Latino-American.

Avem placerea sa va invitam sa participati la deschiderea evenimentului care va avea loc luni, 19 octombrie 2015, de la ora 15.30, in Sala de Conferinţe a Bibliotecii Universitatii din Oradea.

Manifestarea va continua cu difuzarea primelor două filme,

 1. LOS INSÓLITOS PECES GATOS (Uimitorii pesti-pisica), Mexic 2013, Regia:
  Claudia- Saint Luce
 2. CERRO BAYO, Argentina, 2011, Regia: Victoria Galardi

 

In fiecare zi din saptamana 19 -23 octombrie 2015, vor rula, in Sala de Conferinte a Bibliotecii Universitatii din Oradea, cate doua filme din
statele latino-americane, exceptand ziua de vineri cand va rula doar un film.

Intrarea este libera.

Programul si sinopsisul ciclului de film latino-american 2015 pot fi accesate pe link-ul:

https://media.uoradea.ro/article646-S-pt-mana-Filmului-Latino-American-la-Universitatea-din-Oradea

Invitatie Oradea Doneaza Viata

invitatie Oradea doneaza VIATA.1

În atenția studenților din anul III înscriși la Modulul Pedagogic, din cadrul DPPD

În atenția studenților din anul III înscriși la  Modulul Pedagogic, din cadrul DPPD:

Cursul de INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR se va ține după următorul orar:

 • Luni: 1000 – 1200  Corpul C, sala 121
 • Vineri: 1500 – 1700 Corpul C, sala 208

Date de contact Loredana Iambor: iambor.loredana@gmail.com , telefon: 0745-532711

Indrumatori de an 2015/2016

Download

Subvenţie individuală de sprijin pentru cazare 2015/2016

În conformitate cu OUG nr. 73/2004 studenţii din învăţământul universitar de stat, cursuri de zi, pe locuri finanţate de la bugetul de stat,  care locuiesc în alte spaţii decât căminele Universităţii din Oradea, pot primi o subvenţie lunară individuală de sprijin pentru cazare în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru cazare.

Studenţii care solicită acest tip de subvenţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– Să nu aibă domiciliul sau reşedinţa în Oradea;

– Să provină din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim brut pe economie;

– Să aibă vârsta de până la 29 ani;

– Optează pentru subvenţie şi nu au primit (sau solicitat) un loc de cazare în căminele studenţeşti.

Prezentarea de către student a unor declaraţii de venit false, cu scopul de a beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

Subvenţia individuală de sprijin pentru cazare nu se acordă pe perioadele de vacanţă.

 

CONŢINUTUL  DOSARULUI:

– copie Carte de Identitate;

– adeverinţă de la facultate din care să reiasă că este student la cursuri de zi, pe loc finanţat de la bugetul de stat;

– adeverinţă de venit propriu;

– adeverinţă de venit a părinţilor sau susţinătorilor legali;

– copie de pe contractul de închiriere vizat de Administraţia Finanţelor Publice.

 

Dosarul  se depune la Universitatea din Oradea (str.Universităţii nr.1), secretariatul prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale pănă la data de: 20.10.2015.

Anunt Burse sociale

Pentru  obţinerea  burselor  sociale,  studenţii  trebuie să depună  o   cerere   şi  actele  justificative  privind  situaţia   socială,  până în  data  de

16 octombrie 2015, la secretariatul facultăţii.

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul de zi, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit.

Documente justificative pentru obţinerea bursei sociale:

– Declaraţie de venituri care va fi completată individual, pe propria răspundere, de către student (Anexa 1);

Adeveriţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;

Adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;

Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială (pensie de vechime, pensie de urmaş, pensie de boală etc.) ;

Cupoane indemnizaţie,  şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.

Adeverinţă de venit de la finanţe;

Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;

Declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;

Adeverinţă de la centrul de plasament

Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;

Copie sentinţă de divorţ;

Adeverinţă medicală de la medic specialist, vizată de medicul universităţii;

Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor/copii certificate de naştere pentru preşcolari;

Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

Informaţii suplimentare puteţi găsii pe site-ul facultăţii, unde este postat : REGULAMENTUL de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, cursuri de zi (studii de licenţă, studii de masterat)

 

Formulare tip Cerere bursa sociala si Anexe (model)

Anunt Burse de performanta

Studenţii care doresc să solicite BURSE  DE  PERFORMANŢĂ , vor depune dosarul la secretariatul prorectorului cu probleme sociale şi studenţi, până la data de 19.10.2015.

Conform H.S. 34 din 28.10.2013, Anexa 10 – Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, cursuri de zi, an universitar 2015/2016 (disponibil şi pe site-ul facultăţii : www.fmforadea.ro  condiţiile acordării acestui tip de bursă sunt:

 1. Acest tip de bursă se acordă începând cu anul II de studii, pentru un an universitar (în nr. de 15 burse pe universitate) ( 21) din fonduri proprii.
 2. Documente justificative pentru obţinerea bursei de performanţă:
 • dosar;
 • cerere tip (Anexa 3);
 • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
 • articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
 • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;
 • diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
 • adeverinţă de la secretariatul facultăţii în care să se comunice mediile obţinute pe ultimele două semestre;
 • adeverinţă de student.
 1. Criterii pentru acordarea bursei de performanţă :
 • Performanţe ştiinţifice ;
 • Performanţe cultural-artistice ;
 • Performanţe sportive pentru studenţii membri ai Clubului Sportiv al Universităţii din Oradea.
 • Media ponderată trebuie să fie 10 pe două semestre consecutive.

Criteriile pentru acordarea bursei de performanţă – baremuri se găsesc în Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea din Oradea, 2013/2014, Art. 24

 

Formulare tip – Cerere acordare bursa performanta (Anexa 3)

Anunt privind reducerea /scutirea/ eşalonarea taxei de şcolarizare

Studenţii care solicită: reducerea /scutirea/ eşalonarea de  taxă de şcolarizare pentru anul universitar 2015/2016 (conform H.S. nr. 57/17.07.2015, Anexa 19- Procedura privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ, disponibilă pe site-ul facultăţii: www.fmforadea.ro ) vor depune dosarele la secretariatul prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale până la data de 20.10.2015 . Menţionăm că dosarele depuse ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare.

 

Formulare tip: