Home » 2016 » March

Monthly Archives: March 2016

Recent Posts

Anunt Burse Erasmus

Actele necesare pentru obţinerea BURSELOR   ERASMUS:

 • V. Euro Pass cu poză tip paşaport
 • Scrisoare de intenţie către Facultatea de Medicină şi Farmacie cu opţiunea dorită
 • Copie carte identitate ( I.D. studenţi străini)
 • Dovadă integralist
 • Atestat competenţă lingvistică(*)
 • Declarație pe proprie răspundere în care să specifice că nu a beneficiat de același tip de grant Erasmus

(*) Sunt necesare în momentul plecării

Dosarele se vor depune până la data de 20 aprilie 2016, ora 12 la Facultatea de Medicina si Farmacie –Secretariatul Studenti lb. engleza (D-şoara Liliana Drugaş)

Interviul si selecţia vor avea loc miercuri 20.04.2016, ora 1400, la catedra Anatomie.

Date suplimentare cu ofertele de burse Erasmus se pot gasi pe site-ul Universitatii din Oradea, accesand butonul Relatii internationale.  Relatii Internationale  » Erasmus  mobilitati


Comisia Burse Erasmus FMF

Lista cu studenti bursieri, semestrul al II-lea, an universitar 2015/2016


Download fisier

Anunt Important – Reduceri OTL

Din luna APRILIE 2016, studenţii care se regăsesc pe lista de reducere OTL vor putea să-şi facă abonament (gratuit) la chioşcul „Casa de Cultură”.

       Studenţii trebuie să aibă asupra lor la ridicarea abonamentului :

 • carnetul de student vizat pentru anul univ. 2015/2016;
 • xerox după cartea de identitate;
 • cartea de identitate în original.

Studenţii în vârstă de până la 26 ani de la forma de învăţămînt „IF” care NU se regăsesc pe lista cu gratuitate a transportului în comun afişată la facultate beneficiază de o reducere de 50 % conform H.C.L. 73 din 12.02.2015 – în baza carnetului de student.

Aici lista de reducere OTL

Rezultatul concursului de selectie – Burse Klinikum Ingolstadt – pentru anul universitar 2016/2017

 1. Aala Jamal – sem.II
 2. Al Raqati Reem – sem.I
 3. Baș Denisa Giuliana – sem.I
 4. Biluța Adina Mioara – sem.I
 5. Crăciun Horațiu – sem.I
 6. Daisi Fuad – sem.II
 7. Madar Nicolae Ovidiu – sem.II
 8. Maison Arda – sem. II
 9. Nechita Victor Răzvan – sem.II
 10. Özge Karakus – sem.II
 11. Petrus Dario – sem.I
 12. Salahuddin Langan – sem.I

 

Notă: plecarea cu bursă la Klinikum Ingolstadt, este condiționată de finalizarea anilor de studii fără examene de restanță. Candidații selecționați trebuie să fie integraliști.

 

DECAN,
Prof.univ.dr. Florian BODOG

Invitatie Conferinta – „PROMOVAREA MEDIERII ÎN SISTEMUL MEDICAL” 17 martie 2016

INTERVIU Burse Klinikum Ingolstadt – martie 2016

NOURezultatul concursului de selectie – Burse Klinikum Ingolstadt – pentru anul universitar 2016/2017

Studenții din lista de mai jos care și-au depus CV-ul și scrisoarea de intenție și au primit avizul facultății, se vor prezenta la interviul pentru obținerea acestor burse în data de 11.03.2016 – ora 10 00  la facultate Decanat (birou decan):

1 Aala Jamal III Medicină engleză
2 Adeyemo Jerry Adesola V Medicină engleză
3 Al Raqati Reem V Medicină
4 Baș Denisa Giuliana V Medicină
5 Bijan Petrus Marvin III Medicină engleză
6 Biluța Adina Mioara IV Medicină
7 Bustea Cristiana Miruna III Medicină
8 Centea Daniel IV Medicină
9 Crăciun Horațiu V Medicină
10 Cuc Viorela Romina IV Medicină
11 Daisi Fuad III Medicină engleză
12 Gavriș Roxana Ileana V Medicină
13 Kisanovici Mădălina Stela III Medicină
14 Lucaci Andreea Gabriela IV Medicină
15 Madar Nicolae Ovidiu IV Medicină
16 Maison Arda III Medicină engleză
17 Makhul Nadia Yasmine IV Medicină engleză
18 Moslem Shibli III Medicină engleză
19 Nechita Victor Răzvan III Medicină
20 Özge Karakus III Medicină engleză
21 Petrus Dario V Medicină engleză
22 Popovici Diana V Medicină
23 Popovici Lisa Petra III Medicină
24 Salahuddin Langan IV Medicină engleză
25 Scurt Laura Crina IV Medicină

 

DECAN,
Prof.univ.dr. Florian BODOG

Depunerea cererilor pentru Burse sociale, sem.II, an universitar 2015/2016

Pentru  obținerea  burselor  sociale,  studenţii  trebuie să depună  o   cerere   şi  actele  justificative  privind  situaţia   socială,  până în  data  de

18 martie 2016, la secretariatul facultăţii.

 

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul de zi, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit.

Documente justificative pentru obţinerea bursei sociale:

– Declaraţie de venituri care va fi completată individual, pe propria răspundere, de către student (Anexa 1 bs);

Adeverinţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;

Adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;

Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială (pensie de vechime, pensie de urmaş, pensie de boală etc.) ;

Cupoane indemnizaţie,  şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.

Adeverinţă de venit de la finanţe;

Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;

Declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;

Adeverinţă de la centrul de plasament

Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;

Copie sentinţă de divorţ;

Adeverinţă medicală de la medic specialist, vizată de medicul universităţii;

Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor/copii certificate de naştere pentru preşcolari;

Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

            Informaţii suplimentare puteţi găsii pe site-ul facultăţii, unde este postat : REGULAMENTUL de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, cursuri de zi (studii de licenţă, studii de masterat)

 

Anunt Important – Reduceri OTL

Cererile de  acordare reducere 50% pentru abonamente OTL (semestrul II al anului universitar 2015 – 2016) se depun la şeful de grupă.

Şeful de grupă va depune toate cererile la secretara de specialitate pe bază de tabel nominal, până în data de 18.03.2016, orele 1300.

După data de 18.03.2016 nu se mai primește nici o cerere.

Formular Cerere OTL

Transmitere Live-Streaming curs Cardiologie Clinica San Gaudenzio

Datorita legaturii stabilite intre Universitatea Oradea cu Dr. Gheorghe Cerin de la Clinica San Gaudenzio Novara,  avem din nou placerea de a lua
parte la un live-streaming privind patologia valvei mitrale, transmis cu dedicatie Facultatii de Medicina Oradea (si la fel pt. UMF “Iuliu Hatieganu”, Fac. Medicina “Victor Papilian” Sibiu si Institutul de Cardiologie Chisinau, Moldova).

Transmisia va avea loc Joi 10 Martie in sala de curs a Sp. Municipal .In atasament se afla programul manifestarii. Cursul se adreseaza medicilor cardiologi, internisti, chirurgi, rezidentilor si studentilor.Toti cei interesati sunt asteptati cu drag!

ECM 10 marzo 2016

Corso ECM – 10 Marzo 2016