Home » 2016 » April

Monthly Archives: April 2016

Recent Posts

Rezultate selectie burse ERASMUS studenti pentru anul scolar 2016-2017

 1. FETTSCHER PETER – GRAZ – 1 AN
 2. HAIDU SORIN – PARIS 13 – 1 SEM
 3. MITTNACHT LUKAS – PARIS 13 – 1 SEM
 4. CORDE ANDREEA – PARIS 13 – 1 SEM
 5. MANTE ARIANA – PARIS 13 – 1 SEM
 6. MANCE MARIANA – PARIS 13 – 1 SEM
 7. STIR SIMONA – PARIS 13 – 1 SEM
 8. COPIL PAULA – MEDIPOL TURCIA – 1 AN/1SEM
 9. CUC VIORICA – MEDIPOL TURCIA – 1 AN/1SEM
 10. LUCUTA IOANA – MEDIPOL TURCIA – 1 AN/1SEM
 11. MOUSTAFA KASSAR – MEDIPOL TURCIA – 1 AN/1SEM
 12. DEAC CIPRIAN – KEMERBURGAZ TURCIA – 1 AN
 13. ALI JALIL – BEZMIALEM TURCIA -1 SEM
 14. MOCEAN MIHAELA– SZEGED – 1 AN/1SEM
 15. CORAIC DENISA – SZEGED – 1 AN/1SEM
 16. NAGY NOEMI – SZEGED – 1 AN/1SEM
 17. URDEA MIRELA – DROGHEDA IRLANDA
 18. CIHODARU RAFAELA – FOGGIA ITALIA 1 SEM
 19. RIZESCU RARES – FOGGIA ITALIA 1 SEM
 20. TURCAS EMANUELA – FOGGIA ITALIA 1 SEM
 21. SILAGHI VLAD – FOGGIA ITALIA 1 SEM
 22. MAJDI AMRO – COIMBRA PORTUGALIA 1 SEM
 23. ALSHEYAB HASSAN – COIMBRA PORTUGALIA
 24. CENTEA DANIEL – CAGIARI ITALIA 1 SEM
 25. BOISTEANU SANDUTA – MILANO ITALIA 1 AN
 26. BIJAN PETRUS – EXTRAMADURA SPANIA 1 AN
 27. UDREA RADU – REZERVA MEDIPOL TURCIA
 28. MARINCAS DENISA – REZERVA PARIS 13
 29. BASSERI EHSHAN – REZERVA BEZMIALEM TURCIA
 30. BENABBAS HAKIM – REZERVA PARIS 13(CETATEAN FRANCEZ)
 31. JAHANGIR ALAM SHONDHA – REZERVA PARIS 13(CETATEAN FRANCEZ)
 32. ALI BACAR ANICE – REZERVA PARIS 13(CETATEAN FRANCEZ)
 33. SAMIA HAJJAR – REZERVA PARIS 13(CETATEAN FRANCEZ)

 

Contestatiile se vor depune pana la data de 28.04.2015, ora 15:00 la secretariatul unde s-au depus dosarele.

 

Comisia Erasmus FMF

Anunt teste grile Admitere 2016 – Farmacie

Cărţile cu TESTE (grilă)  ADMITERE  2016, pentru programul de studii:  FARMACIE, se găsesc la Secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie  (secretariat  MASTERAT), str.P-ţa 1 Decembrie, nr.10, etj.I Oradea,  la preţul de 50 lei.

Acestea pot fi achiziționate de luni până vineri, între orele: 900 – 1500 precum și în zilele de simulare, conform calendarului de pe site.

Burse Fulbright Student, pentru anul academic 2017-2018

Avem placerea sa va informam despre programul de burse Fulbright Student, pentru anul academic 2017-2018, adresat studentilor, masteranzilor si doctoranzilor interesati de programe de masterat sau de cercetare doctorala in universitati din Statele Unite ale Americii.

Termen limita pentru aplicare : 9 mai 2016

Detalii in acest poster si in aceasta descriere

Ziua Bibliotecarului

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participați la manifestarea cultural-științifică “Ziua Bibliotecarului”.

Evenimentul are loc  luni, 25 aprilie 2016, între orele 12,00 – 22,00  în Sala de conferințe a Bibliotecii Universității din Oradea.

 

Vă așteptăm cu drag!

Programul „EURO 200”

Studenții în vârsta de până la 26 ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie pot aplica pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare în anul 2016.

Dosarele se vor depune la secretariatul facultății până în 21 aprilie 2016.

Actele necesare

Cerere tip

Concurs Admitere 2016 – scutiri de taxe

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii de ambii părinţi;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea (cel puțin unul dintre părinți);
 • cei care au cel puțin un părinte cadru didactic în activitate (în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, art. 277 );
 • cei care au obținut în perioada studiilor liceale premii/distincții la olimpiadele școlare/sau la alte concursuri naționale sau internaționale.

 

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:

 • copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate a susţinătorilor legali;
 • documente care să ateste obținerea în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și / sau la alte concursuri naționale sau internaționale.

Mai multe detalii despre Admiterea 2016

Înscrierea la concursul de admitere 2016

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

 1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2016, adeverinţă care menţionează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
 2. Certificatul de naştere în copie legalizată ;
 3. Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;
 4. Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează și care să ateste starea de sănătate;
 5. 4  fotografii tip pașaport;
 6. Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;
 7. Chitanţă de achitare a taxei de înscriere.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate însoţită de adeverinţă din care să reiasă acest fapt, în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile proprii.

 

Mai mult detalii despre Admiterea 2016

Desfăşurarea concursului de admitere 2016

 1. Programul de studiu: MEDICINĂ – Test grilă, la alegere între: Biologie sau Chimie organică.
 1. Programul de studiu MEDICINĂ DENTARĂ – Test grilă, la alegere între: Biologie sau Chimie organică.
 1. Programul de studiu: MEDICINĂ cu predare în limba engleză – Test de limba engleză – ELIMINATORIU şi Interviu, la alegere între: Biologie sau Chimie organică, probe susținute în fața comisiei de admitere (cu excepția candidaților din statele terțe UE, SEE și CE)
 1. Programul de studiu FARMACIE – Test grilă, Biologie, Chimie organică și Chimie anorganică.

Cetăţenii străini care studiază în limba română vor depune obligatoriu la inscriere în dosar certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română sau echivalent;

 1. Programele de studii: Asistenţă Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare, Radiologie şi Imagistică, Tehnică Dentară – Test grilă Biologie*.

*Obs. La înscriere, candidaţii vor opta pentru cele patru programe de studii în ordinea preferinţelor. Distribuirea pe programe de studii se va face ţinând cont de opţiunile făcute în prealabil şi nota obţinută la testul grilă.

Cetăţenii străini care studiază în limba română vor depune obligatoriu la inscriere în dosar certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română sau echivalent.

Criteriile de departajare în cazul MEDIILOR EGALE pe ultimul loc sunt:

 1. Media de la bacalaureat;
 2. Nota obţinută la bacalaureat, proba scrisă transdisciplinară, în funcţie de profil sau filieră.

Candidații vor fi admiși în ordinea descrescătoare a mediilor, numai după confirmarea locului prin achitarea taxei de înmatriculare și a taxei de școlarizare (prima tranșă).

 

Mai mult detalii despre Admiterea 2016

Calendarul concursului de admitere 2016 – studii universitare de licenţă

Calendarul concursului de admitere studii universitare de licenţă

Perioada de desfășurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2016:

 • 18 – 27 iulie 2016 – înscrierea candidaţilor;
 • 28 – 29 iulie 2016 – susţinerea probelor de concurs;
 • 29 – 30 iulie 2016 – afişarea rezultatelor;
 • 01 august – 03 august 2016 – confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;
 • 04 august 2016 – reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 01.08 – 03.08.2016;
 • 05 august 2016 – predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după semnare, la sediul facultăţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie nr.10, între orele 900-1600, iar sâmbăta şi duminica între orele 9:00-12:00.

Candidaţii reuşiţi la examenul de admitere care nu-şi vor confirma înscrierea în termenul prevăzut, îşi pierd locul ocupat prin concurs.

 • Taxe admitere
 • Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON
 • Taxa pentru contestaţii – 150 RON
 • Taxa de înmatriculare – 100 RON
 • Taxă procesare dosar (pentru studenţi străini) – 150 Euro

Mai multe detalii despre Admiterea 2016

Regulamentul de acoradre a burselor pentru studenții din Universitatea din Oradea, cursuri de zi an universitar 2015/2016

Regulamentul de acoradre  a burselor pentru studenții din Universitatea din Oradea, cursuri de zi an universitar 2015/2016