Home » 2016 » July

Monthly Archives: July 2016

Recent Posts

Admission 2016 – important annoucement

The ENGLISH LANGUAGE EXAM for the 1st year, Medicine English Language Programme, will take place at Faculty of Medicine and Pharmacy Oradea, on the 28th of july 2016 , at 14:00 o’clock.

 

Tabel nominal cuprinzand studentii care nu si-au ridicat bursele pana in data de 20.07.2016

Download PDF

 

Admiterea la studii universitare de masterat Sesiunea Septembrie 2016

34 locuri bugetate

  1. Managementul afecțiunilor aparatului Locomotor
     Total 50 locuri / 2 ani – 120 credite
  1. Managementul Serviciilor de Sănătate
    Total 50 locuri / 2 ani – 120 credite

Criterii de admitere: Media examenului de absolvire a studiilor de licență

Departajare în caz de medii egale: nota obținută la proba examenul de licență proba 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specalitate

 

Calendarul concursului:

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2016:

0515 septembrie 2016 – înscrierea candidaţilor

16 septembrie 2016 – susținerea probelor de concurs (concurs de dosare);

17 septembrie 2016 – afişarea rezultatelor;

17 – 18 septembrie 2016 – confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;

19 septembrie 2016 – predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după semnare, la sediul facultăţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie, nr.10, de luni până vineri între orele 900-1600, Sâmbătă și Duminică între orele 900-1200

 

Taxe :

  • Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON
  • Taxa de înmatriculare – 100 RON
  • Taxa procesare dosar (numai pentru studenții străini) – 150 EURO

 

Taxa  anuală  de  școlarizare – 2600 RON/ an ( se plătește în 3 tranșe).

Pentru cei ce plătesc integral taxa de școlarizare, se acordă o reducere de 5%.

Informații la telefon: +40 259 408 408

 

Înscrierea la concursul de admitere

La programele de studii de MASTERAT din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie se pot înscrie absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență din domeniul Sănătate și domenii înrudite.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

a) Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta, în original + suplimentul la diplomă sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau adeverință eliberată de către instituția de învățământ (în cazul absolvenților care au susținut examenul de licență în anul 2016);

b) Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate).

c) Certificatul de naştere în copie legalizată ;

d) Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;

e) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

f) 2 fotografii tip buletin de identitate ; (pentru candidaţii peste 25 ani: 1 fotografie)

g) Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;

h) Chitanţă de achitare a taxei de înscriere. (150 lei)

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

 

Toți cadidații care au studiat 5 sau 6 ani de studiu OBLIGATORIU trebuie să aducă o adeverință cum au studiat cei 5 sau 6 ani (Taxă sau Buget) și perioada în care a beneficiat de bursă /an universitar/ an de studiu.

În situația în care nu se aduce adeverința doveditoare nu se poate opta pentru locurile fără taxă (Bugetate)

 

Confirmarea locului

Candidaţii reuşiţi la examenul de admitere care nu-şi vor confirma înscrierea în termenul prevăzut, îşi pierd locul ocupat prin concurs.

 

Pentru confirmarea locului:

 Toți candidații trebuie să plătească taxa de înmatriculare 100 RON

  Candidații admiși la forma cu taxă, vor plăti 100 RON taxa de   înmatriculare + prima tranșă din taxa anuală de școlarizare (2600 lei / an : 3 =  870 lei).

Pentru confirmarea locului chitanța(ele) plătite trebuie aduse la secretariatul facultății.

Repartizarea locurilor în tabere, vacanța 2016

Download PDF

Anunţ important – întâlnirea pentru repartizarea locurilor în tabere 2016

În data de 15.07.2016, orele 1200 va avea loc întâlnirea comisiei Facultăţii de Medicină şi Farmacie (în Sala de Consiliu) cu beneficiarii locurilor în tabere şi cu rezervele acestora care se regăsesc în procesele verbale de selecţie, pentru repartizarea locurilor.

Studenţii vor avea asupra lor obligatoriu Cartea de Identitate.

Prezenţa obligatorie!

Edit 15.07.2016 / 13:20  – Repartizarea locurilor în tabere, vacanța 2016

Congresul Uniunii Medicale Balcanice – 7-8 octombrie 2016, București

Congresul Uniunii Medicale Balcanice

Perioada 7-8 octombrie 2016, București

Rezumatele se trimit până în 15 august 2016

Informații suplimentare găsiți pe site-ul www.balkanmedicalunion.com

Persoana de contact:

prof.univ.dr.Gabriela Muțiu

Tel: 0770 163 646