Home » 2016 » October

Monthly Archives: October 2016

Recent Posts

ANUNȚ important Certificatele de participare de la Toamna Medicală Orădeană 2016

ANUNȚ important Certificatele de participare de la Toamna Medicală Orădeană 2016 și Certificate of Attendance / Diplome ”The Medical Days of The Faculty of Medicine and Pharmacy Oradea” 2015 le puteți ridica de la Facultatea de Medicină și Farmacie, etaj 1, Secretariat – Masterat de Luni până vineri între orele 900 – 1400.

Invitaţie Zilele Carierei 8-9 Noiembrie pentru studenţi şi absolvenţi, Ediţia 2016

Universitatea noastră prin Asociația Alumni Universitatea din Oradea și Centrul de Consiliere și Servicii privind Cariera al Universităţii din Oradea in parteneriat cu Asociațiile studenților: ASIO, ASEO, USO, ASPO, organizează Zilele Carierei pentru studenţi şi absolvenţi care se vor desfăşura în zilele 8 și 9 Noiembrie 2016, între orele 10.00-17.00 la Biblioteca Universității din Oradea şi se adresează tuturor studenţilor şi absolvenţilor Universităţii din Oradea. (La târg vor participa companii precum: Plexus, Celestica, Emerson, ISROM, CONNECT GROUP, Eberspächer Group, FAIST Mekatronic, Raiffeisen Bank, Qubiz, Xerox, AJOFM Bihor).

În data de:

– 8 Noiembrie 6 firme vor susține ateliere tematice pentru studenți și absolvenți pe teme de carieră

– 9 Noiembrie se va desfășura Târgul locurilor de muncă și în același timp un târg de voluntari pentru asociațiile studenților

poster-a3-300dpi

Anunt subventie cazare – termen limita depunere dosar 11.11.2016

A N U N Ţ SUBVENŢIE INDIVIDUALĂ DE  SPRIJIN PENTRU CAZARE 2016/2017

În conformitate cu OUG nr. 73/2004 studenţii din învăţământul universitar de stat, cursuri de zi, pe locuri finanţate de la bugetul de stat, care locuiesc în alte spaţii decât căminele Universităţii din Oradea, pot primii o subvenţie lunară individuală de sprijin pentru cazare în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru cazare.
Studenţii care solicită acest tip de subvenţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– Să nu aibă domiciliul sau reşedinţa în Oradea;
– Să provină din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim brut pe economie;
– Să aibă vârsta de până la 29 ani;
– Optează pentru subvenţie şi nu au primit (sau solicitat) un loc de cazare în căminele studenţeşti.
Criteriul principal de acordare fiind media ultimului an de studiu/media de admitere.
Prezentarea de către student a unor declaraţii de venit false, cu scopul de a beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
Subvenţia individuală de sprijin pentru cazare nu se acordă pe perioadele de vacanţă.

CONŢINUTUL DOSARULUI:
– copie Carte de Identitate;
– adeverinţă de la facultate din care să reiasă că este student la cursuri de zi, pe loc finanţat de la bugetul de stat;
– adeverinţă de venit propriu;
– adeverinţă de venit a părinţilor sau susţinătorilor legali;
– copie de pe contractul de închiriere vizat de Administraţia Finanţelor Publice.

Dosarul se depune la Universitatea din Oradea (str.Universităţii nr.1), secretariatul prorectorului responsabil cu serviciile studenţeşti şi vizibilitate până la data de: 11.11.2016.

Rezultate concurs posturi perioada determinata

Download 

 

 

Lista indrumatorilor pentru anul universitar 2016/2017

Download

Anunt – Restantieri Educatie Fizica

Studenții restanțieri la disciplina ”Educație fizică” să se prezinte până în data de 15.11.2016 la cadrul didactic coordonator al programului de studii în funcție de anul/semestrul în care este înregistrată restanța.

Pentru promovarea disciplinei ”Educație fizică” studenții restanțieri trebuie să se prezinte la refacere de disciplină.

ANUNT – Cazare in camine – locuri suplimentare

După finalizarea procedurii de cazare în Căminele Universității din Oradea mai sunt locuri disponibile pentru anul universitar 2016/2017, în căminele C1, C2 și C3.

Studenții care doresc să se cazeze în Căminele Universității pot să mai depună cereri de cazare (după modelul inițial afișat pe site) la secretariatul facultății până la data de 13.10.2016 ora 1100

Scutirea, Reducerea si Esalonarea taxelor de scolarizare 2016/2017

Download

ANUNT – Cererile de acordare reducere 50% pentru abonamente OTL

Cererile de  acordare reducere 50% pentru abonamente OTL (semestrul I al anului universitar 2016 – 2017) se depun la șeful de grupă.

 Șeful de grupă va depune toate cererile la secretara de specialitate pe bază de tabel nominal, până în data de 18.10.2016, orele 1300.

După data de 18.10.2016 nu se mai primește nici o cerere.

NOTĂ: Studenții trebuie să aibă vârsta de până în 26 ani. Studenții în vârstă de până la 26 ani de la forma de învățământ IF care nu vor obține gratuitate a transportului în comun beneficiază de o reducere de 50% conform H.C.L. 73/12.02.2015.

Prețul unui abonament lunar cu reducere de 50% pentru studenți, valabil pe toate liniile este de 35 lei, tarif aprobat prin H.C.L.nr. 327/25.04.2013.

 

  Formularul de cerere poate fi descărcat de aici

Burse sociale – semestrul I, anul universitar 2016/2017

ANUNŢ  IMPORTANT !

Pentru  obţinerea  burselor  sociale cu caracter permanent (pe întreaga durată a unui semestru),  studenţii  trebuie să depună  o   cerere   şi  actele  justificative  privind  situaţia   socială,  până în  data  de  17 octombrie 2016, la secretariatul facultăţii.

 

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenții de la învăţământul de zi, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit, în ordinea de prioritate stabilită mai jos:

 1. Orfani de ambii părinți și cei proveniți din centre de plasament;
 2. Orfani de un părinte;
 3. Cazurile medicale (Anexa 2 la HG 558/1998, art.8c): studenții bolnavi de TBC, care se află în evidența unităților medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular;
 4. Studenții a căror familie nu a realizat nici un venit în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii;
 5. Studenții a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar net pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie;
 6. Se acordă bursa socială și studenților integraliști din Universitatea din Oradea care atestă calitatea lor ori a unuia din părinți de luptători pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 de Erou martir cu una din mențiunile: rănit, reținut, rănit și reținut, remarcat prin fapte deosebite, însoțit de brevet semnat de Președintele României.

În cazul studenților căsătoriți, familia se consideră de sine stătătoare fiind formată din soț,  soție și copii. La stabilirea venitului pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de aceștia.

Documente justificative pentru obţinerea bursei sociale, după caz, sunt:

 • – Declaraţie de venituri care va fi completată individual, pe propria răspundere, de către student (Anexa 1);
 • Adeverinţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • Adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
 • Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială (pensie de vechime, pensie de urmaş, pensie de boală etc.) ;
 • Cupoane indemnizaţie,  şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.
 • Adeverinţă de venit de la finanţe;
 • Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;
 • Declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
 • Adeverinţă de la centrul de plasament;
 • Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;
 • Copie sentinţă de divorţ;
 • Adeverinţă medicală de la medic specialist, vizată de medicul universităţii;
 • Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor/copii certificate de naştere pentru preşcolari;
 • Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

 

Menționăm că salariul minim pe economie este de 1250 lei.

Descarcati Anexa 1