Home » 2018 » January

Monthly Archives: January 2018

Recent Posts

ANUNT – Referitor la selecția studenților și a cadrelor didactice, didactic auxiliare și nedidactice care doresc să participe la mobilități în cadrul programului ERASMUS+ în anul universitar 2018/2019

Selecțiile pentru studenți vor fi organizate în perioada 01.03.2018 – 30.03.2018

 

În vederea promovării unui număr cât mai mare de mobilități, studenții vor fi selectați pentru mobilități de studiu de un semestru (5 luni), respectiv de 2 luni, în cazul mobilităților de plasament. În același timp, un student va avea oportunitatea de a participa la mai multe mobilități într-un singur an universitar, putând opta pentru câte o mobilitate în fiecare semestru.

 

Dosarele de candidatură ale studenților vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente (dosarul se depune la secretariatul facultății):

– CV format Europass;

– Scrisoare de intenție (cu menționarea a cel puțin două destinații, în ordinea preferințelor);

– Adeverință care atestă faptul că este student la Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie;

– Copie Carte de Identitate.

 

Selecțiile pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor fi organizate după primirea Contractului Financiar de la Agenția Națională, perioada urmând a fi comunicată după această dată.

 

Link-ul referitor la MOBILITATI ERASMUS+ este acesta: Universitatea din Oradea | Erasmus mobilități

 

în funcție de interes, doritorul va accesa ceea ce îl interesează/ i se potrivește (unde va afla mai multe detalii în fiecare caz): 

– pentru personal (predare, formare)

– pentru studenți (incoming, outgoing)

– selecții

– acorduri

Modulul de BIOETICĂ pentru rezidenți, 2018

ANUNȚ PENTRU REZIDENȚII INTERESAȚI, PRIVITOR  LA ÎNSCRIEREA  LA  MODULUL  DE  BIOETICĂ

În anul calendaristic 2018, primul modul de Bioetică se efectuează în perioada 12.02.2018 22.02.2018.

Modulul se desfășoară  în Aula Facultății de Medicină și Farmacie

Str. P-ța 1 Decembrie, nr.10

(100 locuri) între orele 1200-1400.

 

                                                                                                    Conf.univ.dr.

CARMEN-CORINA RADU

Youth of Excelence Scheme of China – Master Program Chinese Government Scholarship


Download PDF

Procese verbale – Concursuri pe post – perioadă nedeterminată

Proces verbal sef lucrari poz.29 Discipl. Medicale

Disc. morfologice poz 53

Farmacie post. 18

Farmacie post. 19

Discipline chirurgicale

Med. dentara poz. 53

Med. dentara poz. 45

Med. dentara poz. 20

Med. dentara poz. 17

Med. dentara poz. 19

Discipline neurostiinte si recuperare

Discipline Morfologice poz 24

Discipline Preclinice poz 28

Discipline Preclinice poz 27

Discipline Chirurgicale poz. 26

Discipline Medicale poz. 29

Discipline Morfologice poz. 24

Discipline Morfologice poz. 53

Discipline Preclinice poz. 28

Medicina dentara poz. 45

Discipline Preclinice poz. 27

Medicina Dentara Poz. 19

PNSR Poz. 30

Medicina Dentara poz.17

Medicina dentara Poz.53

Farmacie Poz.18

Farmacie Poz.19

 

A N U N Ț 

Privind concursul pentru postul vacant de ȘEF de LUCRĂRI/LECTOR poz.20 din Statul de funcții al Departamentului MEDICINĂ DENTARĂ:

 

  1. Candidatul BUMBU BOGDAN ANDREI – nu s-a prezentat
  2. Candidatul LAZĂR ADELA CRISTINA – nu îndeplinește condițiile referitoare la specialitate pentru ocuparea postului, conform PV încheiat de comisia de concurs

Programarea Examenelor semestrul I, an universitar 2017/2018 – 22 ianuarie 2018 – 10 februarie 2018


Download fisier PDF

Asociatia Romana de Gemoterapie si Homeopatie – Cursuri si ateliere

CURS DE GEMOTERAPIE BRAȘOV
din 9 februarie 2018

Perioada desfăşurării:
Zilele de vineri 9.02; 2.03; 20.04 în intervalul orar 16.00 – 20.00
Zilele de sâmbătă 10.02; 3.03; 21.04 în intervalul orar 9.00 – 13.00

 

CURS DE GEMOTERAPIE ORADEA 2018
din 23 februarie 2018

Perioada desfăşurării:
Zilele de vineri 23.02; 23.03; 27.04 în intervalul orar 16.00 – 20.00
Zilele de sâmbătă 24.02; 24.03; 28.04 în intervalul orar 9.00 – 13.00

De asemenea, continuam programul atelierelor de gemoterapie, conform agendei de mai jos:
 
IASI -26 ianuarie,ora17,00,
         Locatie: Sala de conferinte Academia Oamenilor de Stiinta
         Lectori: dr. Malina Ciumasu Rambu, dr.Silvia Ignat
        Tematica: Asocieri gemoterapice in patologia osteoarticulara

CLUJ-NAPOCA – 6 februarie, ora 16,00
         Locatie: Sala de conferinte Hotel Pami, Calea Manasur, 39
         Lectori: dr. Simona Nițu, dr. Zsuzsanna Giurgiuman, dr. Monica Spînu
          Tematica: Studiul posibilităților de asocieri gemoterapice – fitoterapice și săruri Schussler in patologia genitală – intervenție și limitări
 
BUCURESTI- 9 februarie, ora 14,00
         Locatie: Sala de conferinţe Hotel Capital Plaza, București
         Lectori: dr.Luminița Sârcă, dr. Dana Selaru, farm. Carmen Ponoran
         Tematica: Studiul posibilităților de asocieri gemoterapice – fitoterapice și săruri Schussler  in patologia genitală – intervenție și limitări
 
 PLOIESTI – 15 februarie, ora 13,30 
          Locatie: Sala de conferinţe Hotel Central, Ploiesti
          Lectori: dr. Cezarina Matei
         Tematica: Studiul posibilităților de asocieri gemoterapice – fitoterapice și săruri Schussler  in patologia genitală – intervenție și limitări
 
PITESTI – 21 februarie, ora 14,00
           Locatie: Sala de conferinţe Hotel Victoria, Pitești
           Lectori: dr. Cezarina Matei
          Tematica: Studiul posibilităților de asocieri gemoterapice – fitoterapice și săruri Schussler  in patologia genitală – intervenție și limitări
 
RAMNICU-VALCEA – 22 februarie ora 13,30
           Locatie: Sala de conferinţe Casa Valceana, Rm. Valcea
           Lectori: dr. Cezarina Matei
          Tematica: Studiul posibilităților de asocieri gemoterapice – fitoterapice și săruri Schussler  in patologia genitală – intervenție și limitări
 
BISTRITA – 23 februarie ora 13,30
            Locatie:Sala de conferinte Hotel Ozana Bistrita
            Lectori: dr. Zsuzsanna Giurgiuman
            Tematica: Studiul posibilităților de asocieri gemoterapice – fitoterapice și săruri Schussler  in patologia genitală – intervenție și limitări
 
 
 
Va asteptam cu drag!
dr.Simona Nitu
presedinte ARGH

Extrasul din PV al ședinței CF din data de 17 ianuarie 2018 ca răspuns la contestația depusă, la concursul desfășurat în data de 10 ianuarie 2018 pentru ocuparea posturilor vacante de asistent universitar, perioadă determinată, an universitar 2017/2018

Nr. 463/FMF/18.01.2018

 

 

E X T R A S

DIN PROCESUL VERBAL

 AL CONSILIULUI FACULTĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE

din data de 17 ianuarie 2018

 

 

            La punctul 1 al ordinii de zi s-a supus analizei membrilor CF contestația depusă în urma concursului pentru postul de asistent universitar perioadă determinate poz.62 din statul de funcții al Departamentului de Discipline Morfologice.

În urma analizei contestației depuse cu nr. 527/15.01.2018 de către domnul Ovidiu Țica, a procesului verbal întocmit de către membri comisiei de concurs nr. 222/10.01.2018, a adresei domnului conf.univ.dr Ovidiu Laurean Pop nr.186/10.01.2018, a cererii adresate Biroului Juridic din partea conducerii facultății nr.223/10.01.2018, membri consiliului facultății au fost de acord cu suspendarea concursului și cu conținutul procesului verbal întocmit de către membri comisiei de concurs.

Hotărârea a fost validată cu: 14 –  voturi pentru, 0 – voturi împotrivă și 0 – abțineri.

 

 

                                                              D E C A N

Prof.univ.dr Marius Adrian Maghiar

REZULTATE FINALE concurs asistent universitar perioadă determinată an universitar 2017/2018 din data de 10 ianuarie 2018

Departamentul Farmacie:              

Poz. 25        – Purza Anamaria Lavinia – ADMIS (177,5 pct)

 

Departamentul Medicină Dentară: 

Poz. 56        – Mihaiu Antonia Paola – ABSENT

– Negruțiu Bianca Maria – ADNIS (191,5 pct)

Poz. 54        – Precup Alexandru Iosif  – ADMIS (175 pct)

Poz. 52        – Ciobanu Cristina – ADMIS (194 pct)

Poz. 44        – Voiță Gheorghe Florin – RESPINS

                      – Cicalău Georgiana Ioana – ADMIS (186 pct)

Poz. 41        – Pantor Mihail – ADMIS 9174,5 pct)

 

Departamentul Discipline Chirurgicale:

Poz. 54        – Ungur Mariana – ADMIS (170 pct)

Poz. 58        – Bodea Flaviu Ionut – ADMIS (197 pct)

Poz. 65        – Pop Nicolae Ovidiu – ADMIS (154 pct)

Poz. 70        – Gherai Attila Rareș – RESPINS

Poz. 71        – Cămărășan Ovidiu Andrei – RESPINS

 

Departamentul Discipline Morfologice:

Poz. 44        – Nicoara Nicolae Dumitru – ADMIS (181,5 pct)

Poz. 46        – Vîlceanu Ioana Daniela – ADMIS (198 pct)

Poz. 47        – Bonțea Mihaela Gabriela – ADMIS (175,5 pct)

Poz. 48        – Vicaș Răzvan Marius – ADMIS (175,5 pct)

Poz. 57        – Tuș Alexandra Simina – ADMIS (185 pct)

Poz. 60        – Holhoș Larisa Bianca – ADMIS (187 pct)

Poz. 61        – Popa Nicoleta Alina – ADMIS (181 pct)

Poz. 62        – Țica Ovidiu – Concurs SUSPENDAT

 

Departamentul Discipline Preclinice:

Poz. 51        – Petchesi Codruța Diana – ADMIS (193 pct)

Poz. 50        – Pașc Priscilla – ADMIS (191 pct)

Poz. 62        – Groza Florina – ADMIS (190 pct)

Poz. 52        – Buzlea Camelia Eugenia – RESPINS

Poz. 65        – Nicolae Cătălin – RESPINS

                       – Moisi (Vidican) Mădălina Ioana – ADMIS (195 pct)

Poz. 55        – Vesa Cosmin – ADMIS (196 pct)

 

Departamentul Discipline Medicale:

Poz. 54        – Marian Paula – ADMIS (182 pct)

Poz. 57        – Motorca Monica Adriana – ADMIS (184 pct)

Poz. 62        – Burtă Roxana Olivia – RESPINS

                      – Roșan Larisa Renata – RESPINS

Poz. 63        – Romanescu Dana Diana – ADMIS (175 pct)

Curs Postuniversitare De Perfectionare Profesionala – Dezechilibre redox în condiţii patologice: modele şi metode de evaluare.

Codul cursului: 103

Data desfășurării: 17.01.2018- 20.01.2018

Cursul se crediteaza cu 20 puncte EMC

Organizat de catre: UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca in colaborare cu Facutatea de Medicina si Farmacie, Universitatea din Oradea

Cadrele didactice din cadrul Disciplinei Fiziologie, UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca si cadrele didactice din cadrul Departamentului Discipline Preclinice, Facultatea de Medicina si Farmacie, Universitatea din Oradea

Cadrul didactic de predare:

Coordonator:Prof. Dr. Filip Adriana

Colaboratori: Prof. Dr. Clichici Simona, Prof. Dr Suciu Soimita, Sef Lucr Dr Irina Chis

Departamentul de Discipline Preclinice, Universitatea de Medicina Oradea

Cadrul didactic de predare:

Coordonator: Prof. Dr Mariana Muresan

Colaborator: Conf. Dr Otilia Micle

Locul desfasurarii: Facultatea  de Medicina si Farmacie Oradea

Durata: 20 ore teoretice + 3 ore de evaluare finala

Pretul cursului: 100 Ron

Data desfasurarii: 17.01.2018- 20.01.2018

Adresabilitate: biologi, chimisti, medici rezidenti gastroenterologi, medici rezidenti medicina de interne

Plata se poate face prin virament bancar în beneficiul UMF ”Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, cod fiscal: 4288047, număr de cont cont RO67TREZ21620F331700XXXX deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cu specificarea pe ordinul de plată a numelui cursantului, titlului cursului şi a numărului de ordine corespunzător cursului solicitat, conform datelor din oferta de cursuri.

RAPOARTE asupra concursului pentru ocuparea posturilor didactice de asistent universitar pe perioada determinata la FMF

Raport Discipline Medicale – Poz. 54

Raport Discipline Medicale – Poz. 57

Raport Discipline Medicale – Poz. 62

Raport Discipline Medicale – Poz. 63

Raport Discipline Morfologice – Poz. 44

Raport Discipline Morfologice – Poz. 46

Raport Discipline Morfologice – Poz. 47

Raport Discipline Morfologice – Poz. 48

Raport Discipline Morfologice – Poz. 57

Raport Discipline Morfologice – Poz. 60

Raport Discipline Morfologice – Poz. 61

Raport Discipline Preclinice – Poz. 50

Raport Discipline Preclinice – Poz. 51

Raport Discipline Preclinice – Poz. 52

Raport Discipline Preclinice – Poz. 55

Raport Discipline Preclinice – Poz. 62

Raport Discipline Preclinice – Poz. 65

Raport Farmacie – Poz. 25

Raport Medicina Dentara – Poz. 41

Raport Medicina Dentara – Poz. 44

Raport Medicina Dentara – Poz. 52

Raport Medicina Dentara – Poz. 54

Raport Medicina Dentara – Poz. 56

Raport Discipline Chirurgicale – Poz. 54

Raport Discipline Chirurgicale – Poz. 58

Raport Discipline Chirurgicale – Poz. 65

Raport Discipline Chirurgicale – Poz. 70

Raport Discipline Chirurgicale – Poz. 71

 

A N U N Ț – Pentru poz.62 din Statul de funcții al Departamentului de Discipline Morfologice concursul nu s-a putut desfășura datorită imposibilității constituirii comisie, conform Regulamentului privind ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată și a calendarului de concurs.

 

Președinte comisie de concurs,

Conf.univ.dr. Annamaria PALLAG