Home » 2018 » March (Page 2)

Monthly Archives: March 2018

Anunt ERASMUS+

A N U N Ț

Referitor la selecția studenților și a cadrelor didactice, didactic auxiliare și nedidactice care doresc să participe la mobilități în cadrul programului ERASMUS+ în anul universitar 2018/2019

 

Selecția pentru studenți va avea loc  în data de 27 martie 2018 ora 830

Sala de Consiliu a FMF   (etaj I)

 

Dosarele pentru selecție studenți se pot depune până la data de: 26 martie 2018 ora 1100

 

În vederea promovării unui număr cât mai mare de mobilități, studenții vor fi selectați pentru mobilități de studiu de un semestru (5 luni), respectiv de 2 luni, în cazul mobilităților de plasament. În același timp, un student va avea oportunitatea de a participa la mai multe mobilități într-un singur an universitar, putând opta pentru câte o mobilitate în fiecare semestru.

 

Dosarele de candidatură ale studenților vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente (dosarul se depune la secretariatul facultății):

– CV format Europass cu poză tip pașaport;

– Scrisoare de intenție (cu menționarea a cel puțin două destinații, în ordinea preferințelor);

– Adeverință care atestă faptul că este student la Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie;

– Copie Carte de Identitate;

– Atestat competență lingvistică (*)

 

(*) Este necesar în momentul plecării

 

Selecțiile pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor fi organizate după primirea Contractului Financiar de la Agenția Națională, perioada urmând a fi comunicată după această dată.

 

Link-ul referitor la MOBILITATI ERASMUS+ este acesta:

Universitatea din Oradea | Erasmus mobilități

 

în funcție de interes, doritorul va accesa ceea ce îl interesează/ i se potrivește (unde va afla mai multe detalii în fiecare caz): 

– pentru personal (predare, formare)

– pentru studenți (incoming, outgoing)

– selecții

– acorduri

Adunarea Generala a International Federation of Medical Students’ Associations

În perioada 1-7 martie 2018, delegația Federației Asociațiilor Studenților în Medicină din România și-a reprezentat colegii studenți ai tuturor universităților medicale din țară. Facultatea de Medicina și Farmacie din Oradea a fost reprezentată cu mândrie de Iencea Consuela, președinta Asociației Studenților Mediciniști în Oradea și student senator în Senatul Universității din Oradea.

Timp de o săptămână, echipa FASMR s-a alăturat delegațiilor din alte 126 de țări, participând activ la cea de-a 67-a Adunare Generală a International Federation of Medical Students’ Associations, în Hurghada, Egipt.

În urma acestei experiențe ideile diferite și culturile variate au demonstrat încă o dată importanța realizării unei viziuni globale în desfășurarea proiectelor și dezvoltarea campaniilor. FASMR și ASMO își vor continua proiectele, integrând ideile preluate din rândul mediciniștilor de pe 5 continente, sprijinind în continuare dezvoltarea relațiilor multilaterale.

Temele principale abordate în cadrul întâlnirii au fost diverse și au vizat, printre altele, aspecte precum implicarea activă a studenților mediciniști din toată lumea în comunitățile din care fac parte, rezistența la antibiotice, educația pentru sănătate, oportunități pentru schimburi de experiență.

 

Conferinta de informare privind proiectul PARTENER START-UP – Aula Magna, 15 martie 2018, orele 10


Download ca PDF

Date simulare examen de admitere 2018

Facultatea de Medicină și Farmacie din cadrul Universității din Oradea, organizează simulare a examenului de admitere în sprijinul candidaților pentru admiterea 2018 după următorul program:

– 14.04.2018 de la ora 10,00 locația: Aula Facultății de Medicină și Farmacie, Piața 1 Decembrie nr. 10, etaj I.

– 12.05.2018 de la ora 10,00 locația: Aula Facultății de Medicină și Farmacie, Piața 1 Decembrie nr. 10, etaj I.

– 26.05.2018 de la ora 10,00 locația: Aula Facultății de Medicină și Farmacie, Piața 1 Decembrie nr. 10, etaj I.

09.06.2018 de la ora 10,00 locația: Aula Facultății de Medicină și Farmacie, Piața 1 Decembrie nr. 10, etaj I.

Înscrierile pentru susținerea examenului de simulare se fac la sediul facultății (Oradea, Str. Piața 1 Decembrie nr. 10, etaj I) în ziua simulării începând cu orele 900, taxa pentru examen fiind de 100 lei. La înscriere, candidatul are nevoie de Cartea de Identitate.

Cărțile cu teste grilă admiterea 2018

Cărțile cu teste grilă admiterea 2018

pentru toate programele de studii

(inclusiv Medicină și Farmacie în limba maghiară)

le puteți achiziționa la prețul de 50 lei de la

Facultatea de Medicină și Farmacie

P-ța 1 Decembrie nr. 10, etaj. 1, Secretariat – Masterat

Luni – Vineri între orele 900 – 1500

Metodologie de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii Facultății de Medicină și Farmacie