Home » 2018 » July

Monthly Archives: July 2018

Recent Posts

Finala concursului “Micii santari” UMF Tirgu Mures 12-14 Iulie 2018

Programul „Micii sanitari”  organizat de Federația Asociațiilor în Medicină din România (FASMR) constă în abordarea interactivă și atractivă a diferitelor domenii ale educației pentru sănătate. 
La nivel local, pe parcursul mai multor săptămâni, voluntarii asociatiei ASMO sub indrumarea domnului doctor Pop Ovidiu, le prezintă elevilor lecții despre alimentația sănătoasă, anatomie și fiziologie, igienă și măsuri de prim ajutor. La sfârșitul perioadei de predare, elevii susțin concursul, iar în urma punctajelor obținute, aceștia se califică în faza națională.

Astfel, anul acesta, faza națională a concursului va avea loc la UMF Tîrgu Mureș in perioada 12-14 iulie la care vor participa 47 de elevi ai claselor II-IV din Oradea, București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Tîrgu Mureş, Timişoara și Craiova. 

Pe lângă concurs, copiii vor avea parte și de activități interactive, jocuri și seri sociale, în campusul UMF Tîrgu Mureș.
 
Urăm mult succes atât celor 6 elevi calificați la etapa locala care reprezintă Oradea cât si voluntarilor care ii însoțesc. Totodată dorim să felicităm întreaga echipă de voluntari pentru munca depusă în cadrul acestui proiect.

unnamed

20180326_081801 20180326_082037

Anunt – A doua selecție în cadrul programului Erasmus+ personal didactic, didactic-auxiliar și nedidactic pentru anul universitar 2018/2019

1. Conținutul dosarului:

  • Anexa 1 (program de predare/formare) semnat și ștampilat de ambele părți, în copie sau în original. Formularul valabil pentru anul universitar 2018/2019 care se poate descărca de pe site-ul uoradea.ro-relatii internationale-burse Erasmus-mobilitati personl (de două tipuri: ”staff training și staff teaching);
  • Fișa individuală completată la toate rubricile;
  • Copie după carte identitate;
  • CV în format Europass (fără publicații);
  • Contul IBAN al contului EURO deschis la Banca Transilvania.

2. Selecția candidaților:

Selecția candidaților va avea loc în data de 24.07.2018 ora 1400 la sediul Facultății de Medicină și Farmacie, sala: Consiliu facultate (prezența candidaților este obligatorie)

3. Depunerea dosarelor:

Dosarele se vor depune la sediul facultății până la data de 24.07.2018 ora 1000 Sala – DECANAT, la doamna Liliana Drugaș

4. Acordurile încheiate între Universitatea din Oradea-Facultatea de Medicină și Farmacie și Universitățile din străinătate pot fi consultate în tabel: https://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Acorduri

 

Comisia Burse ERASMUS+ F.M.F.

HS nr.36/28.06.2018 Anexa 16 – REGULAMENT privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

HS nr.36/28.06.2018 Anexa 16 – REGULAMENT privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

 

Regulamente cazare camine, cantine studentesti

2. HS nr.36/28.06.2018 – Anexa 21 b – REGULAMENTUL de ordine interioară al căminele studențești

Taxele de școlarizare pentru anul universitar 2018/2019

HS nr.36/28.06.2018 cu privire la TAXELE de școlarizare pentru anul universitar 2018/2019

 

Școala de Vara de Somnologie 6-7 iulie 2018

Click aici pentru detalii despre eveniment incluzand taxa de participare, programul stiintific, locatia.

med-somnologie

Centralizator tabere

Download PDF