Home » 2018 » September

Monthly Archives: September 2018

Recent Posts

Orar semestrul I, an universitar 2018/2019

Orar pe săli


ORAR Educatie fizica


Orar specilizări – licenţă

 

 

 

 

 

 

 

 


Orar specializări – masterat

 

Liste finale cazare fete și băieți 2018/2019 – Informatii cazare

ANUNT IMPORTANT

Cazarea studenților titulari care se regăsesc pe listele  finale de cazare, se va realiza în intervalul:

Pentru titulari:

 • 27 septembrie 2018 – cazarea studenților titulari: anul I de studiu, BSR, ERASMUS, studenți sportivi și studenți care au rămas în cămine pe perioada verii și au fost repartizați în căminul respectiv
 • 28 septembrie 2018 – cazarea studenților titulari: anul II, anul V sau anul VI de studiu, BSR, ERASMUS, studenți sportivi și studenți care au rămas în cămine pe perioada verii și au fost repartizați în căminul respectiv
 • 29 septembrie 2018 – cazarea studenților titulari: anul III, anul IV de studiu și studenții masteranzi, BSR, ERASMUS, studenți sportivi și studenți care au rămas în cămine pe perioada verii și au fost repartizați în căminul respectiv
 • 30 septembrie 2018, până la ora 1200 – cazarea studenților titulari: toate categoriile care nu și-au confirmat locul
  La fiecare cămin în parte. După acest termen studenții titulari care nu s-au prezentat vor pierde locul repartizat în cămin.
 • 30 septembrie 2018, după ora 1200  – cazarea studenților de pe listele de rezerve

 Studenții vor prezenta la cazare C.I. sau pașaportul în original și un certificat medical EPIDEMIOLOGIC pentru intrarea în colectivitate eliberat de medicul de familie, indiferent de anul de studii

Lista provizorie cu studenții propuși pentru exmatriculare la finele anului universitar 2017/2018

Download PDF

Liste provizorii cazare fete și băieți 2018/2019

ANUNT – A doua selecție în cadrul programului Erasmus+ personal didactic, didactic-auxiliar și nedidactic pentru anul universitar 2018/2019

1. Conținutul dosarului:

 • Anexa 1 (program de predare/formare) semnat și ștampilat de ambele părți, în copie sau în original. Formularul valabil pentru anul universitar 2018/2019 care se poate descărca de pe site-ul uoradea.ro-relatii internationale-burse Erasmus-mobilitati personal (de două tipuri: ”staff training și staff teaching);
 • Fișa individuală completată la toate rubricile;
 • Copie după carte identitate;
 • CV în format Europass (fără publicații);
 • Contul IBAN al contului EURO deschis la Banca Transilvania.

 

2. Selecția candidaților:

Selecția candidaților va avea loc în data de 25.09.2018 ora 1500 la sediul Facultății de Medicină și Farmacie, sala: Consiliu facultate (prezența candidaților este obligatorie).

 

3. Depunerea dosarelor:

Dosarele se vor depune la sediul facultății până la data de 25.09.2018 ora 1300

Sala – DECANAT, la doamna Liliana Drugaș.

 

4. Acordurile încheiate între Universitatea din Oradea-Facultatea de Medicină și Farmacie și Universitățile din străinătate pot fi consultate în tabel: https://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Acorduri

 

Comisia Burse ERASMUS+ F.M.F.

Examen Licenta septembrie 2018

Admiterea la studii universitare de masterat Sesiunea Septembrie 2018

36 locuri bugetate (fără taxă) pentru ambele programe de studii:

 1. Managementul afecțiunilor aparatului Locomotor

 Total 50 locuri / 2 ani – 120 credite

 1. Managementul Serviciilor de Sănătate                          

 Total 50 locuri / 2 ani – 120 credite

Criterii de admitere: Interviu, susținut în fața comisiei de admitere prin prezentarea planului propriu de dezvoltare a carierei, cu obținerea unei note.

Departajare în caz de medii egale:

 • Media generală obținută la examenul de licență;
 • Nota la proba 1 examen de licență: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;
 • Nota la proba 2 examen de licență: Prezentarea și susținerea lucrării de finalizare a studiilor de licență.

Calendarul concursului

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2018:

03 – 17 septembrie 2018 – înscrierea candidaţilor

18 septembrie 2018 – susținerea probei de concurs;

18 septembrie 2018 – afişarea rezultatelor

19 – 20 septembrie 2018confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;

21 septembrie 2018 – reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 19-20 septembrie 2018;

21 septembrie 2018 – predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după semnare, la sediul facultăţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, – MASTERAT, etajul 1, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie, nr.10, de luni până vineri între orele 900-1600,  iar Sâmbătă între orele 900-1200

 

TAXE:     

Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON

Taxa de înmatriculare – 100 RON

Taxa pentru contestații – 150 RON

Taxa procesare dosar ( numai pentru studenții străini) – 150 EURO

Taxa  anuală  de  școlarizare MASTERAT :

 1. Managementul Afecțiunilor Aparatului Locomotor (MAAL)– 2600 RON/ an ( se plătește în 3 tranșe)
 2. Managementul Serviciilor de Sănătate (MSS) 3000 RON/ an ( se plătește în 3 tranșe)

PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI, OBLIGATORIU SE PLĂTEȘTE PRIMA TRANȘĂ.

 Pentru cei ce plătesc integral taxa de școlarizare se acordă reducere de 5%. (până la data de 15.10.2018)

 

Înscrierea la concursul de admitere

La programele de studii de MASTERAT din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie se pot înscrie absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență din domeniul Sănătate și domenii înrudite.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

 

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

 1. a) Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta, în original + suplimentul la diplomă sau copie simplă certificată cu originalul de instituția unde este depus originalul documentelor însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la instituția respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituție) sau în cazul promoției 2018, adeverința eliberată de către instituția de învățământ superior (în aceleași condiții ca și diploma de licență);
 2. b) Diploma de bacalaureat în original sau copie simplă certificată cu originalul de instituția unde este depus originalul documentului, însoţită de adeverința doveditoare a depunerii originalului la instituția respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituție;
 3. c) Certificatul de naştere în copie simplă + originalul pentru conformitate;
 4. d) Certificat de căsătorie în copie simplă + originalul pentru conformitate, dacă este cazul;
 5. e) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 6. f) 2 fotografii tip buletin;
 7. g) Carte de identitate copie simplă sau copie paşaport + original pentru conformitate;
 8. h) Chitanţă de achitare a taxei de înscriere (150 lei)

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.  Dosarele incomplete nu se preiau!

Toți cadidații care au studiat 5 sau 6 ani de studiu OBLIGATORIU trebuie să aducă o adeverință cum au studiat cei 5 sau 6 ani (Taxă sau Buget) și perioada în care a beneficiat de bursă /an universitar/ an de studiu.

În situația în care nu se aduce adeverința doveditoare nu se poate opta pentru locurile fără taxă (Bugetate)

 

Confirmarea locului

 • Candidaţii reuşiţi la examenul de admitere care nu-şi vor confirma înscrierea în termenul prevăzut, îşi pierd locul ocupat prin concurs.

Pentru confirmarea locului:

 • Toți candidații admiși trebuie să plătească taxa de înmatriculare 100 RON
 • Candidații admiși la forma cu taxă, vor plăti 100 RON taxa de   înmatriculare + prima tranșă din taxa anuală de școlarizare (în funcție de programul de studiu ales: 870 lei pentru MAAL sau 1000 lei pentru MSS)
 • Pentru confirmarea locului chitanța(ele) OBLIGATORIU trebuie depuse la secretariatul facultății.

ADMITERE MASTERAT SEPTEMBRIE 2018
PLAN DE DEZVOLTARE A CARIEREI

Planul de dezvoltare a carierei profesionale trebuie să ilustreze experienţa profesională  a candidatului şi să prezinte succint perspectivele de dezvoltare viitoare ale acestuia.

În vederea susținerii interviului privind Planul personal de dezvoltare a carierei, candidatul va prezenta succint următoarele:

 • Experiența profesională (perioada / funcția sau postul ocupat / activități și responsabilități principale)
  • Educație și formare (perioada / calificarea obținută)
   • studii de licență
   • subiectul lucrării de licenţă/diplomă
   • domeniile de interes abordate în timpul studiilor
   • descrierea succintă a altor proiecte la care a participat ca și student
  • Aptitudini și competențe personale
   • Limbi străine cunoscute
   • Competențe și abilități sociale
   • Competențe și aptitudini organizatorice
   • Competențe și aptitudini tehnice
  • Informații suplimentare considerate relevante de către candidat
 • Direcții de dezvoltare viitoare
  • o motivaţie succintă a alegerii specializării din domeniul de studii de master
  • din care subdomeniu doreşte candidatul să aleagă tema lucrării de disertaţie – cu precizarea unui concept/temă important(ă) în jurul căruia să dezvolte lucrarea;
  • ce profesie din domeniul Managementul serviciilor de sănătate / Managementul afecțiunilor aparatului locomotor vizează în planul de carieră – cu posibile referiri la implicarea în cercetarea ştiinţifică sau realizarea unei cariere universitare (incluzând eventual realizarea unui doctorat ştiinţific), precum şi o scurtă motivaţie şi o scurtă argumentare privind modul în care studiile de masterat pot contribui la cariera aleasă.

Organizare modul Bioetica

ANUNȚ PENTRU REZIDENȚII INTERESAȚI, PRIVITOR LA ÎNSCRIEREA LA MODULUL DE BIOETICĂ

Modulul de BIOETICĂ se efectuează în perioada: 17.09.2018 – 26.09.2018

Modulul se desfășoară în Aula Facultății de Medicină și Farmacie (100 locuri) între orele 12:00-14:00.

Conf.univ.dr.
RADU CARMEN-CORINA

Toamna Medicală Oradeană 11-13 octombrie 2018

COMUNICAT Toamna Medicală Orădeană – Decernarea tilului Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea – farmacistului Dumitru Lupuliasa

 

IMPORTANT  

Pentru înscrierea la Toamna Medicală Orădeană veți avea nevoie de: Nume, Prenume, Specialitate, Gradul profesional (specialist/primar) și / sau Grad didactic, precum și CUIM (cod unic de identificare al medicului ce se găsește pe certificatul de membru al Colegiul Medicilor)

CUIM este absolut necesar pentru a putea obține punctele de Educație Medicală Continuă.

 

 

Program Final TMO 11-13 10.2018 – click pentru download (Actualizat 11.10.2018)

Program Simpozion Podiatrie – Rolul Echipei Multidisciplinare în Abordarea Pacientului cu Diabetclick pentru download

 

Manifestarea este creditată cu 18 puncte EMC.

 

Taxele sunt următoarele:

– profesor universitar 100 lei

– conferențiar universitar 80 lei

– șef de lucrări 60 lei

– asistent universitar 50 lei

– medic specialist/primar/farmacist 100 lei

– medic rezident 25 lei

– pensionari – gratuit

– studenți/ masteranzi/ doctoranzi – gratuit

 

Taxele se vor încasa începând cu 03.10.2018, la sediul Facultății de Medicină și Farmacie, etaj 1, Secretariat Masterat, între orele  900-1500.

 

 

Va așteptăm cu drag!

 

Download PDF