Home » 2018 » December

Monthly Archives: December 2018

Recent Posts

Concurs posturi didactice – Asistent universitar – durată determinată, an universitar 2018/2019, semestrul I

1. Regulament privind ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată

2. Anunț privind posturi de Asistent durată determinată

3. Calendar concurs

4. Cerere de înscriere

5. Bibliografie/Tematica/Specializarea postului: Facultatea de Medicină și Farmacie ( Departament Discipline Medicale, Departamentul de Medicină Dentară, Departament Discipline Preclinice, Departament Discipline Chirurgicale, Departament Discipline Morfologice)

Anul universitar 2018-2019, semestru I – concurs posturi didactice și de cercetare vacante

1. Monitorul Oficial al României nr. 1359/05.12.2018, adresă publicare posturi concurs
2. Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea din Oradea
3. Lista posturilor didactice și de cercetare vacante propuse pentru scoaterea la concurs în semestrul I al anului universitar 2018-2019
4. Calendar concursuri
5. Formulare:

Repartiția rezideților în Centrul Universitar Oradea Facultatea de MEDICINĂ și FARMACIE Str. P-ța 1 Decembrie, nr.10

Download Document PDF

Daruieste un zambet!

ANUNT Selecția în cadrul programului Erasmus+ personal didactic, didactic-auxiliar și nedidactic

I. Conținutul dosarului:

  • Anexa 1 (program de predare/formare) semnat și ștampilat de ambele părți, în copie sau în original. Formularul valabil pentru anul universitar 2018/2019 care se poate descărca de pe site-ul uoradea.ro-relatii internationale-burse Erasmus-mobilitati personl (de două tipuri: ”staff training și staff teaching);
  • Fișa individuală completată la toate rubricile;
  • Copie după carte identitate;
  • CV în format Europass (fără publicații);
  • Contul IBAN al contului EURO deschis la Banca Transilvania.

 

II. Selecția candidaților:

Selecția candidaților va avea loc în data de 19.12.2018 ora 1400 la sediul Facultății de Medicină și Farmacie, sala: Consiliu facultate (prezența candidaților este obligatorie)

 

III. Depunerea dosarelor:

Dosarele se vor depune la sediul facultății până la data de 19.12.2018 ora 1000

Sala – DECANAT, la doamna Liliana Drugaș

 

IV Acordurile încheiate între Universitatea din Oradea-Facultatea de Medicină și Farmacie și Universitățile din străinătate pot fi consultate în tabel: https://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Acorduri

 

Comisia Burse ERASMUS+ F.M.F.