Home » 2019 » June

Monthly Archives: June 2019

Recent Posts

Programarea examenelor de restanțe și măriri de note sesiunea iulie 2019

Download PDF

Selecția în cadrul programului Erasmus+ personal didactic, didactic-auxiliar și nedidactic pentru anul universitar 2019/2020

1. Conținutul dosarului:

  • Anexa 1 (program de predare/formare) semnat și ștampilat de ambele părți, în copie sau în original. Formularul valabil pentru anul universitar 2019/2020 care se poate descărca de pe site-ul uoradea.ro-relatii internationale-burse Erasmus-mobilitati personl (de două tipuri: ”staff training și staff teaching);
  • Fișa individuală completată la toate rubricile;
  • Copie după carte identitate;
  • CV în format Europass (fără publicații);
  • Contul IBAN al contului EURO deschis la Banca Transilvania.

 

2. Selecția candidaților:

Selecția candidaților va avea loc în data de 09.07.2019 ora 1400 la sediul Facultății de Medicină și Farmacie, sala: Consiliu facultate (prezența candidaților este obligatorie)

 

3. Depunerea dosarelor:

Dosarele se vor depune la sediul facultății până la data de 09.07.2019 ora 1000

Sala – DECANAT, la doamna Liliana Drugaș

 

4. Acordurile încheiate între Universitatea din Oradea-Facultatea de Medicină și Farmacie și Universitățile din străinătate pot fi consultate în tabel: https://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Acorduri

 

Comisia Burse ERASMUS+ F.M.F.

Repartizarea studenților în tabere – vacanța de vară 2019, pe serii și perioade

Download fisier PDF

Întâlnire beneficiari locuri tabere 2019 pentru repartizarea locurilor

În data de 25.06.2019, orele 1000 va avea loc întâlnirea comisiei Facultăţii de Medicină şi Farmacie (în Sala de Consiliu) cu beneficiarii locurilor în tabere şi  rezervele care se regăsesc în procesele verbale de selecţie, pentru repartiazrea locurilor.

Studenţii vor avea asupra lor obligatoriu Cartea de Identitate.

                             

Prezenţa este obligatorie!

Număr locuri pe serii F.M.F.

Număr locuri

SERIA  IV

30.07.2019 – 04.08.2019

Număr locuri

SERIA  V

04.08.2019 – 09.08.2019

Număr locuri

SERIA  X

29.08.2019 – 03.09.2019

12

Hotel ”Corsa”

Costinești

22

Hotel ”Corsa”

Costinești

22

Hostel ”Perla Costinești”

Liste finale beneficiari și rezerve locuri tabără 2019

Beneficiari locuri tabere și rezerve locuri tabere studențești 2019 – liste provizorii

Beneficiari locuri tabere

Rezerve locuri tabere

Admitere 2019 – Suplimentarea numarului de simulari examen admitere

Datorită numărului mare de solicitări din partea candidaților care optează pentru înscrierea la Facultatea de Medicină și Farmacie, conducerea facultății a aprobat suplimentarea numărului de simulări, după cum urmează:

13 iulie 2019 de la ora 1000 locația: Aula Facultății de Medicină și Farmacie, Piața 1 Decembrie nr. 10, etaj I. Înscrierile pentru susținerea examenului de simulare din data de 13.07.2019 se fac în perioada 11 – 12 iulie între orele 0900 – 1400 la Secretariat – Masterat, sau în ziua simulării(13.07.2019) începând cu orele 900.

20 iulie 2019  de la ora 1000 locația: Aula Facultății de Medicină și Farmacie, Piața 1 Decembrie nr. 10, etaj I. Înscrierile pentru susținerea examenului de simulare din data de 20.07.2019 se fac în perioada 18 – 19 iulie între orele 0900 – 1400 la Secretariat – Masterat, sau în ziua simulării (20.07.2019) începând cu orele 900.

Taxă înscriere: 100 lei. 

La înscriere candidatul are nevoie de Cartea de Identitate.

Participarea la examen este condiționată de prezentarea chitanței.

Anunt Toamna Medicala Oradeana

Programarea examenelor, sesiunea iunie 2019

Download PDF