Home » 2020

Yearly Archives: 2020

Recent Posts

Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență


Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of access and development in health care services in case of medical interventions for emergency situations

acronym IPHEALTH
ROHU 449

Download afis PDF

Partener PP8 – Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie

În cadrul proiectului se va înființa

Centrul de Formare Continuă de Abilități Practice în Domeniul Sănătate

Click pentru detalii (PDF)

Centrul se înființează cu scopul de a oferi oportunităţi de antrenament și pregătire permanentă pentru toate nivelurile de practică medicală, în majoritatea disciplinelor din domeniul sănătate.

Reabilitarea si modernizarea clădirii care aparține Facultatii de Medicina si Farmacie (Oradea, str. N.Jiga nr 29)

parter (248,42mp)+mansarda (248,51 mp) = 496,93 mp

Echipamente Centrul de Formare Continuă de Abilități Practice în Domeniul Sănătate

În luna decembrie 2020 s-a achiziționat simulatorul pentru Modulul de endoscopie

Modalităţile de examinare în sesiunea de examene ianuarie – februarie 2021

In atenția cadrelor didactice și a studenților

Referitor la Modalitatea de Examinare în sesiunea ianuarie-februarie 2021, va comunicam următoarele :

1.In tabele atașate veți regăsi opțiunile cadrelor didactice titulari de disciplină privind modalitatea de examinare (online/onsite)

2.Cadrele didactice care nu se regăsesc în tabelele atașate se consideră că au optat pentru examinarea online.

3.Titularul de disciplină este direct răspunzător de asigurarea  și respectarea condițiilor epidemiologice în vigoare valabile în timpul sesiunii: rezervarea din timp a sălii de examen pentru a evita suprapunerile, asigurarea distanței de minim 2 metri în toate direcțiile pentru studenții prezenți  la examen, asigurarea supraveghetorilor, informarea studenților în legătură cu toate aspectele legate de examen până în data de 23.12.2020.

4.Examenul va fi susținut în aceleași condiții pentru toți studenții în cadrul unei discipline (nu este permis ca o parte din studenți să susțină examenul online și o parte onsite – conform regulamentului ECTS).

 

Conducerea FMF

MESSAGE FOR UK STUDENTS WHO HAVE STARTED UNIVERSITY COURSES IN THE EU BEFORE 31 DECEMBER 2020

Download PDF

În atenţia Medicilor Rezidenţi – Detașarea din Centrul Universitar Oradea se va face doar online

ACTE NECESARE :

  1. Aprobare de la coordonatorul din Centrul unde se detașează rezidentul (primire)
  2. Aprobare de la coordonatorul din Centrul de unde pleacă rezidentul (plecare)
  3. Formularul tip (de pe site-ul facultății) către FMF Oradea

Documentele se vor trimite exclusiv în format scanat pdf la adresa de e-amil: ldrugas@uoradea.ro

 Documentele trimise în alt format decât cel menționat, nu vor fi acceptate

 

Conducerea FMF

Regulament de desfăşurare a practicii de specialitate – Facultatea de Medicină şi Farmacie

Download PDF

Lista studenți beneficiari de bursă ajutor social ocazional – sem.I, an universitar 2020/2021

Download PDF

Programare repartiție rezidenți

Download

Studenți beneficiari de reducere/scutire taxă de școlarizare an universitar 2020/2021

Având în vedere H.S. nr. 12 din 23.11.2020 vă informăm  că s-a aprobat derogarea de la termenul de depunere a dosarelor de reducere a taxei de școlarizare, cazuri medicale, pentru studenții Universități din Oradea care au fost infestați cu virusul SARS-CoV-2, an universitar 2020/2021 și completarea art.8.2.6.2.1.d din procedura SEAQ PS DE 04 E.04 privind fundamentarea, încasarea și evidența taxelor aferente procesului de învățământ astfel: ”în cazuri excepționale (de exemplu: modificări ale stării de sănătate a studentului survenite pe parcursul anului universitar, infectarea cu virusul SARS-CoV-2) se pot depune dosare ulterior termenelor prevăzute de prezenta procedură”

Studenții care se încadrează pentru cazuri excepționale, pot să depună cererile la Registratura U.O. împreună cu documentele justificative  la secretariatul Prorectorului MSSSS.

 

Prelungire activităţi didactice exclusiv online

Se prelungeste perioada privind desfășurarea tuturor activităților didactice din cadrul Universității din Oradea (predare, învățare și evaluare), inclusiv activitățile didactice din cadrul proiectelor, în sistem exclusiv online, până în data de 23.12.2020 (07.12.2020 – 23.12.2020)conform deciziei atasate.

Anunț proiect PRACTINDERMED

Download PDF