Home » 2020 » May (Page 2)

Monthly Archives: May 2020

Recent Posts

Selecție Erasmus+ 2020/2021

A N U N T
Referitor la selectia studentilor care doresc să participe la mobilităti în cadrul
programului ERASMUS+ în anul universitar 2020/2021

Selectia pentru studenti va avea loc în data de 18 mai 2020 fara prezenta candidatilor

Dosarele pentru selectia studentilor se pot trimite pe adresa de email maria.domuta@yahoo.com
până la data de 15 mai 2020 ora 16

În vederea promovării unui număr cât mai mare de mobilităti, studentii vor fi selectati pentru mobilităti de studiu de un semestru (5 luni), respectiv de 2 luni, în cazul mobilitătilor de
plasament. În acelasi timp, un student va avea oportunitatea de a participa la mai multe mobilităti într-un singur an universitar, putând opta pentru câte o mobilitate în fiecare semestru.

Dosarele se trimit pe adresa de email: maria.domuta@yahoo.com

Dosarele de candidatură ale studentilor (pentru fiecare mobilitate dorita se trimite dosar separat) vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:
– CV format Europass cu poză tip pasaport;
– Scrisoare de intentie (datata si semnata) – cu mentionarea:
– progamul de studiu, respectiv anul de studiu a studentului
– cel putin două destinatii, în ordinea preferintelor;
– tipul de mobilitate dorit: studiu (care semestru, I sau II) sau plasament (= practica de vara);
– Copie Carte de identitate;
– Declarația privind prelucrarea datelor personale (completată și semnată) – atasat gasiti formularul
– Atestat competentă lingvistică (*)
(*) Este necesar în momentul plecării

Link-ul referitor la MOBILITATI ERASMUS+ este: Universitatea din Oradea | Erasmus mobilităti 

In functie de interes, doritorul va accesa ceea ce îl interesează/ i se potriveste (unde va afla mai multe detalii în fiecare caz):
– pentru studenti (incoming, outgoing)
– selectii
– acorduri