Home » 2020 » September

Monthly Archives: September 2020

Recent Posts

Structura anului universitar 2020/2021 si modul de numerotare a saptamanilor

Structura anului universitar 2020/2021 – HS 62 din 16.12.2019 – Anexa 6

Modul de numarare a sptamanilor sem.I

Începere cursuri FMF – online

ANUNȚ  IMPORTANT

Având în vedere contextul epidemiologic de infecție cu coronavirusul (COVID-19) activitatea didactică cu studenții la toate programele de studii din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie începe cu activitate didactică doar online în primele două săptămâni din semestru I al anului universitar 2020/2021

 

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

Given the epidemiological context of Coronavirus infection (COVID-19), teaching activity with students in all curricula within the Faculty of Medicine and Pharmacy, begins with teaching activity ONLY On Line in the first two weeks of the first semester of the academic year 2020/2021.

Conducerea FMF

Deschiderea anului universitar 2020/2021

Download PDF

Liste provizorii studenți propuși pentru EXMATRICULARE la finele anului universitar 2019/2020 studii de LICENȚĂ și MASTER.

Download PDF

Liste finale cazare, după contestații – fete și băieți, titulari/rezerve semestrul I an universitar 2020/2021

La listele FINALE nu se acceptă contestații.

Liste finale studenți titulari și rezerve/cămine – an universitar 2020/2021 FETE

Liste finale studenți titulari și rezerve/cămine – an universitar 2020/2021 BĂIEȚI

 

 

Anunț cu privire la cazarea în căminele Universității din Oradea

Având în vedere contextul epidemiologic, în conformitate cu prevederile naționale și reglementările interne ale Universității din Oradea pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în toate căminele studențești vor fi cazați maxim 3 studenți pe cameră.

Cazările în căminele Universității din Oradea pentru studenții titulari care se regăsesc pe listele de cazare ale facultăților menționate în calendarul anexat, vor avea loc în perioada 27-30.09.2020, între orele 8:00 – 20:00.

Pentru a se evita aglomerația și pentru a se respecta distanțarea fizică, vă rugăm să respectați calendarul de cazare.

Totodată vă aducem la cunoștință că este obligatorie purtarea măștii de protecție la cazare și în toate spațiile comune din cămine, dezinfectarea mâinilor și respectarea distanțării fizice.

Cazarea se face doar pe semetrul 1 al anului universitar 2020/2021.

În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație 162/17.09.2020 și a Hotărârea Senatului UO nr. 09/21.09.202 în căminele Universității din Oradea vor fi cazați doar studenți de la facultățile:

  1. Arte
  2. Construcţii, Cadastru şi Arhitectură
  3. Geografie, Turism şi Sport
  4. Informatică şi Ştiinţe
  5. Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
  6. Inginerie Energetică şi Management Industrial
  7. Inginerie Managerială şi Tehnologica
  8. Medicină şi Farmacie
  9. Protecţia Mediului

La cazare studenții vor prezenta următoarele documente: adeverință medicală, aviz epidemiologic (medic familie), carte de identitate/pașaport, alte documente justificate pentru reduceri/scutiri/etc. (certificat de deces, adeverință părinte cadru didactic, adeverință centru plasament/ plasament familial, certificat medical persoane cu dizabilități, adeverință reprezentant student în Consiliul Facultății, etc.)

 

27 septembrie

ora 8 – 20

Cămine Procesul de cazare a studenților titulari:

– Facultatea de Arte

– Facultatea de Construcții Cadastru și Arhitectură,

– Facultatea de Geografie, Turism și Sport

– Facultatea de Informatică și Științe

– Studenți BSR

– Studenți sportivi

– Studenți care au rămas în cămine pe perioada verii și se regăsesc pe listele de cazare în căminul respectiv.

Documente aferente procedurii

(adeverință medicală, aviz epidemiologic, carte de identitate/pașaport, alte documente justificate pentru reduceri/scutiri/etc.)

28 septembrie

ora 8 – 20

Cămine Procesul de cazare a studenților titulari:

-Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației

-Facultatea Inginerie Energetică și Management Industrial

– Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

– Studenți BSR

– Studenți sportivi

– Studenții care au rămas în cămine pe perioada verii și se regăsesc pe listele de cazare în căminul respectiv.

Documente aferente procedurii

(adeverință medicală, aviz epidemiologic, carte de identitate/pașaport, alte documente justificate pentru reduceri/scutiri/etc.)

29 septembrie

ora 8 – 20

Cămine Procesul de cazare a studenților titulari:

– Facultatea Medicină și Farmacie

– Facultatea de Protecția Mediului

– Studenți BSR

– Studenți sportivi

– Studenții care au rămas în cămine pe perioada verii și se regăsesc pe listele de cazare în căminul respectiv.

Documente aferente procedurii

(adeverință medicală, aviz epidemiologic, carte de identitate/pașaport, alte documente justificate pentru reduceri/scutiri/etc.)

30 septembrie, până la ora 12:00 Cămine Procesul de cazare a studenților titulari: toate categoriile care nu și-au confirmat locul Documente aferente procedurii

(adeverință medicală, aviz epidemiologic, carte de identitate/pașaport, alte documente justificate pentru reduceri/scutiri/etc.)

30 septembrie,

ora 12

CCU În cazul în care vor exista locuri disponibile în cămine, CCU întrunită în ședință va repartiza, în funcție de performanța academică studenții aflați pe listele de rezerve transmise de către facultățile a căror activitate didactică se desfășoară în sistem mixt. Documente aferente procedurii

(adeverință medicală, aviz epidemiologic, carte de identitate/pașaport, alte documente justificate pentrureduceri/scutiri/etc.)

30 septembrie

ora 14

CCU Procesul de cazare a studenților de pe listele de rezerve repartizați în funcție de performanța academică (prezență fizică sau prin procură notarială) Documente aferente procedurii

(adeverință medicală, aviz epidemiologic, carte de identitate/pașaport, alte documente justificate pentru reduceri/scutiri/etc.)

 

Metodologia de desfășurare a activităților didactice 2020/2021

Download PDF

Cazare in caminele studentesti 2020/2021

NOU Liste finale cazare 2020/2021 ( La listele FINALE nu se acceptă contestații)

Liste finale studenți titulari și rezerve/cămine – an universitar 2020/2021 FETE

Liste finale studenți titulari și rezerve/cămine – an universitar 2020/2021 BĂIEȚI

 

Decizie decan – comisie cazare FMF

HS 09 din 21.09.2020-Anexa 16 REGULAMENT cadru cazare in camine

Liste provizorii BAIETI pentru site

Liste provizorii FETE pentru site

Anunț cu privire la cazarea în căminele Universității din Oradea

Anunt Important – Admitere FMF – Masterat – septembrie 2020

Susținerea examenului de admitere la programele de studii de Masterat (Managementul serviciilor de sănătate și Managementul afecțiunilor aparatului locomotor) se va desfășura în data de 16 septembrie 2020.

Aveți posibilitatea să optați modul de susținere al examenului on-line sau la facultate și să trimiteți opțiunea dumneavoastră pe adresa de e-mail: doinapente@yahoo.com până la data de 15.09.2020, orele 11:00.

Calendar cazare pentru căminele studențești an universitar 2020/2021

Download PDF