Home » Fără categorie » A N U N Ț – BURSE ERASMUS cadre didactice

A N U N Ț – BURSE ERASMUS cadre didactice

Actele necesare pentru obținerea Burselor Erasmus:

  • Fișa individuală;
  • CV – Euro Pass;
  • Copie carte identitate;
  • Agreement semnat de F.M.F. Oradea și instituția gazdă;
  • Cod IBAN.

Dosarele se vor depune până la data de    22.06.2015, ora 1600, la Facultatea de Medicină  și Farmacie Secretariat Medici rezidenți (d-ra Liliana Drugaş).

Selecția dosarelor va avea loc Marți 23.06.2015, ora1400 la disciplina Fiziopatologie.

Date suplimentare cu ofertele de burse Erasmus se pot găsi pe site-ul Universității din Oradea, accesand butonul: Relații internaționale.

Relații Internaționale >>Programe >>Erasmus Plus>> Erasmus Plus-Mobilitati >> Erasmus Plus -Mobilitati – Acorduri

Comisia Burse Erasmus F.M.F.