Home » Info studenti » Actele necesare pentru obţinerea BURSELOR ERASMUS

Actele necesare pentru obţinerea BURSELOR ERASMUS

Actele necesare pentru obţinerea BURSELOR ERASMUS:

  • C.V. Euro Pass cu poză tip paşaport
  • Scrisoare de intenţie către Facultatea de Medicină şi Farmacie cu opţiunea dorită
  • Copie carte identitate ( I.D. studenţi străini)
  • Dovadă integralist
  • Atestat competenţă lingvistică(*)
  • Declarație pe proprie răspundere în care să specifice că nu a beneficiat de același tip de grant Erasmus

(*) Sunt necesare în momentul plecării
Dosarele se vor depune până la data de 07 aprilie 2015, ora 12 la Facultatea de Medicina si Farmacie –Secretariat Stomatologie si medici rezidenti (D-şoara Liliana Drugaş)
Interviul si selecţia vor avea loc marti 07.04.2015, ora 14.00, la catedra Anatomie.
Date suplimentare cu ofertele de burse Erasmus se pot gasi pe site-ul Universitatii din Oradea, accesand butonul Relatii internationale.
Relatii Internationale » Programe » Erasmus Plus » Erasmus Plus – Mobilități » Erasmus Plus – Mobilități – Acorduri
Comisia Burse Erasmus FMF