Home » Admitere 2012 – Studii licenţă

Admitere 2012 – Studii licenţă

ADMITERE SEPTEMBRIE 2012

In urma suplimentării capacităţii de şcolarizare la următoarele programe de studii universitare:

Programe de studii universitare de licenţă:

 • Medicină – 40 locuri (cu taxa)
 • Medicină dentară – 35 locuri (cu taxa)
 • Radiologie imagistică -10 locuri (cu taxa)

Program de studiu universitar de Masterat:

 • Managementul afecţiunilor aparatului locomotor – 50 locuri

Perioada de înscriere 24-27 09.2012 între orele 8.00-16.00 pentru programele de studii Medicină, Medicină dentară şi Radiologie imagistică. Examenul de admitere va avea loc în 28.09.2012 de Ia orele 08.00

Pentru programul de masterat Managementul afecţiunilor aparatului locomotor se fac înscrieri în perioada 24-28 09.2012 între orele 8.00-16.00 (concurs de dosare).

Pentru continuarea studiilor la programul de studii Asistenţă Medicală Generală se fac înscrieri în perioada 24-28 09.2012 între orele 8.00-16.00 (concurs de dosare).

Confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi  ADMIŞI  în urma examenului de admitere din data de 28 septembrie 2012  se face prin:

 1. Achitarea taxei de înmatriculare la casieria universităţii şi depunerea chitanţei la secretariatul facultăţii;
 2. Plata a minim 50% din tranşa I a taxei de şcolarizare, la caseria universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei la secretariatul facultăţii. Restul din tranşa I va fi achitată până în data de 15 octombrie 2012;
 3. Se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2012;
 4. Completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii.

Confirmarea ocupării locului se va face după următorul program:

 • 29.09.2012 între orele: 800 – 1600
 • 30.09.2012 între orele: 800 – 1400

REZULTATE ADMITERE IULIE 2012

Listele candidaților declarați admiși în urma confirmării locurilor – afișare 3 august 2012:

Listele candidaților declarați respinși în urma confirmării locurilor – afișare 3 august 2012:

Rezultate inițiale afișate în 30 iulie 2012:

ANUNȚ: Contestațiile se depun la Decanatul FMF Oradea, duminica 29 iulie 2012, între orele 8.00- 14.00

Anunt privind confirmarea ocuparii locurilor de candidatii declarati admisi

30 iulie – 02 august 2012 – se face confirmarea înscrierii candidaţilor admişi la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie, nr.10, între orele 9,00-16,00

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

 1. achitarea taxei de înmatriculare la caseria universităţii ( în cuantum de 100 RON) şi depunerea chitanţei la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie ;
 2. doar pentru studenţii cu taxă, plata a minim 50% din tranşa I a taxei de şcolarizare, la caseria universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei la secretariatul facultăţii. Restul din tranşa I va fi achitată până în data de 15 octombrie 2012;
 3. se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2012;
 4. completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii.

Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original la confirmarea locului din vina exclusivă a candidatului admis duce la pierderea locului finanţat de la buget.

Candidaţii declaraţi admişi care nu confirmă înscrierea, vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv. După expirarea acestui termen, facultatea va reface listele de admitere şi le vor aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare.

Admitere iulie 2012 – Programarea candidatilor pe sali

Anunț Admitere 2012 – susținere teste grilă

 • Candidaţii înscrişi la programele de studii: MEDICINĂ şi MEDICINĂ DENTARĂ vor suţine TESTUL GRILĂ, vineri 27 iulie 2012, ora 9.00 (candidaţii au obligaţia să fie prezenţi în săli la ora 800 având legitimaţia de concurs, cartea de identitate/paşaport şi pix/carioca/marker albastru sau negru şi creion).
 • Candidaţii înscrişi la programele de studii: MEDICINĂ – cu predare în limba engleză, FARMACIE, ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE şi RECUPERARE, RADIOLOGIE şi IMAGISTICĂ şi TEHNICĂ DENTARĂ vor suţine TESTUL GRILĂ, vineri 27 iulie 2012, ora 14.00 (candidaţii au obligaţia să fie prezenţi în săli la ora 1300 având legitimaţia de concurs, cartea de identitate/paşaport şi pix/carioca/marker albastru sau negru şi creion).
Important Annoucement – Admission Test
 • The Entrance Exam for English Medicine Programme will take place on the 27th Of July 2012, at 14.00 o,clock (the candidates have the obligation to be in the rooms at 1300 o,clock having with them the contest badge (Id), valid original Id/Passport, black/dark blue marker and pencil)

 

Calendarul concursului de admitere
Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2012:

 • 16 iulie – 23 iulie 2012 – înscrierea candidaţilor
 • 27 iulie 2012 – susţinerea probelor de concurs
 • 28 iulie 2012 – afişarea rezultatelor
 • 30 iulie – 02 august 2012 – confirmarea înscrierii candidaţilor admişi
 • 03 august 2012 – afişarea listelor finale.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie, nr.10, între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta şi duminica între orele 9.00-12.00.
După sesiunea de admitere, candidaţii reuşiţi la examenul de admitere care nu-şi vor confirma înscrierea în termenul prevăzut, îşi pierd locul ocupat prin concurs.

Tematica admitere 2012

 

Mai multe informatii despre…

FMF Oradea pe Facebook

CCMIP pe Facebook

Join CCMIP pe Facebook