Home » Admitere » Admitere 2014 Studii universitare de licență

Admitere 2014 Studii universitare de licență

!!! NOU !!!

Liste prezenta sali in vederea desfasurarii concursului de Admitere – sesiunea septembrie 2014 – IMPORTANT: Candidatii trebuie sa fie prezenti in sala de examen la ora 8.00

Desfăşurarea concursului de admitere

 • Testul de limba engleză – ELIMINATORIU pentru programul de studiu MEDICINĂ LIMBA ENGLEZĂ va avea loc în data de 19 septembrie 2014, orele 900 în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie;
 • Interviul, la alegere între: Biologie sau Chimie organică, probă susținută în fața comisiei de admitere pentru programul de studiu MEDICINĂ LIMBA ENGLEZĂ va avea loc în data de 20 septembrie 2014, orele 1230 în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie;
 • Testul grilă pentru programele de studii: MEDICINĂ, MEDICINĂ DENTARĂ, FARMACIE, ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE, RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ, TEHNICĂ DENTARĂ va avea loc în data de 20 septembrie 2014, orele 900, candidații se vor prezenta în sala la ora 8

Candidații vor fi admiși în ordinea descrescătoare a mediilor, numai după confirmarea locului prin achitarea taxei de înmatriculare și a taxei de școlarizare (prima tranșă).

Admiterea la studii universitare de licență Sesiunea septembrie 2014

A) Număr locuri studii de licență:

Nr. crt Domeniul de licență Programul de studiu (Specializare) Nr. LocuriCU TAXĂ
1 Sănătate Medicină în limba engleză 12

B) Număr locuri cu taxă destinat școlarizării cetățenilor europeni și din state terțe, conform OUG 49/2014:

Nr. crt Domeniul de licență Programul de studiu (Specializare) Nr. locuriCU TAXĂ
1 Sănătate Medicină 9
2 Medicină Dentară 1
3 Farmacie 4
4 Asistență Medicală Generală 5
5 Balneo-fiziokinetoterapie și Recuperare 4
6 Radiologie și Imagistică 2
7 Tehnică Dentară 3

 

Calendarul concursului

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2014:

 • 1518 septembrie 2014 – înscrierea candidaţilor;
 • 20 septembrie 2014 – susţinerea probelor de concurs;
 • 21 septembrie 2014 – afişarea rezultatelor;
 • 22 – 24 septembrie 2014 – confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;
 • 25 septembrie 2014 – predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după semnare, la sediul facultăţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie, nr.10, între orele 900-1600

 

Taxe 

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON
 • Taxa de înmatriculare – 100 RON
 • Taxa procesare dosar pentru studenţi străini – 150 Euro
 • Taxele se plătesc la Caseria Universității din Oradea, str. Universității nr.1

 

Confirmarea locului

Toți candidații trebuie să plătească la Caseria Universității (str. Universității nr.1) taxa de înmatriculare 100 RON + prima tranșă din taxa anuală de școlarizare.

Pentru confirmarea locului chitanța(ele) plătite trebuie aduse la secretariatul facultății.

***

REZULTATE FINALE ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2014

 

REZULTATE ADMITERE 2014 – SESIUNEA IULIE

REZULTATE CONTESTATII

MODALITATI DE PLATA A TAXELOR – VA RUGAM SA VA ASIGURATI CA SUMA DEPUSA ACOPERA COMISIOANELE BANCARE SI SA DEPUNETI FOAIA DE VARSAMANT LA SECRETARIATUL FACULTATII, PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI

Plătitorii de taxe achită taxele până la termenul limită stabilit, având la dispoziţie modalităţile:

 • plata taxelor în numerar, la Biroul Taxe, din incinta corpului I al Universităţii din Oradea, sau în alte locaţii stabilite de Biroul Financiar;
 • plata taxelor prin virament bancar, în contul R059TREZ07620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea;
 • plata taxelor prin mandat poştal, în contul R059TREZ0762 0F330500XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea;
 • plata taxelor se poate efectua în numerar, la sucursalele Băncii Transilvania (se va preciza numele instituţiei UO sau contul: 0160100717205).

Pentru ultimele trei modalităţi de plată (prin virament bancar, prin mandat poştal sau numerar la la sucursalele Băncii Transilvania), plătitorii de taxe trebuie să precizeze obligatoriu următoarele date:

 • Universitatea din Oradea
 • Numele şi prenumele
 • Codul numeric personal,
 • Facultatea,
 • Programul de studiu, –
 • Anul de studiu/an universitar,
 • Forma de învăţământ,
 • Categoria taxei/Tip taxă,
 • Suma în RON sau EURO în funcţie de prevederile legale.

 

 

A N U N Ț  – CONTESTAȚII ADMITERE IULIE 2014

Cererea pentru contestație se va depune la registratura Facultății de Medicină și Farmacie, până la data de 29 iulie, ora 1500, NUMAI după achitarea taxei de contestație (150 lei) la serviciul TAXE -Universitatea din Oradea,str. Universității nr. 1

A N U N Ț  

Pentru confirmarea locului, începând cu data de 30.07.2014, toți candidații declarații admiși la examenul de admitere iulie 2014, sunt obligați să plăteasca taxa de înmatriculare (100 lei) la serviciul TAXE -Universitatea din Oradea, str. Universității nr. 1.

Pentru candidații declarați admiși la TAXĂ, sunt obligați să plătească taxa de înmatriculare (100 lei) + prima tranșă din taxa de școlarizare.

Programul de studiu Taxa de școlarizare / an univ. 2014/2015
Medicină        6800 lei / an
Medicină în limba engleză 20000 lei / an
Medicină Dentară 6800 lei / an
Farmacie 6800 lei / an
Asistență medicală generală,Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare, Radiologie și imagisticăTehnică Dentară 3000 lei / an

 

RASPUNSURILE CORECTE la testul grila pentru:

A N U N Ţ

Candidaţii înscrişi la programele de studii: MEDICINĂ şi FARMACIE vor susţine TESTUL GRILĂ, luni 28 iulie 2014, ora 900 (candidaţii au obligaţia să fie prezenţi în săli la ora 800 având legitimaţia de concurs, cartea de identitate/paşaport şi pix/carioca/marker albastru sau negru şi creion).

A N U N Ţ

Candidaţii înscrişi la programele de studii:   MEDICINĂ DENTARĂ, ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE şi RECUPERARE, RADIOLOGIE şi IMAGISTICĂ şi TEHNICĂ DENTARĂ vor susţine TESTUL GRILĂ, luni 28 iulie 2014, ora 1400 (candidaţii au obligaţia să fie prezenţi în săli la ora 1300 având legitimaţia de concurs, cartea de identitate/paşaport şi pix/carioca/marker albastru sau negru şi creion).

Liste candidați Admitere – sesiunea iulie 2014 – repartizarea pe săli

ANUNŢ  – Testul de limba engleză pentru candidaţii înscrişi la admitere sesiunea iulie 2014, pentru specializarea Medicină-lb. engleză va avea loc în data de 27 iulie 2014la ora 9 00la Facultatea de Medicină şi Farmacie, P-ța 1 Decembrie, nr 10.

ANNOUNCEMENT –  English language test for the candidates enrolled for English Medicine Programme for July 2014 session will take place on the 27th Of July 2014 , at 900 o’clock at the Faculty of Medicine and Pharmacy, P-ta 1 Decembrie, no 10.

ANUNȚ – Facultatea de Medicină și Farmacie alocă câte un loc la fiecare program de studiu pentru candidații de etnie rromă.

 

ANUNŢ

Datorită numărului mare de solicitări din partea candidaţilor care opteaza pentru înscrierea la Facultatea de Medicină şi Farmacie, conducerea facultăţii a aprobat suplimentarea numărului de simulări, după cum urmează:

 • 12 iulie 2014 de la ora 10,00 locaţia: Aula Facultăţii de Medicină şi Farmacie, Piaţa 1 Decembrie nr. 10, etaj I.
 • 19 iulie 2014 de la ora 10,00 locaţia: Aula Facultăţii de Medicină şi Farmacie, Piaţa 1 Decembrie nr. 10, etaj I.

Inscrierile pentru susţinerea examenului de simulare se fac la sediul facultăţii (Oradea, Str. Piaţa 1 Decembrie nr. 10, etaj I) în ziua simulării începând cu orele 9,00, /axa pentru examen fiind de 100 lei. La înscriere, candidatul are nevoie de Cartea de Identitate.

DATE SIMULARE EXAMEN DE ADMITERE 2014

Facultatea de Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii din Oradea, organizează simulare a examanului de admitere în sprijinul candidaţilor pentru admiterea 2014 după următorul program:

 • 12.04.2014 de la ora 10.00 locaţia: Aula Facultătii de Medicină şi Farmacie, Piaţa 1 Decembrie nr. 10, etaj I.
 • 03.05.2014 de la ora 10.00 locaţia: Aula Facultătii de Medicină şi Farmacie, Piaţa 1 Decembrie nr. 10, etaj I.
 • 17.05.2014 de la ora 10.00 locaţia: Aula Facultătii de Medicină şi Farmacie, Piaţa 1 Decembrie nr. 10, etaj I.

Inscrierile pentru susţinerea examenului de simulare se fac la sediul facultăţii (Oradea, Str. Piaţa 1 Decembrie nr. 10, etaj I) în ziua simulării începând cu orele 9, faxa pentru examen fiind de 100 lei. La înscriere, candidatul are nevoie de Cartea de Identitate.

Taxe de scolarizare valabile in anul universitar 2014/2015 – Aprobate prin H.S. U.O.  nr. 41/ 26.05.2014 (Anexa 11)

Criterii de admitere si Cifra de scolarizare Admitere 2014 – studii universitare de licenta

Calendarul admiterii 2014 – studii universitare de licenta

Înscrierea la concursul de admitere 2014 – studii universitare de licenta

Desfăşurarea concursului de admitere 2014 – studii universitare de licenta

Scutiri de taxe – Admitere 2014 – studii universitare de licenta

Metodologia de admitere 2014 – FMF Oradea

Metodologia de admitere 2014 U.O. aprobata de Senatul UO la 03.03.2014

Tematica pentru Admiterea 2014 – Studii universitare de licență – Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea din Oradea


3 Comments

 1. […] Rezultate Facultatea de Medicină şi Farmacie Oradea  vor fi afisate la următorul link ––> AICI <–– […]

 2. […] Rezultate Facultatea de Medicină şi Farmacie Oradea  vor fi afisate la următorul link ––> AICI <–– […]

 3. […] Rezultate Medicina Oradea 2014. Rezultate Facultatea de Medicină şi Farmacie Oradea vor fi afisate la următorul link ––> AICI<–– […]

Comments are closed.