Home » Admitere » Admitere 2015

Admitere 2015

FACULTATEA  de  MEDICINĂ  și  FARMACIE ADMITERE  LA  STUDII  UNIVERSITARE  DE  LICENȚĂ
Sesiunea: SEPTEMBRIE 2015
Str. P-ța 1 Decembrie , nr. 10, tel. +40 259 412 834

Listele cu candidatii pe sali – Admitere septembrie 2015

  Desfăşurarea concursului de admitere sesiunea SEPTEMBRIE 2015

 1. Testul de limba engleză – ELIMINATORIU pentru programul de studiu MEDICINĂ LIMBA ENGLEZĂ va avea loc în data de 18 septembrie 2015, orele 900 în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie, sala M1;
 2. Interviul, la alegere între: Biologie sau Chimie organică, probă susținută în fața comisiei de admitere pentru programul de studiu MEDICINĂ LIMBA ENGLEZĂ va avea loc în data de 18 septembrie 2015 după prima probă (Testul eliminatoriu de limba engleză) în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie;
 3. Testul grilă pentru programele de studii: MEDICINĂ, MEDICINĂ DENTARĂ, FARMACIE și ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ va avea loc în data de 18 septembrie 2015, orele 830, candidații se vor prezenta în sala la ora 8

Candidații vor fi admiși în ordinea descrescătoare a mediilor, numai după confirmarea locului prin achitarea taxei de înmatriculare și a taxei de școlarizare (prima tranșă). Perioada de confirmare este: 19.09.2015 și 20.09.2015, între orele  900 – 1200.

 • – 11 septembrie – 17 septembrie 2015 – înscrierea candidaților (luni – vineri 9 00-16 00 și sâmbătă – duminică 9 00-12 00);
 • – 18 septembrie 2015 – susținerea probelor de concurs (inclusiv testul eliminatoriu de limbă engleză);
 • – 18 septembrie 2015 – afișarea rezultatelor;
 • – 19 septembrie – 20 septembrie – confirmarea înscrierii candidaților admiși;
 • – 21 septembrie 2015 – afișarea rezultatelor finale.
  Nr.

  crt.

  Domeniul de

  licență

  Program de

  studii

  Durata de

  școlarizare/

  Nr.credite

  Nr. locuri

  cu taxă

  Criterii de admitere
  1 Sănătate Medicină 6 ani

  360 credite

  1 – Test grilă, la alegere între Biologie sau Chimie organică
  2 Medicină (în limba engleză) 6 ani

  360 credite

  71 – Test eliminatoriu de limbă engleză, notat cu admis/respins.

  – Interviu, la alegere între Biologie sau Chimie organică.

  Ambele probe se susțin în fața comisie de admitere

  3 Farmacie 5 ani

  300 credite

  2 – Test grilă Biologie, Chimie organică și Chimie anorganică

   

  NOTĂ: Cifrele de mai sus se referă inclusiv la studenții nonUE și vor suferi modificări în funcție de

  numărul de scrisori de acceptare la studii primite pentru aceștia.

 • SUPLIMENTAR, se scot la concurs următoarele locuri cu TAXĂ pentru CETĂȚENI STRĂINI (conform OUG 49/2014):
  Nr.

  crt.

  Domeniul de

  licență

  Program de

  studii

  Durata de

  școlarizare/

  Nr.credite

  Nr. locuri

  cu taxă

  Criterii de admitere
  1 Sănătate Medicină (doar cetățeni străini) 6 ani

  360 credite

  11 – Test grilă, la alegere între Biologie sau Chimie organică
  2 Medicină (în limba engleză) – (doar cetățeni străini) 6 ani

  360 credite

  10 – Test eliminatoriu de limbă engleză, notat cu admis/respins.

  – Interviu, la alegere între Biologie sau Chimie organică.

  Ambele probe se susțin în fața comisiei de admitere

  3 Medicină dentară (doar cetățeni străini) 6 ani

  360 credite

  6 -Test grilă, la alegere între Biologie sau Chimie organică
  4 Farmacie (doar cetățeni străini) 5 ani

  300 credite

  2 – Test grilă Biologie, Chimie organică și Chimie anorganică
  5 Sănătate Asistență medicală generală (doar cetățeni străini) 4 ani

  240 credite

  5 – Test grilă Biologie

  OBS. – La înscriere candidații vor opta pentru cele patru specializări în ordinea preferințelor. Distribuirea pe specializări se va face ținând cont de opțiunile făcute în prealabil și nota obținută la testul grilă

  6 Balneo – fiziokinetoterapie și recuperare  (doar cetățeni străini) 3 ani

  180 credite

  4
  7 Radiologie și imagistică (doar cetățeni străini) 1
  8 Tehnică dentară (doar cetățeni străini) 3

   

CRITERII DE ADMITERE ŞI CIFRE DE ŞCOLARIZARE – STUDII DE MASTER
Sesiunea: SEPTEMBRIE 2015
 FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

Str. P-ţa 1 Decembrie, nr. 10, tel.: +40 259 412 834

 – 11 septembrie – 20 septembrie 2015 – înscrierea candidaților (luni – vineri 900-1600 și sâmbătă – duminică 900-1200);

 • – 20 septembrie 2015 – repartizarea candidaților și afișarea rezultatelor;
 • – 21 septembrie  2015 – confirmarea înscrierii candidaților admiși;
 • – 22 septembrie 2015 – afișarea rezultatelor finale.

 

 

Nrcrt Domeniul de master Program de studii Durata şcolariz.Nr. credite Nr. locuri buget Nr. total locuri Criterii de admitere
1. Medicină

 

Managementul afecţiunilor aparatului locomotor 2 ani120 credite 39 50 Media examenului de absolvire a studiilor de licenţă

Departajarea în caz de medii egale: nota obţinută la examenul de licenţă la proba 1.  Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate.

Managementul serviciilor de sănătate 50

La programele de studii de Masterat din cadrul Facultăţii de Medicină şi Farmacie se pot înscrie absolvenţi de studii superioare cu diplomă de licenţă din domeniul Sănătate şi domenii înrudite.


 

Rezultate Finale Admitere 2015 – Afisate 03.08.2015

Liste intermediare in urmar redistribuirii locurilor pentru  reconfirmari

Rezultate contestatii Admitere 2015

Rezultate Admitere 2015 – Afisate 28.07.2015

A N U N Ț

Avand in vedere contestatiile depuse, pana la solutionarea acestora pozitia nr. 48 de pe Lista provizorie a candidatilor declarati admisi la Specializrea Medicina Dentara este anulata.

Presedinte comisie de admitere pe facultate:
Prof. univ. dr. Florian Bodog

A N U N Ț  – CONTESTAȚII  ADMITERE  IULIE  2015

Cererea pentru contestație se va depune la registratura Facultății de Medicină și Farmacie, în perioada 28.07.2015 – 29.07.2015, între orele: 900 – 1500, NUMAI după achitarea taxei de contestație (150 lei) la serviciul TAXE -Universitatea din Oradea, 

str. Universității nr. 1

A N U N Ț  – CONFIRMAREA LOCULUI 

Pentru confirmarea locului, perioada: 28 iulie-01 august 2015, între orele 900 – 1500 (sâmbătă între orele 900 – 1200,  toți candidații declarații admiși la examenul de admitere iulie 2015, sunt obligați să plătească taxa de înmatriculare (100 lei) la serviciul TAXE -Universitatea din Oradea, str. Universității nr. 1.

Pentru candidații declarați admiși la TAXĂ, sunt obligați să plătească  taxa de înmatriculare (100 lei)  +  prima tranșă din taxa de școlarizare.

Programul de studiu Taxa de școlarizare / an univ. 2015/2016
Medicină        6800 lei / an
Medicină în limba engleză 20000 lei / an
Medicină Dentară 6800 lei / an
Farmacie 6800 lei / an
Asistență medicală generală,Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare, Radiologie și imagisticăTehnică Dentară 3000 lei / an

 

Anunt Admitere 2015 – Anulare intrebare Medicina dentara

In urma analizei caietelor de concurs comisia de examen a decis acordarea din oficiu a punctajului pentru următoarea întrebare care se regăsește:

 • Număr chestionar 1  – Intrebarea 29
 • Număr chestionar 2  – Intrebarea 34
 • Număr chestionar 3  – Intrebarea 86
 • Număr chestionar 4  – Intrebarea 28
 • Număr chestionar 5  – Intrebarea 80

 

Anunt – Anulare intrebare examen Admitere 2015 si Raspunsuri corecte – Specializarea Medicina

In urma analizei caietelor de concurs comisia de examen a decis acordarea din oficiu a punctajului pentru următoarea întrebare care se regăsește:

 • Număr chestionar 1  – intrebarea 16
 • Număr chestionar 3  – intrebarea 49
 • Număr chestionar 4  – intrebarea 5
 • Număr chestionar 5  – intrebarea 60

 

 

ADMITERE LICENTA 2015

1) Candidaţii înscrişi la programul de studii: MEDICINĂ vor susţine TESTUL GRILĂ, luni 27 iulie 2015, ora 830  (candidaţii au obligaţia să fie prezenţi în săli la ora 730 având legitimaţia de concurs, cartea de identitate/paşaport şi pix/carioca/marker albastru sau negru şi creion). (str. P-ța 1 Decembrie nr. 10 – Sediul Facultății de Medicină și Farmacie)

 2) Candidaţii înscrişi la programele de studii:   MEDICINĂ  DENTARĂ, ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE şi RECUPERARE, RADIOLOGIE şi IMAGISTICĂ şi  TEHNICĂ DENTARĂ vor susţine TESTUL GRILĂ, luni 27 iulie 2015, ora 1330  (candidaţii au obligaţia să fie prezenţi în săli la ora 1230 având legitimaţia de concurs, cartea de identitate/paşaport şi pix/carioca/marker albastru sau negru şi creion). (str. P-ța 1 Decembrie nr. 10 – Sediul Facultății de Medicină și Farmacie)

3) Candidaţii înscrişi la programul de studii: FARMACIE vor susţine TESTUL GRILĂ, luni 27 iulie 2015, ora 1400  (candidaţii au obligaţia să fie prezenţi în săli la ora 1300 având legitimaţia de concurs, cartea de identitate/paşaport şi pix/carioca/marker albastru sau negru şi creion). (str. Nicolae Jiga, nr. 29 – FARMACIE)

Liste candidati examen programul de studiu: Medicină 

Liste candidaţi examen programul de studiu: Medicină dentară

Liste candidaţi examen programul de studiu: Farmacie

Liste candidaţi examen programul de studiu:  Asistenţă  Medicală  Generală; Balneofiziokinetoterapie si Recuperare; Radiologie  Imagistică; Tehnică  Dentară

***

Calendarul concursului de admitere studii universitare de licenţă

Perioada de desfășurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2015:

 • 13 – 25 iulie 2015 – înscrierea candidaţilor;
 • 27 iulie 2015 – susţinerea probelor de concurs;
 • 28 iulie 2015 – afişarea rezultatelor;
 • 30 iulie – 01 august 2015 – confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;
 • 02 august 2015 – reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 30.07 – 01.08.2015;
 • 03 august 2015 – predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după semnare, la sediul facultăţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie, nr.10, între orele 900-1600, iar sâmbăta şi duminica între orele 900-1200.
Candidaţii reuşiţi la examenul de admitere care nu-şi vor confirma înscrierea în termenul prevăzut, îşi pierd locul ocupat prin concurs.

Taxe admitere

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON
 • Taxa pentru contestaţii – 150 RON
 • Taxa de înmatriculare – 100 RON
 • Taxă procesare dosar (pentru studenţi străini) – 150 Euro

Desfăşurarea concursului de admitere

 1. Programul de studiu: MEDICINĂ – Test grilă, la alegere între: Biologie sau Chimie organică.
 2. Programul de studiu MEDICINĂ DENTARĂ – Test grilă, la alegere între: Biologie sau Chimie organică.
 3. Programul de studiu: MEDICINĂ cu predare în limba engleză – Test de limba engleză – ELIMINATORIU şi Interviu, la alegere între: Biologie sau Chimie organică, probe susținute în fața comisiei de admitere;
 4. Programul de studiu FARMACIE – Test grilă, Biologie, Chimie organică și Chimie anorganică.
  Cetăţenii străini care studiază în limba română vor depune obligatoriu la inscriere în dosar certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română sau echivalent;
 5. Programele de studii: Asistenţă Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare, Radiologie şi Imagistică, Tehnică Dentară – Test grilă Biologie*.

*Obs. La înscriere, candidaţii vor opta pentru cele patru programe de studii în ordinea preferinţelor. Distribuirea pe programe de studii se va face ţinând cont de opţiunile făcute în prealabil şi nota obţinută la testul grilă.
Cetăţenii străini care studiază în limba română vor depune obligatoriu la inscriere în dosar certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română sau echivalent.

Criteriile de departajare în cazul MEDIILOR EGALE pe ultimul loc sunt:
1. Media de la bacalaureat;
2. Nota obţinută la bacalaureat, proba scrisă transdisciplinară, în funcţie de profil sau filieră.

Candidații vor fi admiși în ordinea descrescătoare a mediilor, numai după confirmarea locului prin achitarea taxei de înmatriculare și a taxei de școlarizare (prima tranșă).

Înscrierea la concursul de admitere

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.
La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2015, adeverinţă care menţionează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
b) Certificatul de naştere în copie legalizată ;
c) Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;
d) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
e) 4 fotografii tip pașaport;
f) Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;
g) Chitanţă de achitare a taxei de înscriere.
Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii de ambii părinţi;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea (cel puțin unul dintre părinți);
 • cei care au cel puțin un părinte cadru didactic în activitate (în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, art. 277 );
 • cei care au obținut în perioada studiilor liceale premii/distincții la olimpiadele școlare/sau la alte concursuri naționale sau internaționale.

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:

 • copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate a susţinătorilor legali;

Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate însoţită de adeverinţă din care să reiasă acest fapt, în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile proprii.

ADMITERE MASTER 2015


1 Comment

 1. […] Listele cu cei care au şuat sau au picat examenul şi cu notele pe care le-au luat, le găsiţi dând click AICI. […]

Comments are closed.