Home » Admitere 2016

Admitere 2016

Rezultate finale Admitere 2016 – septembrie

Considering that there are still available places for Medicine (language of instruction: English) for Non-EU citizens, we are kindly asking the candidates who are interested in participating to a second round of selection to confirm before Wednesday the 21st of September 2016 at 12.00 o’clock.

The confirmation shall be sent  to the following addresses, by e-mail: Ardelean Corina-  coardelean@uoradea.ro

OR Ioana Prodan- iprodan@uoradea.ro


ANUNT Locurile la programul de studii MEDICINĂ DENTARĂ se vor confirma doar după finalizarea admiterii persoanelor de etnie rroma la nivel de universitate.


Rezultate provizorii Admitere 2016 – septembrie


Raspunsuri corecte  teste grila Admitere 2016 – septembrie


A N U N Ț – Admitere – sesiunea SEPTEMBRIE 2016

S-a prelungit perioada de înscriere la MASTER, până la data de 16.09.2016, ora 13:00.

Locuri disponibile sesiunea septembrie 2016:
STUDII DE LICENȚĂ

 • Medicină – 3 locuri cu taxă de școlarizare
 • Medicină Dentară – 1 loc cu taxă de școlarizare
 • Farmacie – 13 locuri cu taxă de școlarizare
 • Asistență Medicală Generală – 2 locuri cu taxă de școlarizare

NOULista cu candidatii pe sali Admitere 2016, sesiunea septembrie


A N U N Ț – În atenția candidaților înscriși la examenul de admitere – sesiunea SEPTEMBRIE 2016

TOȚI candidații înscriși la concursul de admitere la Facultatea de Medicină și Farmacie, sesiunea septembrie 2016, indiferent de programul de studii la care s-au înscris vor fi prezenți la facultate pentru susținerea TESTULUI GRILĂ în data de  16 septembrie 2016 – ora 8:00 (prezența în sală) . Examenul de admitere va începe la ora 900 în sala AULA, etaj.I  Str. P-ța 1 Decembrie nr.10


ANUNȚ IMPORTANT ADMITERE SEPTEMBRIE 2016 

1 loc la TAXĂ la programul de studiu Asistență Medicală Generală

Înscrierea pentru examen se va face pănă la data de 15 septembrie ora 1500.

Examenul se va susține în data de 16.09.2016

Afis Admitere FMF Oradea Septembrie 2016

NOU !!!  TABEL NOMINAL CANDIDAȚI DIN STATE TERȚE UE CARE SOLICITĂ ÎNMATRICULARE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016/2017

NOU !!!Lista locurilor ramase libere pentru Admitere 2016 – sesiunea Septembrie

NOU !!! – LISTE FINALE CANDIDATI ADMISI ADMITERE IULIE 2016

RĂSPUNSURI CONTESTAȚII ADMITERE IULIE 2016

În urma analizei contestațiilor depuse comisa de contestații a decis următoarele:

 1. Pentru contestațiile grilelor

c. Program de studii MEDICINĂ

 • În cazul grilei 25 (chestionar 1), 15 (chestionarul 3), 62 (chestionarul 4), 72 (chestionarul 5) această întrebare a fost declarată inainte de afișarea rezultatelor incorectă, motiv pentru care nu a intrat in calcul la calcularea notei finale;
 • În cazul celorlalte grile contestate comisia consideră că acestea sunt nefondate întrucât  grilele respectă  strict în conținutul lor bibliografia indicată pentru acest examen.

b. Program de studii MEDICINA DENTARĂ

 • În cazul celorlalte grile contestate comisia consideră că acestea sunt nefondate întrucât  grilele respectă  strict în conținutul lor bibliografia indicată pentru acest examen.
 1. Pentru contestațiile privind corectarea lucrărilor:
 • Lucrările au fost recorectate rezultatele fiind identice cu cele inițiale. Fiecare candidat (care a depus contestație) primeste personal o copie a lucrării sale si verificarea electronică (format printat) a acesteia la secretariatul facultății.

Comisie contestații:

Conf.dr. MIHALACHE GABRIEL

Șef lucrări dr. NEMETH SEBASTIAN

Asist. Univ. dr. FRITEA LUMINIȚA


 

REZULTATE ADMITERE 2016 


 

ANUNT IMPORTANT

Datorită unor probleme tehnice, la Formele de învățământ de scurtă durată, grilele:
1 – 90
2 – 27
3 – 38
4 – 25
 
Au fost anulate, fără a se modifica punctajul.
Comisia de admitere FMF

RASPUNSURI CORECTE – TESTE GRILA ADMITERE 2016

– Medicina dentara

– Forma scurta de invatamant


 

 

PROGRAMAREA PE SALI CONCURS ADMITERE – 29.07.2016

Medicină dentară

Asistenţă medicală generală; Balneofiziokinetoterapie şi recuperare; Radiologie Imagistică; Tehnică dentară


Anunt – Confirmarea locului si depunerea contestatiilor – Admintere 2016

AnuntRidicarea dosarului de inscriere  de catre candidatii declarati respinsi – Admitere 2016


RASPUNSURI CORECTE – TESTE GRILA ADMITERE 2016

Medicina

Farmacie


PROGRAMAREA PE SALI CONCURS ADMITERE – 28.07.2016

Medicina

Farmacie

IMPORTANT ANNOUCEMENT

The ENGLISH LANGUAGE EXAM for the 1st year, Medicine English Language Programme, will take place at Faculty of Medicine and Pharmacy Oradea, on the 28th of july 2016 , at 14:00 o’clock.

Posted on 27.07. 2016

 

ANUNȚ IMPORTANT – În ultima zi de înscrieri la admitere FMF – 27 iulie 2016, înscrierile se vor desfășura până la orele 1300

NOU Admiterea la studii universitare de masterat Sesiunea Septembrie 2016


Afis - Medicina

Formulare


 

ADMISSION CONTEST

For study program MEDICINE english language, the entrance exam will consist of:

 1. First Part- English Exam Test – ELIMINATORY– which will take place on 28.07.2016.
 2. Second Part- Interview – which will take place on 29.07.2016, the candidate will have to choose between Biology or Organic Chemistry.

The candidates will be admitted in descending order of averages, only after confirming the place by paying the matriculation and tuition fee (first installment).

The hours and the room for the examinations will be posted on the faculty`s website after finishing the period of registration.

 


Desfăşurarea concursului de admitere

 1. Programul de studiu: MEDICINĂ 28.07.2016Test grilă, la alegere între: Biologie sau Chimie organică.
 2. Programul de studiu MEDICINĂ DENTARĂ 29.07.2016 – Test grilă, la alegere între: Biologie sau Chimie organică.
 3. Programul de studiu MEDICINĂ cu predare în limba engleză – Test de limba engleză – ELIMINATORIU 28.07.2016 şi Interviu – 29.07.2016, la alegere între: Biologie sau Chimie organică, probe susținute în fața comisiei de admitere;
 4. Programul de studiu FARMACIE – 28.07.2016Test grilă, Biologie, Chimie organică și Chimie anorganică.

Cetățenii străini care studiază în limba română vor depune obligatoriu la înscriere în dosar certificatul de competență lingvistică pentru limba română sau echivalent;

 1. Programele de studii: Asistență Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare, Radiologie şi Imagistică, Tehnică Dentară – 29.07.2016Test grilă Biologie*.

*Obs. La înscriere, candidaţii vor opta pentru cele patru programe de studii în ordinea preferințelor. Distribuirea pe programe de studii se va face ținând cont de opţiunile făcute în prealabil şi nota obţinută la testul grilă.

Cetăţenii străini care studiază în limba română vor depune obligatoriu la inscriere în dosar certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română sau echivalent.

Criteriile de departajare în cazul MEDIILOR EGALE pe ultimul loc sunt:

 1. Media de la bacalaureat;
 2. Nota obţinută la bacalaureat, proba scrisă transdisciplinară, în funcţie de profil sau filieră.

Candidații vor fi admiși în ordinea descrescătoare a mediilor, numai după confirmarea locului prin achitarea taxei de înmatriculare și a taxei de școlarizare (prima tranșă).

ORA și SALA pentru susținerea probelor de concurs se va afișa pe site-ul facultății după terminarea perioadei de înscriere.


Desfăşurarea concursului de admitere – Programul de studiu MEDICINĂ cu predare în limba engleză:

 • Proba 1 – Test de limba engleză – ELIMINATORIU se va susține în data de:  28.07.2016
 • Proba 2 – Interviul – se va susține în data de:  28.07.2016, la alegere între: Biologie sau Chimie organică, probă susținută în fața comisiei de admitere;

Candidații vor fi admiși în ordinea descrescătoare a mediilor, numai după confirmarea locului prin achitarea taxei de înmatriculare și a taxei de școlarizare (prima tranșă).

ORA și SALA pentru susținerea probelor de concurs se va afișa pe site-ul facultății după terminarea perioadei de înscriere.


NEW UPDATED Admission Exam 2016 – Documents required for the undergraduate programs at the  University of Oradea 2016-2017

NOU  FMF Oradea – Taxe de scolarizare valabile incepand cu anul universitar 2016/2017

NOU Anunt teste grile Admitere 2016 – Farmacie

Cărţile cu TESTE (grilă)  ADMITERE  2016, pentru programul de studii:  FARMACIE, se găsesc la Secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie  (secretariat  MASTERAT), str.P-ţa 1 Decembrie, nr.10, etj.I Oradea,  la preţul de 50 lei.

Acestea pot fi achiziționate de luni până vineri, între orele: 900 – 1500 precum și în zilele de simulare, conform calendarului de pe site.

 


 

NOU Calendarul concursului de admitere studii universitare de licenţă

Perioada de desfășurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2016:

 • 18 – 27 iulie 2016 – înscrierea candidaţilor;
 • 28 – 29 iulie 2016 – susţinerea probelor de concurs;
 • 29 – 30 iulie 2016 – afişarea rezultatelor;
 • 01 august – 03 august 2016 – confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;
 • 04 august 2016 – reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 01.08 – 03.08.2016;
 • 05 august 2016 – predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după semnare, la sediul facultăţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie nr.10, între orele 9:00-16:00, iar sâmbăta şi duminica între orele 9:00-12:00.

Candidaţii reuşiţi la examenul de admitere care nu-şi vor confirma înscrierea în termenul prevăzut, îşi pierd locul ocupat prin concurs.

 • Taxe admitere
 • Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON
 • Taxa pentru contestaţii – 150 RON
 • Taxa de înmatriculare – 100 RON
 • Taxă procesare dosar (pentru studenţi străini) – 150 Euro

 

NOU Desfăşurarea concursului de admitere 

 1. Programul de studiu: MEDICINĂ – Test grilă, la alegere între: Biologie sau Chimie organică.
 1. Programul de studiu MEDICINĂ DENTARĂ – Test grilă, la alegere între: Biologie sau Chimie organică.
 1. Programul de studiu: MEDICINĂ cu predare în limba engleză – Test de limba engleză – ELIMINATORIU şi Interviu, la alegere între: Biologie sau Chimie organică, probe susținute în fața comisiei de admitere (cu excepția candidaților din statele terțe UE, SEE și CE)
 1. Programul de studiu FARMACIE – Test grilă, Biologie, Chimie organică și Chimie anorganică.

Cetăţenii străini care studiază în limba română vor depune obligatoriu la inscriere în dosar certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română sau echivalent;

 1. Programele de studii: Asistenţă Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare, Radiologie şi Imagistică, Tehnică Dentară – Test grilă Biologie*.

*Obs. La înscriere, candidaţii vor opta pentru cele patru programe de studii în ordinea preferinţelor. Distribuirea pe programe de studii se va face ţinând cont de opţiunile făcute în prealabil şi nota obţinută la testul grilă.

Cetăţenii străini care studiază în limba română vor depune obligatoriu la inscriere în dosar certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română sau echivalent.

Criteriile de departajare în cazul MEDIILOR EGALE pe ultimul loc sunt:

 1. Media de la bacalaureat;
 2. Nota obţinută la bacalaureat, proba scrisă transdisciplinară, în funcţie de profil sau filieră.

Candidații vor fi admiși în ordinea descrescătoare a mediilor, numai după confirmarea locului prin achitarea taxei de înmatriculare și a taxei de școlarizare (prima tranșă).


NOU Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii de ambii părinţi;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea (cel puțin unul dintre părinți);
 • cei care au cel puțin un părinte cadru didactic în activitate (în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, art. 277 );
 • cei care au obținut în perioada studiilor liceale premii/distincții la olimpiadele școlare/sau la alte concursuri naționale sau internaționale.

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:

 • copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate a susţinătorilor legali;
 • documente care să ateste obținerea în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și / sau la alte concursuri naționale sau internaționale.

 

NOU Înscrierea la concursul de admitere

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

 1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2016, adeverinţă care menţionează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
 2. Certificatul de naştere în copie legalizată ;
 3. Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;
 4. Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează și care să ateste starea de sănătate;
 5. 4  fotografii tip pașaport;
 6. Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;
 7. Chitanţă de achitare a taxei de înscriere.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate însoţită de adeverinţă din care să reiasă acest fapt, în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile proprii.


NOU Metodologie proprie pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de Admitere 2016 –  studii universitare de licenţă şi master

NOU Metodologia organizării admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și master pentru anul universitar 2016/2017 a Universității din Oradea

Examenul de admitere, sesiunea iulie 2016, la Facultatea de Medicină și Farmacie se va desfășura în perioada: 28 – 29.07.2016. În cel mai scurt timp se va afișa pe site tot calendarul admiterii.

Criterii de admitere

 

Tematica