Home » Admitere 2017

Admitere 2017

NOU Liste finale Admitere septembrie 2017


Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi Masterat – Admitere 2017 septembrie


A N U N Ț – ADMITERE CANDIDAȚI STUDII de LICENȚĂ

Candidații declarați ADMIȘI pe listele provizorii, sesiunea septembrie 2017 vor confirma locul ocupat în data de 20.09.2017, între orele 900 – 1500.

Confirmarea locului se face prin depunerea la secretariatul facultății a chitanței pentru plata taxei de înmatriculare și a chitanței pentru plata primei tranșe din taxa de școlarizare. Cele două taxe se plătesc la casieria universității (str. Universității, nr.1) și se depun la Secretariatul Facultății de Medicină și Farmacie.

Candidații care NU vor confirma locul ocupat în data de 20.09.2017, vor pierde locul pentru care au fost declarați admiși.

Rezultate provizorii – Admitere 2017 – Sesiunea septembrie – Studii de licenta


Liste sali – candidati admitere studii de licenta septembrie 2017 – Data: 18.09.2017, ora 9,00 – Sala AULĂ, etaj I


A N U N Ț    I M P O R T A N T în atenția candidaților înscriși la admitere STUDII DE MASTER

Interviul pentru proba de admitere la studii de MASTER
sesiunea septembrie 2017
se va susține în data de 18.09.2017
Ora 1400  – Sala M1
Str. P-ța 1 Decembrie, nr.10, etaj I

 

Prezența este obligatorie!

Candidații vor avea la ei obligatoriu 

Cartea de identitate!ADMITERE MASTERAT SEPTEMBRIE 2017
PLAN DE DEZVOLTARE A CARIEREI

Planul de dezvoltare a carierei profesionale trebuie să ilustreze experienţa profesională  a candidatului şi să prezinte succint perspectivele de dezvoltare viitoare ale acestuia.

În vederea susținerii interviului privind Planul personal de dezvoltare a carierei, candidatul va prezenta succint următoarele:

 • Experiența profesională (perioada / funcția sau postul ocupat / activități și responsabilități principale)
  • Educație și formare (perioada / calificarea obținută)
   • studii de licență
   • subiectul lucrării de licenţă/diplomă
   • domeniile de interes abordate în timpul studiilor
   • descrierea succintă a altor proiecte la care a participat ca și student
  • Aptitudini și competențe personale
   • Limbi străine cunoscute
   • Competențe și abilități sociale
   • Competențe și aptitudini organizatorice
   • Competențe și aptitudini tehnice
  • Informații suplimentare considerate relevante de către candidat
 • Direcții de dezvoltare viitoare
  • o motivaţie succintă a alegerii specializării din domeniul de studii de master
  • din care subdomeniu doreşte candidatul să aleagă tema lucrării de disertaţie – cu precizarea unui concept/temă important(ă) în jurul căruia să dezvolte lucrarea;
  • ce profesie din domeniul Managementul serviciilor de sănătate / Managementul afecțiunilor aparatului locomotor vizează în planul de carieră – cu posibile referiri la implicarea în cercetarea ştiinţifică sau realizarea unei cariere universitare (incluzând eventual realizarea unui doctorat ştiinţific), precum şi o scurtă motivaţie şi o scurtă argumentare privind modul în care studiile de masterat pot contribui la cariera aleasă.

NOU – Calendarul concursului de admitere, criterii de admitere și cifre de școlarizare – Septembrie 2017

NEW – posted 14.08.2017 –  Final lists for candidates from Non-EU countries 
 

NEW – posted 08.08.2017 –  Final lists for candidates from Non-EU countries 
NEW – posted 04.08.2017 – Provisional lists for candidates from Non-EU countries 

NEW – posted 02.08.2017 – Provisional lists for candidates from Non EU countries
NOU – postat 01.08.2017 – Liste finale admitere

NOU – postat 30.07.2017 – Anunt IMPORTANT reconfirmari 2

Pentru RECONFIRMĂRI se pot prezenta toți candidații care au obținut minim nota 5,00 (cinci) la examenul de admitere, chiar dacă apar pe Listele afișate în data de 30.07.2017 ca respinși. Admiterea candidaților la Reconfirmări se face în ordine descrescătoare a notei obținute la examen.

Candidații care au fost admiși în prima fază și au confirmat locul în perioada 28 – 29.07.2017 NU trebuie să se mai prezinte pentru reconfirmare, chiar dacă au urcat pe opțiuni.

La redistribuire NU pot participa candidații care și-au RETRAS dosarul din concurs și nici candidații care nu și-au confirmat locul.

La specializările Medicină limba engleză și Farmacie, nu se fac reconfirmări locurile fiind ocupate.


NOU – postat 30.07.2017 –  Listele după confirmări (admisi + respinsi), pentru reconfirmari la:


A N U N Ț

Candidații declarați admiși, care nu au Diploma de Bacalaureat în original, pot confirma locul ocupat în perioada: 29-30 iulie 2017 între orele 9,00 – 16,00 și cu o copie a acestei, dar sunt obligați să aducă originalul la facultate până marți, 01.08.2017 ora 12,00.

Comisia de admitere a facultății

NEW – posted 29.07.2017 – Lists for candidates from Non EU countries – after confirmations

 

NOU – postat in 28.07.2017 – CONFIRMARI – Anunt Important în atenția candidaților declarați ADMIȘI pe liste provizorii

NOU – postat in 28.07.2017 – RECONFIRMARI Anunt important în atenția candidaților declarați RESPINȘI pe liste provizorii

NOU – postat in 28.07.2017 – Comunicat cu privire la plata taxei de înmatriculare şi a taxei de şcolarizare pentru studenţii admişi în anul I

NOU – postat in 28.07.2017 – Comunicat program incasare taxe 29-30 iulie 2017

 

NOU – postat in 27.07.2017 – Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admisi si respinsi – Studii de licenta, Specializare – Farmacie, Sesiunea Iulie 2017

NOU – postat in 27.07.2017 Barem corectare, Specializare – Farmacie, Sesiunea Iulie 2017

 

NOU – postat in 27.07.2017 – Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi – Studii ciclul I și ciclul II, Specializare – Medicină dentară, Sesiunea Iulie 2017

NOU – postat in 27.07.2017 – Lista provizorie a candidaţilor declaraţi respinsi – Studii ciclul I și ciclul II, Specializare – Medicină dentară, Sesiunea Iulie 2017

NOU – postat in 27.07.2017 Barem corectare, Specializare – Medicină dentara, Sesiunea Iulie 2017

 

NOU – postat in 27.07.2017 – Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi Studii de licenţă, Forma de învăţământ IF, Specializare – Medicină, Sesiunea Iulie 2017

NOU – postat in 27.07.2017 – Lista provizorie a candidaţilor declaraţi respinşi Studii de licenţă, Forma de învăţământ IF, Specializare – Medicină, Sesiunea Iulie 2017

NOU – postat in 27.07.2017Barem corectare, Specializare – Medicină, Sesiunea Iulie 2017

 

 

 

NOU – postat in 27.07.2017 – Listele provizorii pentru candidați din țări Non UE – liste in limba romana

NEW – posted 27.07.2017 – Provisional lists for candidates from Non EU countries – lists in English

 

NOU – postat in 27.07.2017 –Anexa 5 – Criterii de selecție aplicabile tuturor candidaților din țări terțe

 

 

NOU – postat 26.07.2017 Liste provizorii Medicină limba engleză – admiși si respinsi

NOU Rezultatele provizorii FORME scurte + RESPINSI – postat 26.07.2017

Barem de corectare – forme scurte

NOTA – IMPORTANT Programul de confirmare pentru candidații declarați admiși la formele scurte rămâne cel comunicat, nu se modifică (click pentru Calendarul admiterii)


NOU! IMPORTANT! postat 26.07.2017

S-a modificat ora la Medicină dentară și Farmacie. se intră în sala la 16.00 și examenul este la ora 17.00

 • Programul de studiu MEDICINĂ DENTARĂ – 27.07.2017 – ora 16.00 -intrarea în sală, ora 17.00 – începerea examenului: Test grilă, la alegere între: Biologie sau Chimie organică.
 • Programul de studiu FARMACIE – 27.07.2017 -ora 16.00 -intrarea în sală, ora 17.00 – începerea examenului: Test grilă, Biologie și Chimie organică SAU Biologie și Chimie anorganică.

LISTELE CANDIDATILOR PE SĂLI


A N N O U N C E M E N T
Admission examination – session July 2017

For the English language study program:

– English test – Eliminatory 26.07.2017 in the morning at 9 o`clock and Interview 26.07.2017 in the afternoon, by choice between Biology or Organic Chemistry, both examinations being held in front of the admission committee.

All candidates need to show passport or I.D. when they enter for examination.

Mandatory presence!

Posted:
24.07.2017


ANUNȚ IMPORTANT – ADMITERE 2017
 
În ultima zi de înscrieri la admitere FMF – 25 iulie 2017, înscrierile se vor desfășura până la orele 13:00
 

Admiterea la studii universitare de licenta

Anunt date simulare examen 2017 (2)

Anunt date simulare examen 2017 (1)

A N U N Ț – Cărțile cu teste grilă admiterea 2017 pentru toate programele de studii (inclusiv Medicină și Farmacie în limba maghiară) le puteți achiziționa la prețul de 50 lei de la Facultatea de Medicină și Farmacie, P-ța 1 Decembrie nr. 10, etaj. 1, Secretariat – Masterat  Luni – Vineri între orele 900 – 1500 

Criterii de admitere

Tematica admitere

Metodologii


Desfăşurarea concursului de admitere – sesiunea iulie 2017

1. Programul de studiu: MEDICINĂ – 27.07.2017 – ora 800 -intrarea în sală, ora 9.00 – începerea examenului: Test grilă, la alegere între: Biologie sau Chimie organică.

2. Programul de studiu MEDICINĂ DENTARĂ – 27.07.2017 – ora 16.00 -intrarea în sală, ora 17.00 – începerea examenului: Test grilă, la alegere între: Biologie sau Chimie organică.

3. Programul de studiu MEDICINĂ cu predare în limba engleză – Test de limba engleză – ELIMINATORIU -26.07.2017 – dimineața şi Interviu – 26.07.2017 – după-amiaza, la alegere între: Biologie sau Chimie organică, probe susținute în fața comisiei de admitere;

3. Programul de studiu FARMACIE – 27.07.2017 -ora 16.00 -intrarea în sală, ora 17.00 – începerea examenului: Test grilă, Biologie și Chimie organică SAU Biologie și Chimie anorganică.

4. Programele de studii: Asistență Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare, Radiologie şi Imagistică, Tehnică Dentară, Nutriție și Dietetică – 26.07.2017 – ora 8.00 -intrarea în sală, ora 9.00 – începerea examenului: Test grilă Biologie*.

*Obs. La înscriere, candidaţii vor opta pentru cele cinci programe de studii în ordinea preferințelor. Distribuirea pe programe de studii se va face ținând cont de nota obţinută la testul grilă în ordinea opţiunilor făcute în prealabil.

Cetăţenii străini care studiază în limba română vor depune obligatoriu la înscriere în dosar certificatul de competență lingvistică pentru limba română sau echivalent și ATESTATUL/ADEVERINȚA de la M.E.N. pentru echivalarea Diplomei e Bacalaureat!

Criteriile de departajare în cazul MEDIILOR EGALE pe ultimul loc sunt:
1. Media de la bacalaureat;
2. Nota obţinută la bacalaureat, proba scrisă transdisciplinară, în funcţie de profil sau filieră.

Candidații vor fi admiși în ordinea descrescătoare a mediilor, numai după confirmarea locului prin achitarea taxei de înmatriculare și a taxei de școlarizare (prima tranșă)-pentru candidații admiși pe locurile cu taxă de școlarizare.

SALA pentru susținerea probelor de concurs se va afișa pe site-ul facultății după terminarea perioadei de înscriere.


NOU Desfăşurarea concursului de admitere – sesiunea iulie 2017 pentru specializarea: MEDICINĂ-limba engleză, cetățeni din UE

Programul de studiu MEDICINĂ cu predare în limba englezăTest de limba engleză – ELIMINATORIU 26.07.2017 – ora 8:00 şi Interviu – 26.07.2017 – după-amiaza, la alegere între: Biologie sau Chimie organică, probe susținute în fața comisiei de admitere;

Candidații care au absolvit liceul în țări din U.E. vor depune obligatoriu la înscriere în dosar ATESTATUL/ADEVERINȚA de la M.E.N. pentru echivalarea Diplomei de Bacalaureat!

Candidații vor fi admiși în ordinea descrescătoare a mediilor, numai după confirmarea locului prin achitarea taxei de înmatriculare și a taxei de școlarizare (prima tranșă)!

ORA și SALA pentru susținerea probelor de concurs se va afișa pe site-ul facultății după terminarea perioadei de înscriere.

Alte informații legate de admitere pentru cetățenii străini găsiți aici: https://www.uoradea.ro/Foreign+Students?structure=3


NEW Conducting the admission exam – session July 2017 for the specialty: Medicine- English language, citizens of the EU

For the English language study program – English test – Eliminatory 26.07.2017 in the morning at 800 o`clock and Interview 26.07.2017 in the afternoon, by choice between Biology or Organic Chemistry, both examinations being held in front of the admission committee.

Candidates who have graduated from high school in E.U. will submit in the file for registration mandatory ATESTATUL/ADEVERINTA from M.E.N.for the equivalence of the baccalaureate diploma.

Candidates will be admitted in descending order of averages only after confirmation of the place by paying the registration fee and the tuition fee (first installment)!

The hours and the room for the English Test and Interview will be posted on the faculty site after the registration deadline.
Other information about admissions for foreign citizens can be found here:https://www.uoradea.ro/Foreign+Students?structure=3


Calendarul concursului de admitere studii universitare de licenţă

Perioada de desfășurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2017:
■ 11 – 25 iulie 2017 – înscrierea candidaţilor;
■ 26 – 27 iulie 2017 – susţinerea probelor de concurs;
■ 28 iulie 2017 – afişarea rezultatelor;
■ 29 – 30 iulie 2017 – confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;
■ 31 iulie 2017 – reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 29 – 30 iulie 2017;
■ 01 august 2017 – predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după semnare, la sediul facultăţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie nr.10, între orele 9:00-16:00, iar sâmbăta şi duminica între orele 9:00-12:00.
Candidaţii reuşiţi la examenul de admitere care nu-şi vor confirma înscrierea în termenul prevăzut, îşi pierd locul ocupat prin concurs.

Taxe admitere

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON
 • Taxa pentru contestaţii – 150 RON
 • Taxa de înmatriculare – 100 RON
 • Taxă procesare dosar (numai pentru studenții străini) – 150 Euro

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei care au cel puțin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea ;
 • cei care au cel puțin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat;
 • cei care au obținut în perioada studiilor liceale premii/distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale.

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:

 • copie după certificatul de deces al părintelui (în cazul celor orfani);
 • adeverință de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali; 
 • documente care să ateste obținerea în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale.
 • Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către Comisia de Admitere a facultății.

Înscrierea la concursul de admitere

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:
a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2017, adeverinţă care menţionează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
b) Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul original pentru conformitate) ;
c) Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul original pentru conformitate) dacă este cazul;
d) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează și care să ateste starea de sănătate;
e) 4 fotografii tip buletin;
f) Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;
g) Chitanţă de achitare a taxei de înscriere.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.


Admiterea la studii universitare de masterat

Sesiunea SEPTEMBRIE 2017

34 locuri bugetate (fără taxă) pentru ambele programe de studii:

 1.   Managementul afecțiunilor aparatului Locomotor

 Total 50 locuri / 2 ani – 120 credite

 1. Managementul Serviciilor de Sănătate                          

 Total 50 locuri / 2 ani – 120 credite

Criterii de admitere: Interviu, susținut în fața comisiei de admitere prin prezentarea planului propriu de dezvoltare a carierei, cu obținerea unei note.

Departajare în caz de medii egale:

 • Media examenului de licență;
 • Nota obținută la examenul de licență la proba 1;
 • Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specalitate.

Calendarul concursului

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2017:

0415 septembrie 2017 – înscrierea candidaţilor

18 septembrie 2017 – susținerea probelor de concurs;

18 septembrie 2017 – afişarea rezultatelor

19 – 20 septembrie 2017confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;

21 septembrie 2017 – reconfirmarea pentru locurile neconfirmate în perioada        19-20 septembrie 2017;

22 septembrie 2017 – predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după     semnare, la sediul facultăţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie, nr.10, de luni până vineri între orele 900-1600, Sâmbătă și Duminică între orele 900-1200

 

Taxe :         

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON
 • Taxa de înmatriculare – 100 RON
 • Taxa pentru contestații – 150 RON
 • Taxa procesare dosar ( numai pentru studenții străini) – 150 EURO
 • Taxa  anuală  de  școlarizare – 2600 RON/ an ( se plătește în 3 tranșe).
 • Pentru cei ce plătesc integral taxa de școlarizare, se acordă o reducere de 5%.

                 

Înscrierea la concursul de admitere

La programele de studii de MASTERAT din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie se pot înscrie absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență din domeniul Sănătate și domenii înrudite.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

a) Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta, în original + suplimentul la diplomă sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau adeverință eliberată de către instituția de învățământ (în cazul absolvenților care au susținut examenul de licență în anul 2017);

b) Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate).

c) Certificatul de naştere în copie simplă + originalul pentru conformitate;

d) Certificat de căsătorie în copie simplă + originalul pentru conformitate, dacă este cazul;

e) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează și care să ateste starea de sănătate;

f) 2 fotografii tip buletin;

g) Carte de identitate copie simplă sau copie paşaport + original pentru conformitate;

h) Chitanţă de achitare a taxei de înscriere (150 lei)

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

Toți cadidații care au studiat 5 sau 6 ani de studiu OBLIGATORIU trebuie să aducă o adeverință cum au studiat cei 5 sau 6 ani (Taxă sau Buget) și perioada în care a beneficiat de bursă /an universitar/ an de studiu.

În situația în care nu se aduce adeverința doveditoare nu se poate opta pentru locurile fără taxă (Bugetate)

 

Confirmarea locului

 • Candidaţii reuşiţi la examenul de admitere care nu-şi vor confirma înscrierea în termenul prevăzut, îşi pierd locul ocupat prin concurs.

Pentru confirmarea locului:

 •  Toți candidații admiși trebuie să plătească la Caseria Universității taxa de înmatriculare 100 RON
 •  Candidații admiși la forma cu taxă, vor plăti la Caseria Universității 100 RON taxa de   înmatriculare + prima tranșă din taxa anuală de școlarizare (870 lei)
 • Pentru confirmarea locului chitanța(ele) plătite trebuie aduse OBLIGATORIU la secretariatul facultății.