Home » Admitere 2018

Admitere 2018

NEW Provisional list for NonUE candidates- MEDICINE english language (ME) – updated on 09.08.2018


NOU – ADMITERE  LA  STUDII  UNIVERSITARE  DE  LICENȚĂ – Sesiunea: SEPTEMBRIE 2018 

■ 03 – 17 septembrie 2018 – înscrierea candidaţilor;

■ 18 septembrie 2018 – susţinerea probelor de concurs;

■ 18 septembrie 2018 – afişarea rezultatelor;

■ 19 – 20 septembrie 2018 – confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;

■ 21 septembrie 2018 – reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 19-20.09.2018

■ 22 septembrie 2018 – predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după semnare, la sediul facultăţii.

 

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie între orele 900-1600, sâmbăta între orele 900-1200

 

Domeniul de licenţă Program de studii Durata școlariz/

Nr. credite

Nr. total locuri TAXA de

școlarizare

pe  an în

LEI

Criterii de admitere
Sănătate Medicină dentară

 

6 ani

360 credite

1 cu TAXĂ

 

6.800

 

Test grilă, la alegere între Biologie sau Chimie organică..
Farmacie 5 ani

300 credite

23 cu taxă 6800 Test grilă la alegere între: Biologie și Chimie organică sau Biologie și   Chimie anorganică
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 3 ani

180 credite

1 cu TAXĂ 3.000 –         Test grilă  Biologie

 

Obs. La înscriere, candidaţii vor opta pentru cele două specializări în ordinea preferinţelor. Distribuirea pe specializări se va face ţinând cont de nota obţinută la testul grilă și  opţiunile făcute în prealabil.

Nutriție și dietetică 3 ani

180 credite

8 cu TAXĂ 4.000

 NOTĂ: Suplimentar în cazul în care se publică în Monitorul Oficial până la sfârșitul perioadei de înscrieri noua capacitate de școlarizare pentru anul universitar 2018/2019 se vor suplimenta locurile la MEDICINĂ DENTARĂ cu încă 5 locuri.

În cazul în care sunt candidați declarați admiși pe listele finale din sesiunea iulie 2018 și își retrag dosarul până la data de 03.09.2018, locurile rămase libere se vor scoate la concurs și se vor afișa pe site-ul facultății la adresa: http://fmforadea.ro/admitere-2018


A N U N Ț – Admitere – sesiunea SEPTEMBRIE 2018

 Locuri disponibile pentru sesiunea septembrie 2018: STUDII  DE  LICENȚĂ

– Medicină Dentară – 1 loc cu taxă de școlarizare

– Farmacie – 23 locuri cu taxă de școlarizare

– Balneofiziokinetoterapie și Recuperare – 1 loc cu taxă de școlarizare

– Nutriție și Dietetică – 8 locuri cu taxă de școlarizare

NOTĂ: Suplimentar în cazul în care se publică în Monitorul Oficial până la sfârșitul perioadei de înscrieri noua capacitate de școlarizare pentru anul universitar 2018/2019 se vor suplimenta locurile la MEDICINĂ DENTARĂ cu încă 5 locuri.

În cazul în care sunt candidați declarați admiși pe listele finale din sesiunea iulie 2018 și își retrag dosarul până la data de 03.09.2018, locurile rămase libere se vor scoate la concurs și se vor afișa pe site-ul facultății la adresa: http://fmforadea.ro/admitere-2018  


NEW Provisional list for NonUE candidates- MEDICINE romanian language (M), MEDICINE english language (ME), DENTAL MEDICINE (MD), PHARAMCY (F) – updated on 06.08.2018


Admiterea la studii universitare de masterat – Sesiunea SEPTEMBRIE 2018

36 locuri bugetate (fără taxă) pentru ambele programe de studii:

 1. Managementul afecțiunilor aparatului Locomotor

 Total 50 locuri / 2 ani – 120 credite

 1. Managementul Serviciilor de Sănătate                          

 Total 50 locuri / 2 ani – 120 credite

Criterii de admitere: Interviu, susținut în fața comisiei de admitere prin prezentarea planului propriu de dezvoltare a carierei, cu obținerea unei note.

Departajare în caz de medii egale:

 • Media generală obținută la examenul de licență;
 • Nota la proba 1 examen de licență: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;
 • Nota la proba 2 examen de licență: Prezentarea și susținerea lucrării de finalizare a studiilor de licență.

Calendarul concursului

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2018:

03 – 17 septembrie 2018 – înscrierea candidaţilor

18 septembrie 2018 – susținerea probei de concurs;

18 septembrie 2018 – afişarea rezultatelor

19 – 20 septembrie 2018confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;

21 septembrie 2018 – reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 19-20 septembrie 2018;

21 septembrie 2018 – predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după semnare, la sediul facultăţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, – MASTERAT, etajul 1, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie, nr.10, de luni până vineri între orele 900-1600,  iar Sâmbătă între orele 900-1200


Provisional list for NonUE candidates- MEDICINE romanian language (M), MEDICINE english language (ME), DENTAL MEDICINE (MD), PHARAMCY (F)


Rezultatele finale – Admitere sesiunea iulie 2018


 Provisional list after confirmations for NonUE candidates – MEDICINE english language

Liste pentru reconfirmari 31.07.2018


Anunt important – RECONFIRMARI – în atenția candidaților declarați RESPINȘI pe liste provizorii

Candidații din listele refăcute după perioada de confirmări, care este între 29.07.2018  și 30.07.2018 (admişi și respinși) se vor prezenta la sediul FACULTĂȚII de MEDICINĂ și FARMACIE, str. P-ța 1 Decembrie, nr.10 după următorul calendar:

MEDICINĂ – 31 iulie 2018, între orele 0900 – 1100, etajul I, sala AULA

MEDICINĂ DENTARĂ – 31 iulie 2018 între orele 1100 – 1230, etajul I, sala AULA

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE și RECUPERARE, NUTRIȚIE și DIETETICĂ, RADIOLOGIE și IMAGISTICĂ, TEHNICĂ DENTARĂ – 31 iulie 2018 între orele 1230 – 1300, etajul I, sala AULA

Pentru redistribuire și confirmare a locurilor rămase neocupate!
Reconfirmarea locului se va face pe loc, prin achitarea taxei de înmatriculare și a primei tranșe din taxa de școlarizare.

Lista finală a rezultatelor concursului de admitere se va afișa după finalizarea confirmărilor și va sta la baza înmatriculării pe programe de studii.

Candidații declarați respinși pe listele finale ale rezultatelor concursului de admitere, trebuie să-și ridice dosarul în termen de două zile de la data afișării rezultatelor finale, de la secretariatul facultății, între orele 900 – 1200


Procese verbale contestatii

REZULTATE – LISTE PROVIZORII DUPA CONTESTATII

REZULTATE – LISTE PROVIZORII

Grile raspunsuri corecte


CONFIRMARI – Anunt important – în atenția candidaților declarați ADMIȘI pe liste provizorii

Candidații declarați admiși pe LISTELE PROVIZORII la specializările MEDICINĂ DENTARĂ și MEDICINĂ II (forme scurte: AMG, BFR, Nutri, RI sau TD) vor confirma obligatoriu locul după următorul program:

 • 29 iulie 2018, între orele 10.00 – 14.00 și
 • 30 iulie 2018, între orele: 9.00 – 15.00

a) achitarea taxei de înmatriculare (100 LEI) – la sediul facultății și depunerea la dosar OBLIGATORIU a DIPLOMEI de BACALAUREAT în ORIGINAL pentru candidații admiși la BUGET

b) achitarea primei tranșe din taxa de școlarizare (pentru cei admiși la forma de învățământ cu taxă) – la sediul facultății pentru sume mai mici de 5000 Ron se poate face plata cash sau pentru sume mai mari cu cardul la facultate unde s-a făcut și plata taxe de înscriere.
Prima tranșă se calculează astfel: TAXA de ȘCOLARIZARE se împarte la 3
Candidații declarați admiși la TAXĂ pot depune și Diploma de Bacalaureat în copie xerox, dar să fie însoțită de o adeverință din care să reiasă calitatea de student la BUGET la o altă facultate.

c) completarea cererii de înmatriculare și a Contractului anual de studii, la secretariatul facultății și depunerea chitanțelor de achitare a taxelor.

IMPORTANT: În cazul în care NU se confirmă locul ocupat prin concurs, acesta se va repartiza următorului candidat admis iar în cazul în care se retrage dosarul cu actele înainte de afișarea rezultatului final al concursului, candidatul va fi eliminat din concurs.


CONFIRMARI – Anunt important – în atenția candidaților declarați ADMIȘI pe liste provizorii

Candidații declarați admiși pe LISTELE PROVIZORII la specializările  MEDICINĂ și FARMACIE vor confirma obligatoriu locul după următorul program:

 • 29 iulie 2018, între orele 1000 – 1400   și
 • 30 iulie 2018, între orele: 900 – 1500   

a) achitarea taxei de înmatriculare (100 LEI) – la sediul facultății și depunerea la dosar OBLIGATORIU a DIPLOMEI de BACALAUREAT în ORIGINAL pentru candidații admiși la BUGET

b) achitarea primei tranșe din taxa de școlarizare (pentru cei admiși la forma de învățământ cu taxă) – la sediul facultății pentru sume mai mici de 5000 Ron se poate face plata cash sau pentru sume mai mari cu cardul la facultate unde s-a făcut și plata taxe de înscriere.

Prima tranșă se calculează astfel: TAXA de ȘCOLARIZARE se împarte la 3

Candidații declarați admiși la TAXĂ pot depune și Diploma de Bacalaureat în copie xerox, dar să fie însoțită de o adeverință din care să reiasă calitatea de student la BUGET la o altă facultate.

c) completarea cererii de înmatriculare și a Contractului anual de studii, la secretariatul facultății și depunerea chitanțelor de achitare a taxelor.

IMPORTANT: În cazul în care NU se confirmă locul ocupat prin concurs, acesta se va repartiza următorului candidat admis iar în cazul în care se retrage dosarul cu actele înainte de afișarea rezultatului final al concursului, candidatul va fi eliminat din concurs.


Anunt Important – în atenția candidaților care doresc să depună contestații

Candidații care au participat la concursul de admitere la specializările MEDICINĂ DENTARĂ și MEDICINA II (forme scurte: AMG, BFR, Nutri, RI sau TD)  în data de 28.07.2018 și doresc să depună contestații, trebuie să achite o taxă de 150 RON la sediul facultății, Str. P-ța 1 Decembrie, nr.10, etaj.I deschisă duminică, 29.07.2018 între orele 10.00 – 12.00 și să depună la secretariatul facultății cerea și chitanța, duminică, 29.07.2018 până la ora 12.00


Anunt Important – în atenția candidaților care doresc să depună contestații

Candidații care au participat la concursul de admitere la specializările  MEDICINĂ și FARMACIE  din data de 27.07.2018 și doresc să depună contestații, trebuie să achite o taxă de 150 RON la casieria universității, Str. Universității nr.1, deschisă sâmbătă, 28.07.2018 între orele 900 – 1200 și să depună la Facultatea de Medicină și Farmacie cerea și chitanța, sâmbătă, 28.07.2018 până la ora 1500


LISTELE pe săli, candidați pentru admiterea 28.07.2018


In attention of the candidates for Medicine, English Section

The examination (interview) will take place at 14.00 o clock on 27th of July 2018.

The candidates will enter in the Faculty from the entrance from Crisul River Side (the back of the building).


LISTELE pe săli, candidați pentru admiterea 27.07.2018

ANUNȚ IMPORTANT TAXE DE ÎNMATRICULARE ȘI TAXĂ DE ȘCOLARIZARE 2018/2019

Nr.
crt.
Domeniul Programul de studiu Anul de
studii
Forma de
învăţ.
Taxa  de
 şcolarizare
/Lei
2018/2019
1 Sănătate Medicină I – VI IF 6.800
2 Medicină cu predare în limba engleză I – VI IF 22.500
3 Medicină Dentară I – VI IF 6.800
4 Farmacie I – V IF 6.800
5 Asistenţă Medicală Generală I – IV IF 3.000
6 Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare I – III IF 3.000
7 Radiologie şi Imagistică I – III IF 3.000
8 Tehnică Dentară I – III IF 3.000
9 Nutriție și Dietetică I – II IF 4.000

CONFIRMAREA  CANDIDAȚILOR  ADMIȘI:

Duminică 29 iulie 2018 între orele 1000 – 1400

Luni 30 iulie 2018 între orele 0900 – 1500

Pentru confirmarea locului toți candidații admiși:

1. Vor plătii taxa de înmatriculare ( 100 lei)

Candidații admiși pe loc cu taxă OBLIGATORIU vor plăti taxa de înmatriculare ( 100 lei) + prima tranșă din taxa de școlarizare. Taxa de școlarizare se plătește în 3 tranșe egale.

Plata se poate face:

A) Numerar sau cu card bancar prin sistem POS la sediul Facultății de Medicină și Farmacie, P-ța 1 Decembrie nr. 10, etaj 1, Decanat

(Sumele ce depăşesc 5000 lei se achită doar cu card bancar prin sistem POS)

B) Numerar la sucursalele Băncii Transilvania conform programului stabilit de bancă (Se vor preciza: Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie, CNP, Programul de studiu, Anul de studiu, Taxă înmatriculare/ Taxă de școlarizare, Suma de plată)

2. Vor completa cererea de înmatriculare și Contractul anual de studii, la secretariatul facultății și depunerea chitanțelor de achitare a taxelor la dosarul personal.

CONFIRMAREA SE FACE DOAR PE BAZA DIPLOMEI DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL

 Achitarea integrală a taxei de şcolarizare până la data de 15 octombrie a anului universitar în curs atrage după sine reducerea acesteia cu 5%

IMPORTANT: În cazul în care NU se confirmă locul ocupat prin concurs, acesta se va repartiza următorului candidat admis iar în cazul în care se retrage dosarul cu actele înainte de afișarea rezultatului final al concursului, candidatul va fi eliminat din concurs.


 

Provisional list for NonUE candidates after appeal – MEDICINE english language

Provisional list for NonUE candidates- MEDICINE  english language


 
 
 

Desfăşurarea concursului de admitere – sesiunea iulie 2018
 1. Programul de studiu: MEDICINĂ27.07.2018 – ora 800 -intrarea în sală, ora 900 – începerea examenului: Test grilă, la alegere între: Biologie sau Chimie organică. Sediul facultății, str. P-ța 1 Decembrie, nr.10 (repartizarea candidaților pe săli se va afișa după finalizarea perioadei de înscrieri)
 1. Programul de studiu MEDICINĂ DENTARĂ 28.07.2018 ora 800 -intrarea în sală, ora 900 – începerea examenului: Test grilă, la alegere între: Biologie sau Chimie organică. Sediul facultății, str. P-ța 1 Decembrie, nr.10 (repartizarea candidaților pe săli se va afișa după finalizarea perioadei de înscrieri)
 1. Programul de studiu MEDICINĂ cu predare în limba engleză – Test de limba engleză – ELIMINATORIU – 26.07.2018 – ora 1500 şi Interviu – 27.07.2018 – începând cu ora 1400, la alegere între: Biologie sau Chimie organică, probe susținute în fața comisiei de admitere. Sediul facultății, str. P-ța 1 Decembrie, nr.10
 1. Programul de studiu FARMACIE27.07.2018 -ora 800 -intrarea în sală, ora 900 – începerea examenului: Test grilă, Biologie și Chimie organică SAU Biologie și Chimie anorganică. Locația și repartizarea candidaților pe săli se va afișa ulterior.
 1. Programele de studii: Asistență Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare, Radiologie şi Imagistică, Tehnică Dentară, Nutriție și Dietetică28.07.2018 – ora 800 -intrarea în sală, ora 900 – începerea examenului: Test grilă Biologie*. Sediul facultății, str. P-ța 1 Decembrie, nr.10 (repartizarea candidaților pe săli se va afișa după finalizarea perioadei de înscrieri)

*Obs. La înscriere, candidaţii vor opta pentru cele cinci programe de studii în ordinea preferințelor. Distribuirea pe programe de studii se va face ținând cont de nota obţinută la testul grilă în ordinea opţiunilor făcute în prealabil.

Cetăţenii străini care studiază în limba română vor depune obligatoriu la înscriere în dosar certificatul de competență lingvistică pentru limba română sau echivalent și ATESTATUL/ADEVERINȚA de la M.E.N. pentru echivalarea Diplomei de Bacalaureat!

Criteriile de departajare în cazul MEDIILOR EGALE pe ultimul loc sunt:

 1. Media de la bacalaureat;
 2. Nota obţinută la bacalaureat, proba scrisă transdisciplinară, în funcţie de profil sau filieră.

Candidații vor fi admiși în ordinea descrescătoare a mediilor, numai după confirmarea locului prin achitarea taxei de înmatriculare și a taxei de școlarizare (prima tranșă)-pentru candidații admiși pe locurile cu taxă de școlarizare.

În data de 26.07.2018 înscrierile se fac doar până la ora 1400 (ultima zi de înscrieri)

 • Este interzisă pătrunderea în sala de examen cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

 


 

Anunt – suplimentarea numărului de simulări

Cărțile cu teste grilă admiterea 2018

Date simulare examen de admitere 2018

 

Criterii de admitere

 

Tematica

Taxe

Medologii


Înscrierea la concursul de admitere – Acte necesare

A. CANDIDAȚI ROMÂNI SAU DIN STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, AI STATELOR APARȚINÂND SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN ȘI AI CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE CARE AU DIPLOMA DE BACALAUREAT OBȚINUTĂ ÎN ROMÂNIA

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte într-un dosar plic:

a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată cu originalul de instituția unde este depus originalul documentului, însoțită de adeverința doveditoare a depunerii originalului la instituția respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituție) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoția 2018, adeverința eliberată de către instituția de învățământ (în aceleași condiții ca și diploma de bacalaureat);
b) Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul original pentru certificare în acest caz);
c) Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul original pentru certificare în acest caz) dacă este cazul;
d) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează și care să ateste starea de sănătate;
e) 4 fotografii tip buletin;
f) Carte de identitate (original pentru conformitate) şi copie;
g) Chitanţă/ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere;
Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

DOSARELE INCOMPLETE NU SE PREIAU.
B. CANDIDAȚI ROMÂNI SAU DIN STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, AI STATELOR APARȚINÂND SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN ȘI AI CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE CARE AU DIPLOMA DE BACALAUREAT OBȚINUTĂ ÎN AFARA ROMÂNIEI

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte într-un dosar plic:

a) Atestatul de recunoaștere a studiilor liceale, eliberat de Ministerul Educației Naționale;
b) Diploma de bacalaureat în original și traducerea legalizată în limba română;
c) Certificat de competență lingvistică pentru limba română (în cazul înscrierii la programele de studii cu predare în limba română);
d) Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul original pentru certificare în acest caz);
e) Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul original pentru certificare în acest caz) dacă este cazul;
f) Certificat medfical din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
g) 4 fotografii tip buletin;
h) Copie pașaport sau C.I. (se va prezenta și originalul pentru conformitate);
i) Chitanţă/ordin de plată de achitare a taxei de înscriere;
Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

DOSARELE INCOMPLETE NU SE PREIAU.


Calendarul concursului de admitere studii universitare de licenţă

Perioada de desfășurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2018:

■ 05 – 26 iulie 2018 – înscrierea candidaților;
27 – 28 iulie 2018 – susţinerea probelor de concurs;
■ 28 iulie 2018 – afişarea rezultatelor;
■ 29 – 30 iulie 2018 – confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;
■ 31 iulie 2018 – reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 29 – 30 iulie 2018;
■ 01 august 2018 – predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după semnare, la sediul facultăţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie nr.10, între orele 9.00-16.00 (de luni până vineri), sâmbăta între orele 9.00-12.00.

Candidaţii reuşiţi la examenul de admitere care nu-şi vor confirma înscrierea în termenul prevăzut, îşi pierd locul ocupat prin concurs.

Taxe admitere

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON
 • Taxa pentru contestații – 150 RON
 • Taxa de înmatriculare – 100 RON
 • Taxă procesare dosar (pentru candidații cu studii anterioare efectuate în străinătate) – 150 Euro

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidați cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii;
 • cei aflați în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei care au cel puțin un părinte angajat sau pensionat al Universității din Oradea ;
 • cei care au cel puțin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat;
 • cei care au obținut în perioada studiilor liceale premii/distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale (premiile I, II și III) recunoscute de MEN la disciplinele din care se susține examenul de admitere (biologie sau chimie).

Candidații care solicită scutirea de la plata taxei de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:

 • copie după certificatul de deces al părintelui (în cazul celor orfani);
 • adeverință de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflați în această situație);
 • adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat a susținătorilor legali;
 • adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susținătorilor legali;
 • documente care să ateste obținerea în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale (premiile I, II și III) recunoscute de MEN la disciplinele din care se susține examenul de admitere (biologie sau chimie).

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către Comisia de Admitere a facultății.