Home » Admitere 2019

Admitere 2019

Please click here for Information for Foreign Students

 

Studii universitare de licenţă
Sesiunea SEPTEMBRIE 2019

NOU 21.09.2019 Rezultate finale Admitere sesiunea septembrie 2019

19.09.2019Rezultate provizorii Medicina in limba engleza – Admitere sesiunea septembrie 2019

19.09.2019Rezultate provizorii Farmacie – Admitere sesiunea septembrie 2019

19.09.2019Rezultate provizorii Nutritie si Dietetica – Admitere sesiunea septembrie 2019

19.09.2019Grile corecte, Farmacie și Nutriție și Dietetică – Admitere sesiunea septembrie 2019

18.09.2019Lista candidaților pe săli pentru data de 19.09.2019

ANUNT Desfășurarea concursului de admitere – sesiunea SEPTEMBRIE 2019

Medicină limba engleză – 4 locuri cu taxă de școlarizare: Test de limba engleză – ELIMINATORIU – 16.09.2019 – ora 1500 şi Interviu 19.09.2019 – începând cu ora 1500, la alegere între: Biologie sau Chimie organică, probe susținute în fața comisiei de admitere. Sediul facultății, str. P-ța 1 Decembrie, nr.10

Farmacie – 33 locuri cu taxă de școlarizare: 19.09.2019 -ora 0800 -intrarea în sală, ora 0900 – începerea examenului: Test grilă, Biologie sau Chimie organică sau Chimie anorganică. Sala M1, etajul I, Sediul facultății, str. P-ța 1 Decembrie, nr.10

Nutriție și Dietetică – 19 locuri cu taxă de școlarizare: 19.09.2019 – ora 800 -intrarea în sală, ora 900 – începerea examenului: Test grilă Biologie. Sala M1, etajul I, Sediul facultății, str. P-ța 1 Decembrie, nr.10

Candidații vor fi admiși în ordinea descrescătoare a mediilor, numai după confirmarea locului prin achitarea taxei de înmatriculare și a taxei de școlarizare (prima tranșă) – în data de 20 septembrie 2019, între orele: 900 – 1500.

 • Este interzisă pătrunderea în sala de examen cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

 
 

Admiterea la studii universitare de masterat
Sesiunea SEPTEMBRIE 2019

NOU 21.09.2019 Liste finale admitere studii de MASTERAT

19.09.2019 Liste provizorii admitere studii de MASTERAT

ANUNT IMPORTANT în atenția candidaților înscriși la admitere  STUDII DE MASTER

Interviul pentru proba de admitere la studii de MASTER sesiunea septembrie 2019 se va susține în data de 19.09.2019  Ora 10:00 – Sala M2

Sediul Facultății de Medicină și Farmacie
Str. P-ța 1 Decembrie, nr.10, etaj I

Prezența este obligatorie!


1. Managementul afecțiunilor aparatului Locomotor / 2 ani – 120 credite. TOTAL 40 locuri din care 20 TAXĂ + 20 BUGET

2. Managementul Serviciilor de Sănătate / 2 ani – 120 credite. TOTAL 60 locuri din care 50 TAXĂ + 10 BUGET

Criterii de admitere: Interviu, susținut în fața comisiei de admitere prin prezentarea planului propriu de dezvoltare a carierei, cu obținerea unei note.

Departajare în caz de medii egale:

 • Media generală obținută la examenul de licență;
 • Nota la proba 1 examen de licență: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;
 • Nota la proba 2 examen de licență: Prezentarea și susținerea lucrării de finalizare a studiilor de licență.

Calendarul concursului – Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2019:
■ 04 – 16 septembrie 2019 – înscrierea candidaţilor
■ 17 septembrie 2019 – susținerea probelor de concurs;
■ 17 septembrie 2019 – afişarea rezultatelor
■ 18 – 19 septembrie 2019 – confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;
■ 20 septembrie 2019 – reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 18-19 septembrie 2019;
■ 20 septembrie 2019 – predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după semnare, la sediul facultăţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, – MASTERAT, etajul 1, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie, nr.10, de luni până vineri între orele 9.00-16.00, iar Sâmbătă între orele 9.00-12.00

TAXE:

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON
 • Taxa de înmatriculare – 100 RON
 • Taxa pentru contestații – 150 RON
 • Taxa procesare dosar ( pentru candidaţii cu studii anterioare efectuate în străinătate) – 150 Euro
 • Taxa anuală de școlarizare MASTERAT :
  • 1. Managementul Afecțiunilor Aparatului Locomotor (MAAL)– 3000 RON/ an ( se plătește în 3 tranșe)
  • 2. Managementul Serviciilor de Sănătate (MSS) – 3000 RON/ an ( se plătește în 3 tranșe)

PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI, OBLIGATORIU SE PLĂTEȘTE PRIMA TRANȘĂ.

Pentru cei ce plătesc integral taxa de școlarizare se acordă reducere de 5%.

 

Înscrierea la concursul de admitere (click pentru download)

Confirmarea locului

 • Candidaţii reuşiţi la examenul de admitere care nu-şi vor confirma înscrierea în termenul prevăzut, îşi pierd locul ocupat prin concurs.

Pentru confirmarea locului:

 • Toți candidații admiși trebuie să plătească taxa de înmatriculare 100 RON
 • Candidații admiși la forma cu taxă, vor plăti 100 RON taxa de înmatriculare + prima tranșă din taxa anuală de școlarizare (1000 lei) din totalul de 3000 pe an
 • Semnare contract de studii universitare
 • Pentru confirmarea locului chitanța(ele) OBLIGATORIU trebuie aduse la secretariatul facultății.

Plan de dezvoltare a carierei (click pentru download)


 
05.08.2019 Provisional list for NonEU candidates / Liste provizorii NonUE după confirmări

01.08.2019 – Liste definitive candidaţi declaraţi admişi

 
31.07.2019 – Provisional list for NonEU candidates / Liste provizorii NonUE după confirmări

 
Lista provizorie a candidaţilor declaraţi respinşi Sesiunea Iulie 2019 Studii ciclul I și ciclul II:
 
Liste provizorii admiși și respinși
 
Grile răspunsuri corecte
 
 
Repartizarea candidaților pe săli MEDICINĂ DENTARĂ și MEDICINĂ II – ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ; BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE şi RECUPERARE;
NUTRIȚIE și DIETETICĂ, RADIOLOGIE IMAGISTICĂ; TEHNICĂ DENTARĂ din data de 27.07.2019

 

 
 
Repartizarea candidaților pe săli MEDICINĂ și FARMACIE din data de 26.07.2019
Provisional list for Non-EU candidates:

NOU COMUNICAT cu privire la plata taxei de înmatriculare și a taxei de școlarizare pentru studenții admiși în anul I, an universitar 2019/2020

Desfăşurarea concursului de admitere – sesiunea iulie 2019

 1. Programul de studiu: MEDICINĂ26.07.2019 – ora 800 -intrarea în sală, ora 900 – începerea examenului: Test grilă, la alegere între: Biologie sau Chimie organică. Sediul facultății, str. P-ța 1 Decembrie, nr.10 (repartizarea candidaților pe săli se va afișa după finalizarea perioadei de înscrieri)
 2. Programul de studiu MEDICINĂ DENTARĂ 27.07.2019 ora 800 -intrarea în sală, ora 900 – începerea examenului: Test grilă, la alegere între: Biologie sau Chimie organică. Sediul facultății, str. P-ța 1 Decembrie, nr.10 (repartizarea candidaților pe săli se va afișa după finalizarea perioadei de înscrieri)
 3. Programul de studiu MEDICINĂ cu predare în limba engleză – Test de limba engleză – ELIMINATORIU – 25.07.2019 – ora 1300 şi Interviu – 26.07.2019 – începând cu ora 1500, la alegere între: Biologie sau Chimie organică, probe susținute în fața comisiei de admitere. Sediul facultății, str. P-ța 1 Decembrie, nr.10
 4. Programul de studiu FARMACIE 26.07.2019 -ora 1400 -intrarea în sală, ora 1500 – începerea examenului: Test grilă, Biologie sau Chimie organică sau Chimie anorganică. Locația și repartizarea candidaților pe săli se va afișa ulterior.
 5. Programele de studii: Asistență Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare, Radiologie şi Imagistică, Tehnică Dentară, Nutriție și Dietetică27.07.2019 – ora 800 -intrarea în sală, ora 900 – începerea examenului: Test grilă Biologie*. Sediul facultății, str. P-ța 1 Decembrie, nr.10 (repartizarea candidaților pe săli se va afișa după finalizarea perioadei de înscrieri)

*Obs. La înscriere, candidaţii vor opta pentru cele cinci programe de studii în ordinea preferințelor. Distribuirea pe programe de studii se va face ținând cont de nota obţinută la testul grilă în ordinea opţiunilor făcute în prealabil.

Cetăţenii străini care studiază în limba română vor depune obligatoriu la înscriere în dosar certificatul de competență lingvistică pentru limba română sau echivalent și ATESTATUL/ADEVERINȚA de la M.E.N. pentru echivalarea Diplomei de Bacalaureat!

Criteriile de departajare în cazul MEDIILOR EGALE pe ultimul loc sunt:

 1. Media de la bacalaureat;
 2. Nota obţinută la bacalaureat, proba scrisă transdisciplinară, în funcţie de profil sau filieră.

Candidații vor fi admiși în ordinea descrescătoare a mediilor, numai după confirmarea locului prin achitarea taxei de înmatriculare și a taxei de școlarizare (prima tranșă)-pentru candidații admiși pe locurile cu taxă de școlarizare.

În data de 25.07.2019 înscrierile se fac doar până la ora 1300 (ultima zi de înscrieri)

Este interzisă pătrunderea în sala de examen cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.


Admitere 2019 – La Facultatea de Medicină și Farmacie NU se fac înscrieri ON-LINE

Fise de inscriere Admitere 2019

Admitere 2019 – Suplimentarea numarului de simulari examen admitere

Datorită numărului mare de solicitări din partea candidaților care optează pentru înscrierea la Facultatea de Medicină și Farmacie, conducerea facultății a aprobat suplimentarea numărului de simulări, după cum urmează:

 • 13 iulie 2019 de la ora 1000 locația: Aula Facultății de Medicină și Farmacie, Piața 1 Decembrie nr. 10, etaj I. Înscrierile pentru susținerea examenului de simulare din data de 13.07.2019 se fac în perioada 11 – 12 iulie între orele 0900 – 1400 la Secretariat – Masterat, sau în ziua simulării(13.07.2019) începând cu orele 900.
 • 20 iulie 2019  de la ora 1000 locația: Aula Facultății de Medicină și Farmacie, Piața 1 Decembrie nr. 10, etaj I. Înscrierile pentru susținerea examenului de simulare din data de 20.07.2019 se fac în perioada 18 – 19 iulie între orele 0900 – 1400 la Secretariat – Masterat, sau în ziua simulării (20.07.2019) începând cu orele 900.

Taxă înscriere: 100 lei. 

La înscriere candidatul are nevoie de Cartea de Identitate.

Participarea la examen este condiționată de prezentarea chitanței.


Acte necesare pentru inscrierea la concursul de admitere

Beneficiari scutiri de taxe

Calendarul concursului de admitere studii universitare de licenţă

Taxe admitere

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON
 • Taxa pentru contestații – 150 RON
 • Taxa de înmatriculare – 100 RON
 • Taxă procesare dosar (pentru candidații cu studii anterioare efectuate în străinătate) – 150 Euro

METODOLOGIA organizării admiterii la studii universitare de licență, Facultatea de Medicină și Farmacie pentru anul universitar 2019 – 2020

 
 
 
 

Cărțile cu teste grilă  –  examenul de admitere 2019 pentru toate programele de studii le puteți achiziționa la prețul de 50 lei de la  Facultatea de Medicină și Farmacie, P-ța 1 Decembrie nr. 10, etaj. 1, Secretariat – Masterat, Luni – Vineri între orele 1000 – 1400 

 NOTĂ: Cărțile se achiziționează de la facultate și nu se trimit prin poștă sau curierat!


Date simulare examen de admitere

1. Număr locuri și criterii admitere 2019 studii de licență – Sesiunea Iulie 2019

2. Tematicile de admitere studii de licență

 

 


 

Studii universitare de master