Home » Admitere 2020

Admitere 2020

NOU Pagina online pentru înscriere la admitere este: https://studinfo.uoradea.ro/admitere/

Documentele obligatorii de introdus la înscriere (obligatoriu în format PDF):

 1. Cartea de identitate sau pașaportul pentru candidați din UE
 2. Certificatul de naștere
 3. Certificatul de naștere tradus și legalizat în limba română pentru cetățenii UE
 4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 5. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) tradus și legalizat în limba română pentru cetățenii UE
 6. Diploma de Bacalaureat
 7. Diploma de Bacalaureat tradusă și legalizată în limba română pentru cele emise în străinătate
 8. Diploma de Licență (dacă este cazul) + suplimentul la diplomă
 9. Diploma de Licență (dacă este cazul) + suplimentul la diplomă, traduse și legalizate în limba română pentru cele emise în străinătate
 10. Adeverința medicală
 11. Adeverința medicală tradusă și legalizată în limba română pentru cele emise în străinătate
 12. Certificatul de competență lingvistică română/engleză dacă este cazul
 13. Atestat de recunoaștere studii, pentru Diplomele de bacalaureat emise în țări din UE
 14. Situația școlară pentru candidații care solicită înscrierea în an superior (dacă sunt locuri disponibile)
 15. Declarația pe proprie răspundere cu privire la școlarizarea anterioară bugetată (link-ul pentru formular este disponibil la înscriere)
 16. Chitanţă/ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere;

NOU Informații pentru candidații de etnie romă

NOU Extras din Metodologia organizării admiterii la studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2020 – 2021

NOU Anunţ simulare examen de admitere 2020

Facultatea de Medicină și Farmacie din cadrul Universității din Oradea, organizează în sistem online simulare a examenului de admitere în sprijinul candidaților începând cu data de 10 iulie 2020.

Vă rugăm să urmăriți această pagină unde vom reveni în scurt timp cu detalii suplimentare.

 

NEW Admission criteria 2020 – undergraduate studies

NOU Criterii admitere și număr de locuri disponibile studii de LICENŢĂ

NOU Criterii admitere și număr de locuri disponibile studii de MASTERAT

Universitatea din Oradea – Ghidul admiterii la studii universitare de Licenţă 2020

Universitatea din Oradea – Ghidul admiterii la studii universitare de Masterat 2020

Anexă la Metodologia de admitere – numărul minim de studenți pentru constituirea unei formații de studii la debutul unui program de masterat în Universitatea din Oradea

Anexă la Metodologia de admitere – numărul minim de studenți pentru constituirea unei formații de studiu la debutul unui program de licență în Universitatea din Oradea

Metodologia de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni la studii de Licenţă și Masterat începând cu anul universitar 2020/2021 la Universitatea din Oradea

Metodologie privind admiterea și școlarizarea cetățenilor străini începând cu anul universitar 2020/2021

Completare la Metodologiile organizării admiterii la studii universitare de licență și de master pentru anul universitar 2020-2021 ale Universității din Oradea

 
 
METODOLOGIA organizării admiterii la studii universitare de licență și masterat  pentru anul universitar 2020/2021

Criterii admitere studii de licenta

Tematica Admitere Studii de Licenţă

ANUNT Cărțile cu teste grilă – admitere 2020  pentru toate programele de studii  (inclusiv Medicină și Farmacie în limba maghiară) le puteți achiziționa la prețul de 50 lei de la Facultatea de Medicină și Farmacie, Piața 1 Decembrie nr. 10, etaj. 1, Secretariat – Masterat, Luni – Vineri între orele 9,00 – 14,00