Home » Admitere 2020

Admitere 2020

NOU Listele finale admitere studii de Master 

Liste provizorii admitere MASTERAT admiși și respinși – după primele confirmări

Liste provizorii admitere MASTERAT admiși și respinși

Programarea pe ore examen admitere MASTER – sesiunea septembrie 2020

Liste provizorii candidati declarati admisi / respinsi – admitere – septembrie 2020

Anunt Important – Admitere FMF – Masterat – septembrie 2020

 Lista admitere FARMACIE și MEDICINĂ II – forme scurte pentru data de 15 septembrie 2020 ora 8:00


 
LISTE FINALE ADMITERE – prima sesiune 2020 (afisate 05.09.2020)

Redistribuiri Anunt Important – în atenția candidaților declarați RESPINȘI pe liste provizorii

Urmare a finalizării confirmării locurilor ocupate pe listele provizorii s-au eliberat următoarele locuri:

 1. Medicină Dentară – 22 locuri buget și 52 locuri taxă
 2. Farmacie – 34 locuri taxă
 3. Asistență Medicală Generală – 3 locuri taxă
 4. Balneofiziokinetoterapie și Recuperare:6 locuri taxă
 5. Nutriție și Dietetică: 7 locuri taxă
 6. Radiologie și Imagistică: 1 loc taxă
 7. Tehnică Dentară: 3 locuri taxă

Din acest motiv, locurile rămase libere pot fi ocupate de către candidații declarați respinși pe listele provizorii în ordinea descrescătoare a mediilor și a opțiunilor.

Confirmarea locului se face prin achitarea taxei de înmatriculare – 100 RON și prima tranșă din taxa de școlarizare, pentru candidații admiși la forma cu taxă.

Reconfirmarea se face sâmbătă, 05.09.2020 între orele: 900 – 1230 la Facultatea de Medicină și Farmacie, str. P-ța 1 Decembrie, nr.10

Lista finală a rezultatelor concursului de admitere se va afișa după finalizarea confirmărilor și va sta la baza înmatriculării pe programe de studii.


 
 Listele provizorii admiși/respinși Medicină şi Farmacie
 

Liste provizorii Medicina şi Farmacie – respinsi la 02.09.2020


GRILE CORECTE: Medicină şi Farmacie
 
 

Listele provizorii admiși/respinși la Medicină Dentară și Medicină II – forme scurte
 

Liste provizorii Medicina Dentara – admisi la 01.09.2020

Liste provizorii Medicina Dentara – respinsi la 01.09.2020

Liste provizorii Medicina II – admisi la 01.09.2020

Liste provizorii Medicina II – respinsi la 01.09.2020


GRILE CORECTE: Medicină Dentară și Medicină II – forme scurte

Grile corecte Medicină Dentara

Grile corecte Medicină II – forme scurte


Anunt privind confirmarea  ocupării  locului  de  către  candidați (click pentru detalii)


A N U N Ț   I M P O R T A N T în atenția candidaților care doresc să depună contestații

 1. Candidații care au participat la concursul de admitere la specializările MEDICINĂ DENTARĂ sau ASISTENŢĂ MEDICALĂ  GENERALĂ; BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE şi RECUPERARE;  NUTRIȚIE și DIETETICĂ; RADIOLOGIE  IMAGISTICĂ; TEHNICĂ  DENTARĂ  din data de 01.09.2020 și doresc să depună contestații, o pot face până în data de 02.09.2020 online la adresa: fmf@uoradea.ro până la ora 1600
 2. Candidații care au participat la concursul de admitere la specializările

MEDICINĂ sau FARMACIE din data de 02.09.2020 și doresc să depună contestații, o pot face până în data de 03.09.2020 se depune online la adresa: fmf@uoradea.ro până la 1100

OBLIGATORIU la cererea de contestație se atașează și dovada achitării taxei de contestație 150 RON. Detalii pentru plata taxelor găsiți aici:

http://fmforadea.ro/wp-content/uploads/2020/07/Comunicat-plata-taxe-admitere-iulie-2020.pdf

A N U N Ț  I M P O R T A N T

 1. Candidații care vor fi depistați cu temperatura corporală mai mare de 37,3 0C la două măsurători consecutive (luate la un interval de 10 min. diferență) vor fi redirecționați spre sala B 110 din campusul universitar, str. Universității, nr.1
 2. Candidații vor avea la ei Cartea de identitate/pașaportul, un pix de culoare albastră sau neagră și pot avea sticle cu apă sau băuturi răcoritoare
 3. Candidații care susțin examenul de admitere în data de 01 septembrie 2020 la sala de evenimente AROMINIA, str. Anghel Saligny, nr. 11 (link-ul locației): https://www.google.com/maps/place/Armonia+Venue/@47.0298821,21.9197915,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47464784c63600a5:0x97a7603e984544ab!8m2!3d47.0298821!4d21.9219802?hl=hu-RO

vor intra în clădire astfel:

 • intrarea laterală, candidații are au numele începând cu litera A până la litera G
 • intrarea principală, candidații are au numele începând cu litera H până la litera Z


A N U N Ț privind programarea examenului de admitere sesiunea 1 – 2 septembrie 2020

Programele de studii MEDICINĂ DENTARĂ, ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE și RECUPERARE, NUTRIȚIE și DIETETICĂ, RADIOLOGIE și IMAGISTICĂ, TEHNICĂ DENTARĂ – vor susține examenul de admitere sub formă test grilă în data01 septembrie 2020

Programele de studii MEDICINĂ și FARMACIE – vor susține examenul de admitere sub formă de test grilă în data de 02 septembrie 2020

Atât în data de 1 cât și 2 septembrie intrarea în săli se va face începând cu ora 800 examenul fiind programat să înceapă la ora 1000

Listele cu candidații programați pe săli și locațiile sălilor, vor fi postate pe site-ul facultății în cursul zile de luni, 31 august 2020.

Comisia de admitere a facultății nu asigură colectarea telefoanelor mobile și lucrurilor personale ale candidaților, din motive de siguranță epidemiologică, deci, candidații sunt rugați să nu vină la examen cu aceste obiecte și să le lase acasă.

La examen, candidații vor avea asupra lor doar Cartea de identitate (pașaportul) și un pix de culoare albastră sau neagră. Intrarea în sălile de examen se face pe baza listelor nominale și a numărului de legitimație.

Comisia de admitere FMF


A N U N Ț privind finalizarea înscrierilor pentru examenul de admitere sesiunea 1 – 2 septembrie 2020

Candidații care doresc să se înscrie pentru examenul de admitere la Facultatea de Medicină și Farmacie, sesiunea 1 – 2 septembrie 2020 pentru programele de studii de licență:

MEDICINĂ, MEDICINĂ DENTARĂ, FARMACIE, ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE și RECUPERARE, NUTRIȚIE și DIETETICĂ, RADIOLOGIE și IMAGISTICĂ, TEHNICĂ DENTARĂ

mai pot să depună dosarele de înscriere online doar până azi (27 august 2020) ora 1600.

După ora 1600 nu se va mai putea accesa platforma online pentru înscriere.


NOU  – ANUNȚ privind susținerea examenului de admitere sesiunea 1-2 septembrie 2020

Datele și locațiile pentru susținerea examenelor de admitere sesiunea septembrie 2020 precum și ordinea/orarul pentru intrarea în sălile de concurs se vor afișa pe site-ul facultății în data de 28 august 2020

Comisia de admitere FMF


Admitere studii de MASTERAT septembrie 2020

FINAL list for NonUE candidates/ Liste finale admitere cetățeni NonUE

Admitere sesiunea august-septembrie 2020: Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Asistență Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, Nutriție și Dietetică, Radiologie și Imagistică, Tehnică Dentară

COMUNICAT cu privire la plata taxei de înscriere, înmatriculare și a taxei de școlarizare pentru candidați și studenții admiși în anul I

Rezultate finale admitere Medicină în limba engleză.

Precizări referitoare la efectuarea simulărilor ONLINE


Rezultate provizorii Medicină în limba engleză


ANUNȚ IMPORTANT MEDICINĂ limba engleză

Înscrierile online pentru concursul de admitere sesiunea iulie 2020, programul de studii MEDICINĂ în limba engleză se încheie azi, 24 iulie 2020 ora 1600.

Probele de concurs se vor susține luni, 27 iulie 2020:

 1. Testul eliminatoriu de limba engleză va începe la ora 800, fiecare candidat va primi pe e-mail invitația de participare la test (testul se va susține exclusiv on-line) prin aplicația ZOOM.
 2. Proba 2, interviul va începe de la ora 900 în ordinea în care candidații termină testul eliminatoriu de limba engleză, fie on-line tot pe bază de invitație primită pe e-mail, fie față în față la facultate, str.P-ța 1 Decembrie, nr.10, Oradea

Comisia de admitere a facultății

 

IMPORTANT ANNOUNCEMENT MEDICINE English

The online registrations for the July 2020 session admission contest, MEDICINE in English language will be closed today, 24th of July, 2020 at 1600

The interviews will take place on Monday, 27th of July, 2020:

 1. The English language eliminatory test will start at 08.00 o’clock (Romanian time), each candidate will receive by e-mail the invitation link to participate to the test (the test will be exclusively online) in ZOOM application.
 2. The interview (biology or chemistry) will start at 09.00 o’clock (Romanian time) after the candidates complete the English language eliminatory test, either online with the invitation link received by e-mail or face to face at the faculty, str.P- ța 1 Decembrie , nr.10, Oradea

 

Faculty Admissions Commission


NEW Provisional list for NonUE candidates
– MEDICINE English language
– MEDICINE
– DENTAL MEDICINE
– PHARMACY


 

Detalii participare la examen de admitere

Pagina online pentru înscriere la admitere este: https://studinfo.uoradea.ro/admitere/

Documentele obligatorii de introdus la înscriere (obligatoriu în format PDF):

 1. Cartea de identitate sau pașaportul pentru candidați din UE
 2. Certificatul de naștere
 3. Certificatul de naștere tradus și legalizat în limba română pentru cetățenii UE
 4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 5. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) tradus și legalizat în limba română pentru cetățenii UE
 6. Diploma de Bacalaureat
 7. Diploma de Bacalaureat tradusă și legalizată în limba română pentru cele emise în străinătate
 8. Diploma de Licență (dacă este cazul) + suplimentul la diplomă
 9. Diploma de Licență (dacă este cazul) + suplimentul la diplomă, traduse și legalizate în limba română pentru cele emise în străinătate
 10. Adeverința medicală
 11. Adeverința medicală tradusă și legalizată în limba română pentru cele emise în străinătate
 12. Certificatul de competență lingvistică română/engleză dacă este cazul
 13. Atestat de recunoaștere studii, pentru Diplomele de bacalaureat emise în țări din UE
 14. Situația școlară pentru candidații care solicită înscrierea în an superior (dacă sunt locuri disponibile)
 15. Declarația pe proprie răspundere cu privire la școlarizarea anterioară bugetată (link-ul pentru formular este disponibil la înscriere)
 16. Chitanţă/ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere;

NOU Informații pentru candidații de etnie romă

NOUExtras din Metodologia organizării admiterii la studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2020 – 2021

NOU Anunţ simulare examen de admitere 2020

Facultatea de Medicină și Farmacie din cadrul Universității din Oradea, organizează în sistem online simulare a examenului de admitere în sprijinul candidaților începând cu data de 10 iulie 2020.

Vă rugăm să urmăriți această pagină unde vom reveni în scurt timp cu detalii suplimentare.

 

NEWAdmission criteria 2020 – undergraduate studies

NOU Criterii admitere și număr de locuri disponibile studii de LICENŢĂ

NOU Criterii admitere și număr de locuri disponibile studii de MASTERAT

Universitatea din Oradea – Ghidul admiterii la studii universitare de Licenţă 2020

Universitatea din Oradea – Ghidul admiterii la studii universitare de Masterat 2020

Anexă la Metodologia de admitere – numărul minim de studenți pentru constituirea unei formații de studii la debutul unui program de masterat în Universitatea din Oradea

Anexă la Metodologia de admitere – numărul minim de studenți pentru constituirea unei formații de studiu la debutul unui program de licență în Universitatea din Oradea

Metodologia de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni la studii de Licenţă și Masterat începând cu anul universitar 2020/2021 la Universitatea din Oradea

Metodologie privind admiterea și școlarizarea cetățenilor străini începând cu anul universitar 2020/2021

Completare la Metodologiile organizării admiterii la studii universitare de licență și de master pentru anul universitar 2020-2021 ale Universității din Oradea

 
 
METODOLOGIA organizării admiterii la studii universitare de licență și masterat  pentru anul universitar 2020/2021

Criterii admitere studii de licenta

Tematica Admitere Studii de Licenţă

ANUNT Cărțile cu teste grilă – admitere 2020  pentru toate programele de studii  (inclusiv Medicină și Farmacie în limba maghiară) le puteți achiziționa la prețul de 50 lei de la Facultatea de Medicină și Farmacie, Piața 1 Decembrie nr. 10, etaj. 1, Secretariat – Masterat, Luni – Vineri între orele 9,00 – 14,00