Home » Admitere » Admitere iulie 2012 – Anunt privind confirmarea ocuparii locurilor de candidatii declarati admisi

Admitere iulie 2012 – Anunt privind confirmarea ocuparii locurilor de candidatii declarati admisi

30 iulie – 02 august 2012 – se face confirmarea înscrierii candidaţilor admişi la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie, nr.10, între orele 9,00-16,00

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

  1. achitarea taxei de înmatriculare la caseria universităţii ( în cuantum de 100 RON) şi depunerea chitanţei la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie ;
  2. doar pentru studenţii cu taxă, plata a minim 50% din tranşa I a taxei de şcolarizare, la caseria universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei la secretariatul facultăţii. Restul din tranşa I va fi achitată până în data de 15 octombrie 2012;
  3. se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2012;
  4. completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii.

Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original la confirmarea locului din vina exclusivă a candidatului admis duce la pierderea locului finanţat de la buget.

Candidaţii declaraţi admişi care nu confirmă înscrierea, vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv. După expirarea acestui termen, facultatea va reface listele de admitere şi le vor aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare.