Home » Info studenti » Anexă la Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor in baza sistemului european de credite transferabile (ECTS) an universitar 2019/2020

Anexă la Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor in baza sistemului european de credite transferabile (ECTS) an universitar 2019/2020