Home » Info studenti » Anunt – Burse de performanță pe semestrul I, an universitar 2018/2019

Anunt – Burse de performanță pe semestrul I, an universitar 2018/2019

Studenții care solicită bursa de performanță, bursa specială în universitar 2018/2019 sunt rugați să depună actele necesare inclusiv cererea (Anexa 3) pentru obținerea BURSELOR   DE PERFORMANȚĂ. Se depune câte un dosar cu toate actele justificative, pentru fiecare tip de bursă solicitată.

Dosarele se vor depune până la data de 15 octombrie 2018, la secretariat.

Studenții care solicită bursă de performanță sau bursă specială  trebuie să depună cerere și acte justificative până la data menționată mai sus, pentru fiecare tip de bursă, doar pentru activități desfășurate în  anul universitar 2017/2018.