Home » Info studenti » Anunt – Burse de performanță si Burse speciale

Anunt – Burse de performanță si Burse speciale

Studenții care solicită bursa de performanță SAU bursa specială în anul universitar 2018/2019, sem.II, sunt rugați să depună actele necesare inclusiv cererea (Anexa 3) pentru obținerea BURSELOR   DE PERFORMANȚĂ sau SPECIALE. Se depune câte un dosar cu toate actele justificative, pentru fiecare tip de bursă solicitată.

Actele justificative depuse în dosarul pentru Bursa de PERFORMANȚĂ nu pot să fie aceleași cu actele justificative depuse pentru Bursa SPECIALĂ.

Atât Bursa de Performanță cât și Bursa Specială se acordă semestrial, câte 6 luni calendaristice pe bază de dosar, cu excepția studenților din anul terminal care primesc bursă până în ultima zi de susținere a examenului de licență sau disertație.

Bursa de Performanță și Bursa Specială se acordă începând cu anul II de studii.

Dosarele se vor depune până la data de 12 martie 2019, la secretariat.

Studenții care solicită bursă de performanță sau bursă specială  trebuie să depună cerere și acte justificative până la data menționată mai sus, pentru fiecare tip de bursă, doar pentru activități desfășurate în  anul universitar 2018/2019, sem.I (perioada 01.10.2018 – 23.02.2019)