Home » Info studenti » Anunt Burse Roma Education Fund România – Roma Oktatási Alap Ungaria

Anunt Burse Roma Education Fund România – Roma Oktatási Alap Ungaria

Roma Education Fund România împreună cu partenerul Roma Oktatási Alap Ungaria anunţă deschiderea procedurii de aplicare pentru bursă de studiu, în cadrul proiectului „Creșterea accesului tinerilor romi la învățământul superior” adresat unui număr de 170 studenți anul I de facultate. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform contractului de finanţare POSDRU/156/1.2/G/141790.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea accesului la învățământul superior pentru tinerii de etnie romă și diminuarea riscului lor de abandon universitar în perioada primilor ani de studii, prin oferirea unui număr de 170 de burse de studiu studenților romi înmatriculați în anul I si II de facultate, precum și prin implementarea unei scheme de mentorat pentru studenții romi înmatriculați în primul an de facultate.

Pentru a fi eligibili să aplice pentru bursă, aplicanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii obligatorii:

  • Să se declare public ca fiind de etnie romă;
  • Să fie înmatriculați în primul an de facultate cu frecvența la zi (respectiv pentru maxim 4 ani în modelul de studiu integrat şi pentru maxim 3 ani în cadrul sistemului Bologna)*, la o universitate acreditată de stat în România, în anul academic 2014-2015.


Termenul de înregistrare a aplicațiilor online este 30 noiembrie 2014.
Instructiunile de aplicare sunt disponibile pe site-ul Roma Education Fund Romania
http://romaeducationfund.ro/projects/cresterea-accesului-tinerilor-romi-la-invatamantul-superior-2/
si pe site-ul Roma Education Fund Ungaria
http://www.romaeducationfund.hu/romaniaesf#point_one
Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la:
021 2000 606
021 2000 618

e-mail proiect_141790@romaeducationfund.org
Persoane de contact
: Maria Ursu – Manager proiect, Mihaela Iancu – Coordonator mentori, Lavinia Ciuta – Expert operațional implementare