Prima pagină » Info studenti » Formulare tip » Anunt depunere dosar Bursa sociala 2013/2014, semestrul al II-lea

 
 

Anunt depunere dosar Bursa sociala 2013/2014, semestrul al II-lea

 

Actualitati

Modalitati de plata a taxelor

MODALITATI DE PLATA A TAXELOR – VA RUGAM SA VA ASIGURATI CA SUMA DEPUSA ACOPERA COMISIOANELE BANCARE SI SA DEPUNETI FOAIA DE VARSAMANT LA SECRETARIATUL FACULTATII,...

 

Repartizarea studentilor in tabere studentesti – vara 2014 – pe serii si perioade

 

Anunt Tabere de vara 2014

În data de 03.07.2014, orele 0900 va avea loc întâlnirea comisiei Facultăţii de Medicină şi Farmacie (în Sala de Consiliu) cu beneficiarii locurilor în...

 

The 11th International Biophilia Rehabilitation Conference 12-13 September 2014 – Call for papers by 10 July 2014

Download PDF

 

Programarea restantelor sesiunea iulie 2014 – 30.06.2014-05.07.2014

 
 

FMF Oradea pe Facebook

Join CCMIP pe Facebook

Pentru  obţinerea  burselor  sociale,  studenţii  trebuie să depună  o   cerere   şi  actele  justificative  privind  situaţia   socială,  până în  data  de  
18 martie 2014, la secretariatul facultăţii.

IMPORTANT:

Studenţii care solicită BURSE  SOCIALE, sem.II, 2013/2014
Termen 18.03.2014 – orele 12:00
Vor depune dosarele cu actele justificative la SECRETARIATUL  FACULTĂŢII de  MEDICINĂ  şi  FARMACIE .
După acest termen NU se mai primeşte nici un dosar la secretariatul facultăţii

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul de zi, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit.

Documente justificative pentru obţinerea bursei sociale:
- Declaraţie de venituri care va fi completată individual, pe propria răspundere, de către student (Anexa 1);
- Adeveriţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
- Adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
- Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială (pensie de vechime, pensie de urmaş, pensie de boală etc.);
- Cupoane indemnizaţie,  şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.
- Adeverinţă de venit de la finanţe;
- Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;
- Declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
- Adeverinţă de la centrul de plasament
- Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;
- Copie sentinţă de divorţ;
- Adeverinţă medicală de la medic specialist, vizată de medicul universităţii;
- Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor/copii certificate de naştere pentru preşcolari;
- Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

Informaţii suplimentare puteţi găsii pe site-ul facultăţii, unde este postat : REGULAMENTUL de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, cursuri de zi (studii de licenţă, studii de masterat) an universitar 2013/2014

De aici puteti descarca Cerea tip si Anexa referitoare la declaratia de venituri.

Tags: , ,