Ecranul de start » Info studenti » Formulare tip » Anunt depunere dosar Bursa sociala 2013/2014, semestrul al II-lea

 
 

Anunt depunere dosar Bursa sociala 2013/2014, semestrul al II-lea

 

Actualitati

Centrul de Limbi Moderne, Facultatea de Litere Oradea – oferta cursuri

Aici gasiti oferta de cursuri oferite de Centrul de Limbi Moderne, Facultatea de Litere Oradea – oferta cursuri. Pentru mai multe informatii puteti vizita: Centrul...

 

Admitere 2015

ADMITERE LICENTA 2015 Criterii admitere studii universitare de Licenta Tematica admitere Medicina Tematica admitere Medicina Dentara Tematica admitere AMG-BFK-RI-TD Tematica...

 

Studentii restantieri la plata Taxei de scolarizare si la Taxa de refacere de disciplina – nu pot sa intre in examen!

Studentii restantieri la plata Taxei de scolarizare si a Taxei de refacere de disciplina ATENTIE nu pot sa intre in examene in sesiunea ianurie – februarie...

 

Burse ocazionale – An universitar 2014-2015

 Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii Universităţii din Oradea, cursuri de zi (studii de licenţă, studii de masterat) an universitar...

 

Curs – Interrelatia stresului oxinitrozativ cu patologia endocrina. Antioxidanti naturali si de sinteza in patologia endocrina

Cursul de perfecționare cu titlul “Interrelatia stresului oxinitrozativ cu patologia endocrina. Antioxidanti naturali si de sinteza in patologia endocrina”...

 
 

FMF Oradea pe Facebook

Join CCMIP pe Facebook

Pentru  obţinerea  burselor  sociale,  studenţii  trebuie să depună  o   cerere   şi  actele  justificative  privind  situaţia   socială,  până în  data  de  
18 martie 2014, la secretariatul facultăţii.

IMPORTANT:

Studenţii care solicită BURSE  SOCIALE, sem.II, 2013/2014
Termen 18.03.2014 – orele 12:00
Vor depune dosarele cu actele justificative la SECRETARIATUL  FACULTĂŢII de  MEDICINĂ  şi  FARMACIE .
După acest termen NU se mai primeşte nici un dosar la secretariatul facultăţii

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul de zi, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit.

Documente justificative pentru obţinerea bursei sociale:
Declaraţie de venituri care va fi completată individual, pe propria răspundere, de către student (Anexa 1);
– Adeveriţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
– Adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
– Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială (pensie de vechime, pensie de urmaş, pensie de boală etc.);
– Cupoane indemnizaţie,  şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.
– Adeverinţă de venit de la finanţe;
– Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;
– Declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
– Adeverinţă de la centrul de plasament
– Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;
– Copie sentinţă de divorţ;
– Adeverinţă medicală de la medic specialist, vizată de medicul universităţii;
– Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor/copii certificate de naştere pentru preşcolari;
– Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

Informaţii suplimentare puteţi găsii pe site-ul facultăţii, unde este postat : REGULAMENTUL de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, cursuri de zi (studii de licenţă, studii de masterat) an universitar 2013/2014

De aici puteti descarca Cerea tip si Anexa referitoare la declaratia de venituri.

Tags: , ,