Ecranul de start » Info studenti » Formulare tip » Anunt depunere dosar Bursa sociala 2013/2014, semestrul al II-lea

 
 

Anunt depunere dosar Bursa sociala 2013/2014, semestrul al II-lea

 

Actualitati

Programul Facultatii de Medicina si Farmacie pentru ZILELE PORTILOR DESCHISE 2015

Nr crt. Activitatea Data si ora Cadrul didactic Date de contact   1 General Immunology -lecture Luni 06.04.2015  orele 14-16 M4, Facultatea de Medicină și...

 

Anunt – Date simulare examen de Admitere 2015

Facultatea de Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii din Oradea, organizează simulare a examanului de adrnitere in sprijinul candidaţilor pentru admiterea...

 

Announcement – Files for Recognition of Studies

Candidates from European Union, European Economic  Area and the Swiss Confederation which want to registrate for the admission exam in the university year 2015/2016...

 

Anunt – Dosare Recunoastere Studii

Candidații din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, care doresc să se înscrie la concursul...

 

Burse semestrul al II-lea 2014/2015

Download

 
 

FMF Oradea pe Facebook

Join CCMIP pe Facebook

Pentru  obţinerea  burselor  sociale,  studenţii  trebuie să depună  o   cerere   şi  actele  justificative  privind  situaţia   socială,  până în  data  de  
18 martie 2014, la secretariatul facultăţii.

IMPORTANT:

Studenţii care solicită BURSE  SOCIALE, sem.II, 2013/2014
Termen 18.03.2014 – orele 12:00
Vor depune dosarele cu actele justificative la SECRETARIATUL  FACULTĂŢII de  MEDICINĂ  şi  FARMACIE .
După acest termen NU se mai primeşte nici un dosar la secretariatul facultăţii

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul de zi, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit.

Documente justificative pentru obţinerea bursei sociale:
Declaraţie de venituri care va fi completată individual, pe propria răspundere, de către student (Anexa 1);
– Adeveriţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
– Adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;
– Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială (pensie de vechime, pensie de urmaş, pensie de boală etc.);
– Cupoane indemnizaţie,  şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.
– Adeverinţă de venit de la finanţe;
– Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;
– Declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
– Adeverinţă de la centrul de plasament
– Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;
– Copie sentinţă de divorţ;
– Adeverinţă medicală de la medic specialist, vizată de medicul universităţii;
– Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor/copii certificate de naştere pentru preşcolari;
– Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

Informaţii suplimentare puteţi găsii pe site-ul facultăţii, unde este postat : REGULAMENTUL de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, cursuri de zi (studii de licenţă, studii de masterat) an universitar 2013/2014

De aici puteti descarca Cerea tip si Anexa referitoare la declaratia de venituri.

Tags: , ,