Home » Info studenti » ANUNT – Dosarul de candidatură în cadrul programului Erasmus+ mobilități TA și ST – personal didactic, didactic-auxiliar și nedidactic pentru anul universitar 2016/2017

ANUNT – Dosarul de candidatură în cadrul programului Erasmus+ mobilități TA și ST – personal didactic, didactic-auxiliar și nedidactic pentru anul universitar 2016/2017

Pentru locurile rămase libere se organizează o nouă selecție

I. Conținutul dosarului:

1) Anexa 1 (program de predare/formare) semnat și ștampilat de cele trei părți, în copie sau în original. Formularul valabil pentru anul universitar

2016/2017 este disponibil în format Word la adresa: http://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Select%C8%Bii?structure=3

2) Fișa individuală completată la toate rubricile

3) Copie după carte identitate

4) CV în format Europass (fără publicații)

5) Contul IBAN al contului EURO deschis la Banca Transilvania.

 

II. Selecția candidaților:

Selecția candidaților va avea loc în data de 24.06.2016 ora 15:00 la sediul

Facultății de Medicină și Farmacie, sala: Morfopatologie (prezența candidaților este obligatorie)

 

III. Criterii de eligibilitate:

– limba engleză sau limba țării unde se solicită mobilitatea 40%

– contribuții la dezvoltarea relațiilor internaționale 30%

– IC 30%

 

IV Depunerea dosarelor:

Dosarele se vor depune la sediul facultății până la data de 24.06.2016 ora 14:30

Sala – Secretariat rezidenți la doamna Liliana Drugaș

Comisia Burse ERASMUS+ F.M.F.