Home » Fără categorie » Anunt Erasmus+ personal didactic, didactic-auxiliar și nedidactic

Anunt Erasmus+ personal didactic, didactic-auxiliar și nedidactic

Dosarul de candidatură în cadrul programului Erasmus+

personal didactic, didactic-auxiliar și nedidactic

în anul universitar 2016/2017 – perioada de valabilitate a contractului financiar a fost extinsă până la data de 31.05.2018

Pentru locurile rămase libere, mobilități de predare sau formare se organizează o nouă selecție

 

I. Conținutul dosarului:

  • Anexa 1 (program de predare/formare) semnat și ștampilat de cele trei părți, în copie sau în original. Formularul valabil pentru anul universitar 2016/2017 este disponibil în format Word la adresa: (http://www.uoradea.ro/Erasmus+Plus+-+Mobilit%C4%83%C8%9Bi+-+Select%C8%Bii?structure=3)
  • Fișa individuală completată la toate rubricile
  • Copie după carte identitate
  • CV în format Europass (fără publicații)
  • Contul IBAN al contului EURO deschis la Banca Transilvania.

 

II. Selecția candidaților:

Selecția candidaților va avea loc în data de 15.11.2017 ora 1400 la sediul FMF, sala MORFOPATOLOGIE  (prezența candidaților este obligatorie)

 

III. Criterii de eligibilitate:

– limba engleză sau limba țării unde se solicită mobilitatea 40%

– contribuții la dezvoltarea relațiilor internaționale 30%

– IC 30%

 

IV Depunerea dosarelor:

Dosarele se vor depune la sediul facultății până la data de 15.11.2017 ora 1300

Sala – Secretariat rezidenți la doamna Liliana Drugaș

 

 

Comisia Burse ERASMUS+ F.M.F.