Home » Info studenti » Examene » Anunt examen licenta februarie 2013

Anunt examen licenta februarie 2013

Perioada de înscriere a absolvenţilor şi depunerea lucrărilor de licenţă: 28.01.2013 – 12.02.2013, la secretariatul facultăţii (se pot înscrie doar absolvenţii care sunt integralişti).

Examenul de licenţă, sesiunea februarie 2013, se organizează în perioada 15.02.2013 – 16.02.2013, conform Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare, aprobată de Senatul universităţii:

  • Proba 1 – Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate, scris – 15.02.2013 – ora sala AULA, etaj.I (pentru candidaţii care participă pentru prima oară la examenul de licenţă şi candidaţii care nu au promovat această probă în sesiunea anterioară);
  • Proba 2 – Susţinerea lucrării de licenţă (pentru candidaţii care participă pentru prima oară la examenul de licenţă şi candidaţii care nu au susţinut această probă în sesiunea anterioară) – 16.02.2013, după un program care va fi comunicat ulterior.

Absolvenţii care se înscriu la examen pentru a doua oară vor prezenta la înscriere chitanţa de achitare a taxei de

licenţă.

Disciplinele la care se susţin examenele, tematicile şi bibliografia sunt identice cu cele din sesiunea de licenţă septembrie 2012.