Home » Info studenti » ANUNŢ IMPORTANT ! BURSE OCAZIONALE Sem.II an universitar 2014/2015

ANUNŢ IMPORTANT ! BURSE OCAZIONALE Sem.II an universitar 2014/2015

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii Universităţii din Oradea, cursuri de zi, an universitar 2014– 2015, aprobat în H.S. 34/28.10.2013 se acordă:

25 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, cuantumul acestei burse fiind de 300 lei şi 20 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive, cuantumul acestei burse fiind de 450 lei , aferente semestrului II, an universitar 2014-2015.

Termenul de depunere al dosarului este 19.06.2015 – la SECRETARIATUL PRORECTORULUI RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL SERVICIILOR STUDENŢEŞTI ŞI A SERVICIILOR SOCIALE ALE UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA, str. Universităţii , nr.1 – Rectorat, etajul III.

1. Pot aplica pentru prima categorie de bursă studenţii consideraţi cazuri sociale dovedite cu acte justificative:

Cerere tip (conform Anexei 2);

– Declarație de venituri care va fi completată individual pe propria răspundere, de către student (conform Anexei 1)

Adeverinţă de student;

Adeverinţă de la centrul de plasament dacă este cazul;

Adeverința de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu venituri nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune cererea de bursa socială;

Adeverinţă de venit, de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali, care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;

– Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;

Cupoane indemnizație șomaj, indemnizație de creșterea copilului, etc;

Adeverință de venit de la finanțe;

Adeverință de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obținute din activități agricole;

Declarație notarială a părinților și a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în țară sau străinătate;

Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor dacă este cazul;

Adeverinţă medicală de la medic specialist vizată de medicul universității;

Copie sentința de divorț;

– Adeverință medicală de la medic specialist vizată de medicul universității;

Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor, copii certificate de naștere pentru preșcolari;

Orice act care justifică situația socială a studentului.

2. Pentru a doua categorie documentele justificative sunt:

– cerere tip (conform Anexei 3);

– diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;

– articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;

– diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc;

– diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;

– adeverinţă de participare în echipe de cercetare/ programe/contracte naţionale/internaţionale;

– adeverinţă de student.

Numărul de burse este pe Universitate, nu pe Facultate.