Home » Info studenti » Anunt important – Cererile de acordare reducere 50% pentru abonamente OTL

Anunt important – Cererile de acordare reducere 50% pentru abonamente OTL

Cererile de  acordare reducere 50% pentru abonamente OTL (semestrul II al anului universitar 2018 – 2019) se depun la șeful de grupă.

 Șeful de grupă va depune toate cererile la secretara de specialitate pe bază de tabel nominal, până în data de 12.03.2019.

După data de 12.03.2019 nu se mai primește nici o cerere.

NOTĂ: Studenții trebuie să aibă vârsta de până în 26 ani.

Studenții în vârstă de până în 26 ani de la forma de învățământ IF care nu vor obține gratuitate la transportul în comun, beneficiază de o reducere de 50% conform H.C.L. 73/12.02.2015.

 

Studenții care se încadrează în categoria: orfani de un părinte sau de ambii părinți și cei proveniți din case de copii beneficiază direct de subvenție 100% din bugetul local.

Pentru eliberarea abonamentelor subvenționate 100% din bugetul local, studenții din această categorie, trebuie să se prezinte la sediul OTL (str.Atelierelor, nr.12, Oradea) cu următoarele documente:

– copie după carnetul de student vizat la zi și carnetul în original;

– copie după C.I.;

– copie după certificatul de naștere;

– copie după certificatul de deces al părintelui sau părinților;

– adeverință de la centrul de plasament;

– alte documente justificative.

 

Descarcati formularul tip pentru cerere