Home » Fără categorie » Anunt Important – Pentru obţinerea burselor de susținere financiară a studenților cu venituri reduse, Burse de ajutor social – cu caracter permanent

Anunt Important – Pentru obţinerea burselor de susținere financiară a studenților cu venituri reduse, Burse de ajutor social – cu caracter permanent

Pentru  obţinerea  burselor  de susținere financiară a studenților cu venituri reduse, BURSE DE AJUTOR SOCIAL – cu caracter permanent,  studenţii  trebuie să depună  o   cerere   şi  actele  justificative  privind  situaţia   socială,  până în  data  de 

16 octombrie 2017, la secretariatul facultăţii.

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata anului universitar, studenții proveniți din medii socioeconomice defavorizate, din familii defavorizate și celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, în vederea parcurgerii  programelor de studii la care sunt înscriși, pe bază de cerere (Anexa 1)

 

Documente justificative pentru obţinerea bursei sociale, după caz, sunt:

  1. Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație pe proprie răspundere în acest sens, însoțită de documentele care atestă acest lucru;
  2. Pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
  3. Copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinților, dacă este cazul, adeverință din centrul de plasament, etc;
  4. Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, care să ateste încadrarea diagnosticului în prevederile art.6.alin.(2) lit.b) din Ordinul 3392/2017;
  5. Declarație pe propria răspundere (Anexa2);
  6. Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

Menționăm că salariul minim pe economie este de 1065 lei.

 

  1. REGULAMENT 2017-2018 HS 25 din 28.09.2017 – Anexa 6
  2. HS 23 din 17.07.2017 Completare REGULAMENT Burse Anexa 14
  3. Anexa 1
  4. Anexa 2